Kitüntetettjeink

Pro Universitate díj:
2005 Dr. Tóth Kálmán
2006 Dr. Lőrincz Lajos
2007 Dr. Magay Tamás
2008 Gallay Katalin
2009 Dr. Tóth Károly
2010 Dr. Bolyki János
2011 Dr. Nagy István
2012 Dr. Bagdy Emőke
2013 Tarr Zoltán
2014 Dr. Falus András
2015 Dr. Kálmán Attila
2016 Prof. Dr. Vargha András
2017 Prof. Dr. Domokos Andrea
2018 Prof. Dr. Karasszon István
2019 Prof. Dr. Balla Péter
2020 Prof. Dr. Sepsi Enikő

Pro Universitate Juventutis díj:
2005 Denke Katalin 
2005 Lányi Gábor János
2005 Sári Dóra 
2005 Sólyom Réka 
2007 Kovács Katalin 
2007 Sümegi Nóra 
2007 Vámosi Zoltán 
2008 Ulrich Zsuzsanna
2009 Apostagi Zoltán Adorján 
2009 Fehér Mónika 
2009 László Márton 
2009 Cseh Katalin
2010 Birkás Zsófia
2010 Györösi Zsófia
2010 Szász Júlia Szende
2010 Szénási Eszter
2011 Kovács Júlia
2011 Nemeshegyi Benjámin
2011 Hajnal Krisztina
2011 Ablonczy Tamás
2011 Pucsok Eszter
2012 Kurucz Zsuzsanna
2012 Mészáros Sándor 
2012 Hátszegi Eszter 
2012 Tary Zsuzsa 
2012 Bíró Zsuzsa
2012 Lénárd Valentina
2013 Bajkó Ervin
2013 Bonácz Ágnes
2013 Bessenyei Balázs
2013 Weiner Zoltán
2013 Juhász Nyitó Zsuzsanna
2014 Potyondi László Miklós
2014 Bognár Máté Barnabás
2014 Ablonczy Áron
2014 Fekete Fanni
2015 Nagy Péter 
2015 Gáspár Mariann
2015 Balogh Dávid
2015 Plicher Dorottya
2016 Havasi Sára
2016 Farkas Martin
2016 Székely Tamás
2016 Sebőková Bereniké
2017 Horváth Marcell André
2017 Kosnas Gyula
2017 Czikó Györgyi
2017 Berencsi Henrietta
2018 Gaszt Csaba
2018 Makra Mónika
2018 Varga Fanni
2018 Simon Márton
2019 Bücs Alexandra
2019 Szabó Ábel István
2019 Császár Domonkos Zoltán
2019 Kalla Lilla Eszter
2020 Bereznai Viktória
2020 Farkas Szabolcs László
2020 Tikász Ábel
2020 Török Regina
2020 Vági Noémi

Károli Emlékérem:
2005 Dr. Sarkady János 
2005 Drs. Evert Blaauwendraat 
2006 Dr. Király Tibor 
2006 Kalász Márton 
2007 Baja Béla 
2007 Dr. Krejniker Miklós 
2008 Dr. Anne-Marie Kool 
2008 Dr. Erdélyi Ildikó 
2008 Dr. Máthé Gábor 
2008 Dr. Révész T. Mihály 
2008 Szkárosi Júlia Niké 
2009 Dr. Ritoók Zsigmond 
2009 Győri János László 
2009 Barátossy Jenő
2010 Prof. Dr. Belényi Gyula
2010 Dr. Gottfried Adam
2010 Debreczeni Tibor
2010 Dr. Barabás László
2011 Dr. Jan Peter Balkenende
2011 Magyarországi Japán Nagykövetség
2011 Dr. Medgyessy László
2011 Dr. Nagy Istvánné
2011 Dr. Jan Peter Balkenende
2012 Dr. Jakucs Tamás 
2012 Kanada Nagykövetsége
2012 Dr. Szenczi Árpád
2013 Prof. Dr. Kukorelli István
2013 Prof. Dr. Honti László
2013 Dr. Kulin Ferenc
2013 Dr. Dávid István
2014 Dr. Ibolya Tibor
2014 Dr. Kovács Lajos
2014 Calvin College
2014 International Association for the Promotion of Christian Higher Education
2014 Dr. Postma Ferenc
2014 Dr. Szarka Júlia
2015 Prof. Dr. Pokol Béla
2015 Pálúr János
2015 Dr. Kim Seon Koo
2015 HTK Hallgatói Presbitérium Elnöksége
2015 Bujdosó Balázs
2016 Magyar Művészeti Akadémia
2016 Ferencvárosi Önkormányzat
2016 Dr. Somodi Ildikó
2017 Handong Global University
2017 Dr. Berecz Ágnes és a Ráday Gyűjtemény
2017 Prof. Dr. Németh Dávid
2017 Kajtár Andrea
2018 Dr. Homicskó Árpád Olivér
2018 Dr. Bertha Zoltán
2018 Prof. Dr. Kósa László
2018 Dr. Kun Mária
2019 Dr. Lóth László
2019 Dr. Pődör Dóra
2019 Tigra Kft.
2019 Konrád Edina
2020 Csendes Zsuzsanna
2020 Frank Kittelberger
2020 Helmut Weiss
2020 Johanna Wittmann
2020 Dr. Szuchy Róbert

Az Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele:
2005 Böszörményi Jenő 
2005 Dr. Boross Géza 
2005 Dr. Nagy István 
2005 Dr. Papp László 
2006 Dajka Beatrix 
2006 Szabó Erika 
2007 Dr. Bagdy Emőke 
2007 Dr. Bócz Endre 
2007 Dr. Herczeg Pál 
2007 Nagy Lídia 
2008 Dr. Jakabfy Gyöngyi 
2008 Szabó Klára 
2009 Füredi László 
2009 Prof. Dr. Németh Dávid 
2009 Prof. Dr. Vörös Imre 
2009 Birinyi Márk
2011 Dr. Máthé Gábor
2011 Dr. Homicskó Árpád Olivér
2011 Dr. Pálóczi-Horváth András
2011 Dr. Békési Sándor
2011 Lados Nóra
2012 Dr. Dobrocsi Szilvia
2012 Dr. Nagy Judit
2012 Balogh Márk Dávid
2012 Dr. Méhes Balázs
2013 Dr. Kun Attila
2013 Dr. Czeglédy Anita
2013 Kozák Péter
2013 Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit
2013 Kelemenné Farkas Márta
2014 Dr. Kulcsár Béláné
2014 Dr. Kállay G. Katalin
2014 Dr. Horváth Erzsébet
2014 Dr. Váradi Ferenc
2014 Hargita Péter
2014 Madarász Imréné Dr.
2015 Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter
2015 Szombathyné Dr. Nemes Éva
2015 Dr. Kendeffy Gábor
2015 Csendes Zsuzsanna
2015 Zarándné Imre Anikó
2016 Dr. Komlósi Piroska
2016 Dr. Papp Anette
2016 Dr. Pap Ferenc
2016 Dr. Kovács Zsolt Csaba
2017 Dr. Boóc Ádám
2017 Dr. Varrók Ilona
2017 Prof. Dr. Zsengellér József Gyula
2017 Dr. László Emőke
2017 Móriczné Berczik Klára
2018 Dr. Szuchy Róbert
2018 Dr. Sepsey Gábor
2018 Prof. Dr. Pethő Sándor
2018 Lehoczky Mária Magdolna
2018 Katona Sándor
2019 Dr. Homicskó Árpád Olivér
2019 Sziki Ágnes
2019 Dr. Pap Ferenc
2019 Dr. Szetey Szabolcs
2019 Popovics Géza Balázs
2020 Dr. Békési Sándor
2020 Dr. Bodonyi Edit
2020 Czeglédi Edina
2020 Czikó Györgyi
2020 Kajtár Andrea
2020 Schlachta Boglárka Lilla
2020 Prof. Dr. Stipta István
2020 Dr. Váradi-Kusztos Györgyi

Károli Egyetem támogatója díj:
2005 Reinhard Fischbach 
2006 Tusán Lászlóné 
2009 CompLex Kiadó Kft. Károli Egyetem támogatója
2011 Gazdasági Versenyhivatal 
2012 Patrocinium Kiadó Kft. 
2012 L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. 
2012 Kovács J. István Alapítvány
2013 Hans Seidel Alapítvány
2013 Írország Nagykövetsége
2013 Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány
2013 Hőgye Mihály Emlékalapítvány
2013 Deák György
2014 Újpest Önkormányzata
2014 Francia Intézet
2014 Flamand Kormány Magyarországi Képviselete
2014 Budapesti Koreai Református Gyülekezet
2014 Nagykőrösi Református Egyházközség
2015 Országgyűlési Könyvtár
2015 Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 
2015 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata
2015 Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
2015 Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Presbitériuma
2015 Filó Lajos Alapítvány
2016 Leuveni Katolikus Egyetem
2016 Philipp Wegenast
2016 Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség
2017 Magyar Nemzeti Bank
2017 Dr. Csernohorszky Vilmos
2017 Dr. Molnár János ny. dékán, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
2017 Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2018 Igazságügyi Minisztérium
2018 Jávor Zoltán Árpád
2018 Dózsa Sarolta
2018 Majzik Ferencné
2019 Budapesti Ügyvédi Kamara
2019 Budapest Fasori Református Egyházközség
2019 Bobok Ágnes
2019 Ceglédi Tankerületi Központ
2020 Buza Patrik
2020 Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület
2020 Kecskeméti Törvényszék

Károli Egyetem Díszoklevele:
2005 Dr. Nagy Istvánné 
2005 Takácsné Bogdán Magdolna 
2005 Vidra Béláné 
2007 Dittlerné Szökő Judit 
2009 Kérdő Marianna 
2009 Mórocz Istvánné 
2009 Kajtár Andrea 
2009 Nyerges Lászlóné
2010 Bialné Cserei Erika
2010 Földházy Edit
2010 Tolnai Gyula
2011 Takácsné Bogdán Magdolna
2011 Gál László
2011 Erdei Tamás Ferenc
2012 Sidor Viktória 
2012 Barcsné Merényi Edit
2012 Gál Éva 
2012 Vasvári Nóra 
2012 Szmatona Józsefné 
2012 Schvéger Istvánné
2013 Ferencz Zoltán
2013 Kátai Jolán
2013 Balázs Lászlóné
2014 Gulyásné Soóky Tünde
2014 Nagy Alexandra
2014 Dr. Kovács Zsolt Csaba
2014 Konrád Edina
2015 Bauerné Kiss Réka Ildikó
2015 Szabó Erika
2015 Gyurkóné Serfel Katalin
2016 Berhát Katalin
2016 Határ Anita
2016 Földházy Edit
2016 Nagy Istvánné
2017 Gál László
2017 Treier Abigél
2017 Kiss Gáborné
2018 Tóth Dorina
2018 Tóth Dóra
2018 Vargáné Biczó Rozália
2018 Vígh Csaba
2019 Németh Petra
2019 Kádár Péter
2020 Albert István
2020 Éles Ágnes
2020 Tölgyesi Beáta

Professor Emeritusok: 
Prof. Dr. Bolyki János
Prof. Dr. Boross Géza
Prof. Dr. Hegedűs Loránt
Prof. Dr. Ladányi Sándor
Prof. Dr. Tóth Kálmán
Prof. Dr. Erdélyi Ildikó
Prof. Dr. Bruhács János
Prof. Dr. Herczeg Pál
Prof. Dr. Bagdy Emőke
Prof. Dr. Szűcs Ferenc
Prof. Dr. Tanka Endre
Hessky Pálné Prof. Dr. Hoffmann Regina
Prof. Dr. Honti László
Prof. Dr. Popély Gyula
Prof. Dr. Keserü Katalin
Prof. Dr. Gergely András
Prof. Dr. Kun Miklós
Prof. Dr. Szalma József
Prof. Dr. Vajda Zsuzsanna
Prof. Dr. Kontra Miklós
Prof. Dr. Szabó András
Prof. Dr. Vargha András

KRE díszpolgára:
Prof. Dr. Buda Béla
Dr. Steve van der Weele
Prof. Dr. Ritoók Zsigmond
Berkesi Sándor
Hollán Sándor
Prof. Dr. Szűcs Ferenc
Prof. Dr. Makkai Ádám
Dr. Veres Sándor
Prof. Dr. h.c. Gárdonyi Zsolt

Címzetes Egyetemi Tanári Oklevél:
2020 Dr. Dávid István
2020 Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit

Mestertanári Oklevél:
2020 Majzik Ferencné

 

Az Egyetem díszdoktorai: 
1955

Alexij moszkvai patriarka
Baillie, John 
Barth, Karl 
Berkhof, Hendricus 
Eissfeld, Otto 
Mac Kay, John Alexander 
Maury, Pierre
Niemöller, Martin 
Oxnam, G. Bromley 
Stauffer, Ethelbert 
Thambyrajah Niles, Daniel 
Wagner, James Edgar 
Zankow, Stefan

1979 
Bottyán János 
Fick, Ulrich
Filaret metropolita 
Forgon Pál 
Moltmann, Jürgen

1987 
Becker, Nikolaus
Brandt, Gerhard 
Brinkmann, Ernst 
Kaunda, Kenneth David 
Kyrill, Gungyajev, Vlagyimir Mihajlovics 
Rau, Johannes 
Runcie, Robert 
Smolik, Josef 
Ting, Kvang Hsun

1988
Benda Kálmán 
Berki Feriz
Kovách Attila

1989
Czeglédy Sándor 
Dobos Károly 
Török István

1990 
Ábrahám Dezső 
Gyökössy Endre 
Jakó Zsigmond 
Kozma Zsolt 
Lőrincze Lajos 
Ritoók Zsigmond 
Varga J. Zsigmond 
Vatai László 
Vita Zsigmond 
Unghváry Sándor

1992
Barton, Peter F. 
Bodoky Richárd 
Kovács Bálint 
Raiser, Konrad 
Papp Vilmos 
Vajay Szabolcs

1993
van der Graaf, Gerrit Hendrik 
Fekete Péter

1994
van der Graaf, Jan 
Gánóczy Sándor 
Gillespie, Thomas W. 
Oldenburg, Douglas Wayne 
Harrington, W. Frank 
Schweitzer József 
Stellingwerf, Fred

1995 
Szabadi Sándor

1996 
Ablonczy Dániel 
Andrews, James Edgar 
Csémy Lajos 
Ehnes, Herbert 
Gäbler, Ulrich 
Geréb Zsolt 
Luz, Ulrich 
Molnár Ambrus 
Morton, Andrew R. 
Park, Jong-Wha 
Ritschl. Dietrich 
Tőkés István 
Willis, David

2000
Gottfried, Adam 
Balázs Károly 
Benkő Samu 
Borzsák István 
Cseh-Szombathy László 
O’Neill, John 
Pokorny, Petr 
Roldanus, Johannes 
Pury, Albert 
Sauter, Gerhard 
Vischer, Lukas

2005
Balkenende, Jan Peter 
Templeton, John M. 
van de Beek, Abraham 
Theissen, Gerd 
Stoevesandt, Hinrich 
Kósa László 
Hafenscher Károly 
Juhász Tamás

2009
Prof. Dr. Ernest Hess-Lüttich

2012
Dr. Nikolaus Schneider
Prof. Dr. August Stahl
Prof. Dr. Martyn Charles Rady

2016
Cseri Kálmán

Következő eseményekNo result...

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések