Nyári szakmai gyakorlat mobilitás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
felsőoktatási hallgatók nyári szakmai gyakorlati mobilitása
a 2020.06.01-2020.09.30. közötti időszakra

1. A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák, EU-szervek és a magyar külképviseletek kivételével.

2. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói. A Károli Gáspár Református Egyetem tanúsítványa elérhető itt.

3. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap)

Figyelem! A leadott pályázatoktól függően általában 3-4 hónap időtartamra tudunk ösztöndíjat adni.  Amennyiben a szakmai gyakorlat időtartama ennél hosszabb, a fennmaradó időszakra várhatóan az egyetem nem tud támogatást adni.

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

5. Pályázati feltételek

Általános részvételi feltételek

 • A hallgató felsőoktatási intézménye rendelkezik ECHE tanúsítvánnyal.
 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat alap- vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben nappali, esti vagy levelező tagozaton a küldő intézményben, és hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a küldő intézményben a teljes mobilitási időszak alatt;
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében, még aktív hallgatói jogviszonnyal kell benyújtaniuk).
 • A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
 • A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • Eddigi tanulmányainak összesített korrigált kreditindexe (kummulált átlaga) eléri a 3,00-t.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás)!
 • A hallgatóval Képzési Megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett programról és eredményekről.
 • A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.


6. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva.
 • Támogatás szociális rászorultság alapján: 100 € /hó a hallgatói ösztöndíjon felül. Az Erasmus szociális támogatásra külön kell pályázni, a pályázati felhívás várhatóan májusban kerül kiírásra.
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz, spanyol és holland) nyelveken nyelvi felkészítés.
 • Hallgatói ösztöndíj mértéke:

Fogadó ország Szakmai gyakorlat
Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI))
620 €/hó
Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)) 570 €/hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Szerbia (RS))
520 €/hó

A szakmai gyakorlat legkorábban 2020.06.01-jén kezdődhet és legkésőbb 2020.09.30-án érhet véget, de minimum 2 hónapnak kell lennie.

A megpályázható helyek:

 • Jelenleg a programban részt vevő országok vállalatai, képzőközpontjai, kutatóközpontjai és egyéb szervezetei lehetnek fogadóhelyek.


A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek:

 • Európai Uniós intézmények (Európai Bizottság, Európai Parlament, Európai Bíróság, stb.)
 • EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettős támogatás elkerülése érdekében).
 • A hallgató nemzeti diplomáciai képviseletei (nagykövetség, konzulátus) a fogadó országban.


A pályázónak önállóan kell fogadó intézményt keresnie. Fogadó intézmény keresésében az alábbi oldalak is segíthetnek:
http://erasmusintern.org/
http://studentplacement.tpf.hu/
http://www.europlacement.com/
www.internship.muni.cz

7. A pályázás menete:

A pályázat beadási határideje 2020. május 29-ig folyamatos!
(Kiutazás előtt legalább 5 héttel be kell nyújtani a pályázatot.)

Pályázáskor benyújtandó dokumentumok:
1. aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva
2. fogadó intézmény befogadó nyilatkozata
3. lezárt félévek Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyv-kivonata
4. nyelvvizsga bizonyítvány, annak hiányában az Idegen Nyelvi Lektorárus igazolása a szükséges nyelvtudás megfelelő szintjéről
5. önéletrajz
6. a fogadó intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél
7. oktatói ajánlás (opcionális)
8. tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok (opcionális)

A pályázat beadásának helye:

ZÁRT BORÍTÉKBAN a BTK esetében a Dékánhelyettesi Hivatalban,  
ÁJK, HTK, TFK esetében a Kar Dékáni Hivatalában
kell leadni a fenti határidőig (beérkezési határidő!).

Eredményhirdetés a pályázati űrlapon megadott e-mail címen a pályázat beadásától számított 4 héten belül!

Kérdéseivel keresse a kari/tanszéki Erasmus koordinátorokat vagy az intézményi Erasmus koordinátort.

A határidőn túl beérkezett pályázatok értékelés nélkül kizárásra kerülnek!

 

További információk:
Egyetemi Erasmus Szabályzat
Tájékoztató ösztöndíjat nyert hallgatóknak

Közzététel: 2020.02.10.

Campus Mundi szakmai gyakorlat kiválósági ösztöndíjról bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján tájékozódhat.

Következő eseményekNo result...

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések