Személyzeti mobilitás

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitására

(Megvalósítási időszak: 2022. szeptember 30-ig.)

1. A pályázattípus célja

Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

 1. típusú mobilitások: bármely területen dolgozó nem vezető pozíciót betöltő adminisztratív munkatársak, továbbá azok a vezető adminisztratív munkatársak, akiknek a munkakörük nem kapcsolódik közvetlenül a nemzetköziesítéshez csak az egyetemek által meghirdetett, szervezett staff week-en vehetnek részt. (Meghirdetésre kerülő staff weekekről érdeklődni lehet az egyetem partnerintézményeinél; illetve a következő adatbázisban: http://staffmobility.eu/staff-week-search. Pályázni tehát nem csak az egyetem partnerintézményeibe lehet!)
  Ezen pályázati típusnál a pályázatok leadási határideje 2021. április 19., hétfő 16.00

 2. típusú mobilitások: oktató kollégák, konkrét nemzetköziesítési céllal való kiutazása, pl. nemzetközi projekt előkészítése/fenntartása; partnerintézmények indokolt meglátogatása (pl. tanszéki/intézeti/kari Erasmus koordinátori funkciójukból fakadóan) vagy új Erasmus kapcsolatok létesítése céljából.

Ezen pályázati típusnál a pályázatok leadási határideje 2021. április 9., péntek 16.00

2. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai.

3. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül).

Figyelem! A leadott pályázatoktól függően általában 5 nap időtartamra tudunk ösztöndíjat adni. A kiutazás időtartama ettől függetlenül lehet hosszabb.

4. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
 
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország
 
5. Pályázati feltételek
 • A küldő intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.
 • A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
 • Konferencia részvétel nem támogatható!
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

 

 
6. A támogatás mértéke
A támogatás napidíjból és utazási támogatásból áll az alábbiak szerint:
 
Napidíj
 
Fogadó ország 1.-14. nap 15.-60. nap
Magas megélhetési költségű országok: (Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)) 170 € / nap 119 € / nap
Közepes megélhetési költségű országok: (Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT)) 140 € / nap 98 € / nap
Alacsonyabb megélhetési költségű országok: (Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR)) 110 € / nap 77 € / nap
 
Utazási támogatás
 
100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1100 €
 
Az utazási távolságot az EU hivatalos kalkulátorával kell kiszámítani: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Egy útra vonatkozó távolsággal kell kalkulálni az utazási támogatást a fenti táblázat szerint.
 
7. A pályázás menete
 
Kik nyújthatnak be pályázatot?
 

Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:

 • az intézmény főállású alkalmazottja;
 • megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon,
 • a szervezeti egység célkitűzéseivel összhangban álló programot fogalmaz meg a pályázatában

Kiemelt adminisztratív célcsoportok:

 • Erasmus programmal foglalkozó koordinátorok;
 • külföldi hallgatókkal vagy nemzetközi projektekkel foglalkozó munkatársak;
 • Tanulmányi osztályok és Tanszékek adminisztratív munkatársai;
 • Gazdasági Igazgatóság munkatársai;
 • informatikusok;
 • PR és marketing területen dolgozó kollégák;
 • pályázati területen dolgozók;
 • könyvtárakban dolgozók.

Pályázati dokumentumok:

 • aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva
 • fogadó intézmény befogadó nyilatkozata (lehet e-mail is)
 • önéletrajz
 • a Fogadó Intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél
 • vezetői ajánlás (opcionális)

A benyújtott pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat a Karokon és a Központi Intézményekben esetében az erre a célra összehívott ad hoc Erasmus Bíráló Bizottságok bírálják el.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését,
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése)
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.
 
8. A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A kitöltött, aláírt pályázati űrlapot a mellékletekkel együtt 1 db eredeti példányban, lezárt borítékban kell benyújtani a Kar Dékáni Titkárságára (a BTK esetében a Dékánhelyettesi  Titkárságon), a Rektori Hivatalban az intézményi Erasmus koordinátornál, a többi szervezeti egység esetében a szervezeti egység vezetőjénél.
 
A pályázatok beérkezési határideje:
 
A) típusú mobilitások esetén (adminisztratív munkatársak): 2021. április 19-ig folymatos.
B) típusú mobilitások estén (oktatók képzési célú – nem oktatói tevékenységre szóló mobilitása): folyamatos, de legkésőbb 2021. április 9-ig folyamatos.
 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő pályázatokat, valamint a határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Bármilyen kérdés esetén forduljanak bizalommal az Erasmus Irodához a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

 
Eredményhirdetés (a pályázati űrlapon megadott e-mail címen): leadástól számított 3 héten belül
 
Budapest, 2021.02.08

Következő eseményekNo result...

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések