Idegen Nyelvi Lektorátus

Órarend

 

Elérhetőségeink:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.    06 -1-4832918

Egyetemünk Idegen Nyelvi Lektorátusán (INYL)

angol, finn, francia, holland, japán, kínai,német, norvég, olasz, orosz, portugál, spanyol, török nyelven tanulhat.

Nyelvtanfolyamaink az angol kivételével minden szinten indulnak, a teljesen kezdőtől (A1) az alapozó (A2), az alapfok (B1) és a középfok (B2) szinten át a felsőfokig (C1).

Egy féléves tanfolyam elvégzése elvileg egy szint előrelépést eredményezhet, így öt egymás utáni félév alatt akár nulláról indulva is eljuthat középfokú nyelvvizsga szintig.

 

Általános nyelvet és szaknyelvet is oktatunk. A jogi karon (ÁJK) angol és német jogi szaknyelvet, a bölcsészkaron (BTK) angol és német pszichológiai, szociológiai, illetve angol terminológiai szaknyelvet, a hittudományi karon (HTK) egyházi szaknyelvet.

A Felsőoktatási Szakképzés hallgatóinak Idegen nyelvi kommunikációt oktatunk angol és német nyelven.

 

A nyelvoktatás az összes Budapesten működő Karunkon, illetve Karunkról elérhető. A nyelvórák döntő többségét a Lektorátus nyelvtantermeiben, az Egyetem bölcsészkarának Reviczky utcai épületében, kellemes, jó oktatástechnikai háttérrel rendelkező tantermekben tartjuk. 2008 óta működünk jelenlegi termeinkben illetve irodáinkban.

A jogi és gazdasági szaknyelvi illetve az idegen nyelvi kommunikációs órák a jogi kar Viola utcai épületében, pszichológiai szaknyelvi órák a bölcsészkar Bécsi úti épületében, az egyházi szaknyelvi órák a hittudományi kar épületében, a szakkollégistáknak meghirdetett nyelvórák a szakkollégium épületében kerülnek megtartásra.

 

A tanulmányokhoz igazodó nyelvórák mellett nyelvvizsga felkészítő tanfolyamokat is szervezünk a THEOLINGUA egyházi szaknyelvi nyelvvizsgára, illetve a jogász hallgatóknak a PROFEX jogi és közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsgára.

Egyetemünkön egyházi szaknyelvi vizsgát lehet tenni (THEOLINGUA) angol, német és olasz nyelvből, amely államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt ad, és megfelel a diploma nyelvvizsga követelményének. Ez az Egyetem saját fejlesztésű, államilag akkreditált nyelvvizsgája. A vizsgára felkészítő tanfolyam, illetve a vizsga díjából Egyetemünk hallgatói 20%-os, volt hallgatók 10%-os kedvezményt kapnak. A nyelvvizsgáról bővebben a www.theolingua.hu oldalon olvashatnak.

 

Nyelvtanáraink egyetemi végzettségű, felkészült, tapasztalt, rugalmas, barátságos szakemberek. PhD fokozattal rendelkező kolléga is van közöttük, illetve olyan is, aki drámapedagógiai eszközöket is felhasznál a nyelvtanításban.

Közép-, és felsőfokon angol, illetve francia anyanyelvi lektor is segíti a hatékonyabb nyelvtanulást.

Lektorátus elérhetősége:
1088 Budapest, Reviczky utca 4. I. em. 109.
telefon: (+36 1) 483-2918
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

Nyelvtanáraink elektronikus elérhetőségei:

Angol

Antal Edit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Beke László

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kocsis Judit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Mile András

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Molnár Enikő Magdolna

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Süléné Birta Katalin

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Német

Antal Edit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Havas Martina

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szelényi Judit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Francia

Dr. Lannert Keresztély István

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Nyers Anna

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Hivin, Léonie

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Olasz

Bendik Márta

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Hajnóczi Kristóf

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orosz

Dr. Lannert Keresztély István

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Pálosi Ildikó

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Spanyol

Bendik Márta

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kőváry-Hadzsipetkova Mónika

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Finn

Zólyominé Kovács Ildikó

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Holland

Margitay Adél Emese

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Japán

Molnár Gergő Ádám

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kínai

Vincze Edit

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Norvég

Iván Andrea

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Portugál

Skobrákné Fürth Eszter

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Török

Tütüncü Yunus Emre

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Célunk hármas. Egyrészt szeretnénk nyelvvizsga szintig elvezetni azokat a nyelvtanulókat, akiknek nyelvvizsgára van szükségük. Másrészt szeretnénk szinten tartani a nyelvtudását azoknak, akik már rendelkeznek nyelvvizsgával. Harmadrészt szeretnénk megismertetni az érdeklődőket különleges, máshol nem tanulható nyelvekkel és kultúrákkal.

Nyelvtanfolyamaink az Egyetem félévi rendjéhez igazodnak, annak őszi illetve tavaszi szorgalmi időszakaiban zajlanak, általában 12 héten át heti 4x45 perces alkalmak formájában, heti egyszer három illetve kétszer másfél órás bontásban, összesen félévi 48 órában. A nyelvtanfolyamok saját hallgatóink számára nyelvi kurzusként, szemináriumként működnek, a tanfolyamot elvégzők gyakorlati jegyet illetve kreditet kapnak érte.

Az egyetemi közösségi hetek illetve a tanítási szünetek és a vizsgaidőszakok idején nincsenek nyelvórák, kivéve, ha erre korábban elmaradt órák miatt igény van. A közösségi hetek ugyanakkor lehetőséget biztosítanak nyelvi, kulturális estek, filmvetítések, ételkóstolások, workshopok, kézműves foglalkozások, élménybeszámolók tartására is.

 

Egyetemünk hallgatói a NEPTUN rendszeren keresztül tudják felvenni a nyelvórákat, az alábbiak szerint:

A Tárgyak, Tárgyfelvétel menüpont alatt Tárgytípusnál válassza ki, hogy „Egyéb szabadon választható tárgyak” és Tárgyak listázása. "Csak a meghirdetett tárgyak"-nál legyen pipa, és válassza ki az aktuális félévet.

Ezután megjelennek a szabadon választható tárgyak, köztük a nyelvórák is. Érdemes Tárgykód alapján sorba rendezni a találati listát.

A nyelvi kurzusok tárgykódjai általánosan "INYL"-lel kezdődnek, BTK-s kredites kurzusok egy "-K"-val zárulnak, ÁJK esetén "AJNYL"-lel kezdődnek. A Benda Kálmán szakkollégium hallgatói „BEN” kezdetű kóddal tudnak nyelvtanfolyamot is felvenni.

A két képen a BTK (HTK, TFK) ill. ÁJK hallgatói által felvehető tárgyak keresése látható.

    

Amennyiben a nyelvtanfolyamaink iránt érdeklődő hallgatónk azért nem tudja a Neptun rendszerben felvenni a kurzust, mert betelt a csoport, abban az esetben is várjuk szeretettel az első órára. Ott derül ki, hogy ténylegesen hányan vannak, és ha szükség illetve lehetőség van rá, és a nyelvtanár is beleegyezik, létszámot bővítünk, vagy új kurzusokat hirdetünk meg.

 

Azok, akiknek nincs az egyetemmel hallgatói jogviszonya, itt a honlapon találják meg aktuális félévi órarendünket, és előzetes regisztráció illetve díjbefizetés nélkül elég megjelenniük a félévi első kontaktórán, és jelezniük személyesen az oktató illetve elektronikus úton a Lektorátus felé csatlakozási szándékukat.

Az érdeklődők a nyelvórák időpontját és csoportbeosztását szükség esetén óramegbeszélésen tudják egyeztetni az érintett nyelvtanárral. Az óramegbeszélések időpontjáról itt a honlapon, illetve a fali hirdetőfelületünkön tájékozódhatnak.

 

A nyelvtanfolyamok elvégzésének, a nyelvi kurzusok teljesítésének három feltétele van.

Az egyik az alkalmak rendszeres, legalább 75%-os látogatása, vagyis hiányozni legfeljebb három alkalommal lehet.

A másik a feladatok, tesztek, egyéb tanulmányi követelmények teljesítése, ezeknek sajátosságairól az egyes tanfolyamokat tartó tanár kollégák saját hatáskörben döntenek.

A harmadik a tanfolyamok díjának befizetése.
- Saját hallgatóink ezt a Neptun rendszeren keresztül tudják rendezni, általában a félév közepén. A díj ki lesz írva központilag, erről üzenetet kapnak, illetve a Pénzügyek -> Befizetés menüpont alatt láthatók a befizetésre váró kiírt tételek. A gyűjtőszámlára utalásról itt olvashat részletesen (csak a „Pénz átutalása” és „Kiírt tétel teljesítése” részek relevánsak): http://www.kre.hu/portal/images/neptun/Penz_atutalasa_tetelkiiras_20130722.pdf
-Egyetemünkkel hallgatói jogviszonyban nem lévő nyelvtanulók a tanfolyam díját átutalással tudják rendezni, legkésőbb a tanfolyam elindulása utáni hónap elején.

 

A nyelvtanfolyamok féléves díja

 

 

károlisoknak

volt károlisoknak

külsősöknek

angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol

10.000 Ft

10.000 Ft

25.000 Ft

finn, holland, japán, kínai, norvég, portugál, török

10.000 Ft

15.000 Ft

40.000 Ft

 

A nyelvtanfolyamok díjának átutalása során a kedvezményezett neve Károli Gáspár Református Egyetem, számlaszáma 11705008-20436034. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a 20010 BT80 kódot, a befizető nevét és címét.

 

Az Idegen Nyelvi Lektorátus egyidős anyaintézményével, a Károli Gáspár Református Egyetemmel: alighogy 1993-ban elkezdődött az oktatás a Bölcsészettudományi Karon, máris megindult az idegen nyelvek tanítása is, így a bölcsészkarral együtt a Lektorátus is 25 éves fennállását ünnepelhette 2018-ban.

A Lektorátus 1993 és 2000 között, illetve 2020 januárjától újra a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karhoz tartozik. 2000 és 2020 között az egyetem központi intézményeként működött.

2001-ben elkészült az az egyházi szaknyelv oktatására kidolgozott négynyelvű (angol – Learn from me, német – Lernt von mir, francia – Mettez-vous á mon école és olasz – Imparate da me) haladó szintű oktató csomag, amelyet ma országszerte, sőt határainkon túl is alkalmaznak az egyházi köz- és felsőoktatási intézményekben.

Lektorátusunk 2002-ben nyerte el az Európai Nyelvi Díjat, melyet az idegen nyelvi képzés példaértékű folyamatainak európai szintű elismerésére 1998-ban alapított az Európai Unió, tagállamainak kezdeményezésére.

 

Következő eseményekNo result...

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések