Kutatási tevékenység

IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) Kutató- és Továbbképző Központ

Intézet: Egyetemi, SZMSZ-ben rögzített

Vezető: Dr. Dringó-Horváth Ida

Létrejötte: 66/2018 (03. 21.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

Bakainé-Rottländer Heide (KRE)
Dombi Judit (PTE)
Fülöp József (KRE)
Hülber László (GDF)
Kozma Gyula (KRE)
M. Pintér Tibor (alprojekt-koordinátor, KRE)
Menyhei Zsófia (KRE)
N. Császi Ildikó (KRE)
Papp-Danka Adrienn (MTE)
Papp Gábor (KRE)

Közreműködik:

Horváth László (ELTE)
Misley Helga (ELTE)

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: -

A Károli Gáspár Egyetemen 2018-ban létrehozott IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) Kutatóközpont az Egyetem központi oktatási szervezeti egysége. A központ feladata

 • az egyetemi oktatói és kutatói munkát támogató, minőségfejlesztő IKT-stratégia kidolgozása, fejlesztése, kapcsolódó felhasználói anyagok készítése,
 • a témához kapcsolódó oktatói és hallgatói kutatások elősegítése,
 • hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel való együttműködés, konferenciák, találkozók szervezése, illetve részvétel,
 • oktatásinformatikai kompetencia mérése az egyes karok oktatóinál,
 • cselekvési terv és eszközrendszer kidolgozása az oktatásinformatikai kompetencia növelésére,
 • együttműködési szerződések kidolgozása, megkötése,
 • oktatói IKT-kompetenciák fejlesztésének elősegítése továbbképző szoftver-használattal és továbbképzések szervezésével,
 • segédanyagok, oktatói kézikönyv kidolgozása.

 

A Kutatóközpont által indított „Oktatásinformatika a felsőoktatásban" című kutatás az oktatásinformatika és a felsőoktatás-pedagógia határmezsgyéjén fekszik. Célja az elektronikus tanulási környezetben való hatékony tanulási/oktatási lehetőségek ismeretének, gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a felsőoktatásban, különös tekintettel az online alkalmazások és a hálózati tanulás lehetőségeire.

A kutatás legfőbb célja, hogy feltérképezze a felsőoktatás (ezen belül elsődlegesen a tanárképzés) oktatóinak jelentősebb IKT-mutatóit, illetve önreflexiós folyamatait, valamint az infokommunikációs eszközök használatára ható, azokat befolyásoló legfontosabb tényezőket. A kutatás eredményeképpen a meglévő felsőoktatási jó gyakorlatok alapján kívánjuk kijelölni a fejlesztés lehetséges irányát, módszereit és eszközeit.

A kutatás az oktatásinformatikai kompetencia mérésének és fejlesztésének lehetőségét két, több részben érintkező alprojekt keretében kívánja vizsgálni:

 1. a felsőoktatás egészére nézve, a 21. század elvárásainak megfelelő minőségi oktatás, illetve oktatói minőség, előmenetel fejlesztése érdekében,
 2. különös tekintettel a tanárképzés résztvevőire (egyetemi oktatók és mentortanárok, valamint tanárjelöltek mérése), ahol a fejlesztés hatása még jelentősebb, hiszen hosszú távon a közoktatás egészére kihat.

Mivel a projekt célja a felsőoktatásban dolgozó oktatók gyakorlatának fejlesztése, minőségi javítása, a vizsgálatánál (az oktatásinformatikai kompetenciák mérése mellett) nagy hangsúlyt fektetünk az önreflexiós folyamatok mérése is, mely a tanári kompetenciák hosszú távú fejlődésének záloga.

A projekt eredményeként várhatóan képet kapunk a kutatásban résztvevő képzőhelyek oktatóinak a tanításhoz és a kutatói munkához kapcsolódó alapvető IKT-komponseiről (úm. hozzáférés, aktivitás, attitűd és pedagógiai IKT-kompetencia, kiegészítve jó gyakorlatok gyűjtésével), valamint önreflexiós tevékenységéről. A dokumentumelemző, különböző mérési és értékelési, ill. publikációs tevékenység célja az oktatásfejlesztés, és ezáltal a magyarországi felsőoktatás hatékonyságának, piacképességének növelése, különös tekintettel a tanárképzésre. A kutatási projekt során létrejövő tanulmányok és tanulmánykötet mellett kiemelten fontosnak tartjuk a további oktatásfejlesztői gyakorlatra (egyetemi IKT-beruházásokra, oktatói továbbképzésekre, illetve minősítési rendszer kiegészítésére – pl. IKT oktatói díj stb.) vonatkozó ajánlások körvonalazását.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk:

 • A pedagógusok digitális kompetenciájának európai referenciakerete / The European Framework for the Digital Competence of Educators (DigDompEdu) magyar nyelvú fordítása és a magyarországi felsőoktatáshoz történő adaptálása (letöltés)
 • Helga, Misley - László, Horváth - Tibor, M. Pintér - Ida, Dringó-Horváth: Supporting the Development of Digital Competencies of Teacher Educators to Drive the Digital Transformation of Schools, European Journal of Teacher Education (közlésre benyújtva)
 • Dringó-Horváth Ida – Menyhei Zsófia: Changes in coursebook publishing: Exploring the digital components of (EFL and DaF) coursebook packages, ReCALL (közlésre benyújtva)
 • Dringó-Horváth Ida - Hülber László - M. Pintér Tibor - Papp-Danka Adrienn: A tanárképzés oktatási kultúrájának több szempontú jellemzése, ONK-konferencia Tanulmánykötete (közlésre benyújtva)
 • Horváth László - Misley Helga - Hülber László - Papp-Danka Adrienn - M. Pintér Tibor - Dringó-Horváth Ida: Tanárképzők digitális kompetenciájának mérése - a DigCompEdu adaptálása a hazai felsőoktatási környezetre, Neveléstudomány, 8/2, 5–25.(http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2020/nevelestudomany_2020_2_5-25.pdf)
 • Dringó-Horváth Ida – Menyhei Zsófia (2020): A nyelvkönyvpiac változásai – nyelvkönyvcsaládokhoz kapcsolódó digitális tananyagok vizsgálata, Iskolakultúra, 70/12, 5182. (http://upszonline.hu/index.php?article=700102008)
 • Dringó-Horváth Ida – Dombi Judit – Hülber László – Menyhei Zsófia – M. Pintér Tibor – Papp-Danka Adrienn: Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja, Budapest (megjelenés alatt, 2020. november)

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk:

A projekt kutatásaihoz kapcsolódó konferenciaelőadások:

 • XXVII. MANYE Kongresszus, 2020. április 15–16., Budapest, Magyarország
 • Evaluate Conference, 2019. szeptember 3–5., University of Léon, Spanyolország
 • Országos Neveléstudományi Konferencia, 2020. November 7–9., Pécs, Magyarország
 • Oktatásinformatika, 2020. február 14., Debrecen, Magyarország
 • Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2020. április 2–4., Szeged, Magyarország – 2021-re halasztva
 • ATEE, 2020. május 20–22., Firenze, Olaszország – 2020 őszére halasztva
 • AILA, 2020. augusztus 10–12., Groningen, Hollandia – 2021-re halasztva
 • EuroCALL, 2020. augusztus 19–22., Koppenhága, Dánia
 • 13. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, 2020. október. 02., on-line

 

Következő eseményekNo result...

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések