Hitéleti képzések - KRE

Hitéleti képzések

Egyetemünk három Kara kínál hitéleti képzéseket: a Hittudományi Kar Budapesten, valamint a Pedagógiai Kar Nagykőrösön és a Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar Budapesten. Hitéleti képzéseink között megtalálható a teológia, teológia – lelkész szakiránnyal, diakónia (keresztyén szociális munka), kántor, valamint református hittanoktató alapképzések; hittanár-nevelőtanár mesterképzés; illetve a szaklelkigondozó és lelkigondozói asszisztens, valamint a spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzések.

A hitéleti képzésekre jelentkezők az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény saját felvételi eljárásában vesznek részt, a választott képzést indító Kar saját jelentkezés lapján tudnak jelentkezni.

Felvételi a Hittudományi Karon

Felvételi a Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karon

Felvételi a Pedagógiai Karon

Egyetemünk hitéleti képzéseire az alábbi oldalon lehet jelentkezni.

Módosítva: 2023.07.27.