Pótfelvételit hirdető karok - KRE

Pótfelvételit hirdető karok

Állam- és Jogtudományi Kar

Felsőoktatási szakképzések:
jogi [Budapest] (nappali, levelező)
jogi [Kecskemét] (levelező)

Alapképzési szakok:
nemzetközi tanulmányok (nappali, levelező)

Osztatlan képzés:
jogász (nappali, levelező)

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Alapképzési szakok:
anglisztika (nappali)
germanisztika [néderlandisztika] (nappali)
germanisztika [német] (nappali)
keleti nyelvek és kultúrák [japán] (nappali)
keleti nyelvek és kultúrák [kínai] (nappali)
kommunikáció- és médiatudomány (nappali)
magyar (nappali)
pszichológia (magyar nyelven) (nappali, levelező)
pszichológia (angol nyelven) (nappali)
szabad bölcsészet (nappali)
szociológia (nappali, levelező)
történelem (nappali, levelező)

Osztatlan tanárképzések:
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; dráma- és színházismeret-tanár]]Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; holland nyelv és kultúra tanára]]Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismerettanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismerettanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismerettanár; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismerettanár; történelemtanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; angol nyelv és kultúra tanára] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; dráma- és színházismerettanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; holland nyelv és kultúra tanára]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finnaszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; történelemtanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [holland nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [holland nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [holland nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelemtanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; német nyelv és kultúra tanára]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár; történelemtanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] (nappali) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

Mesterképzések:
anglisztika (angol nyelven) (nappali, levelező)
irodalom- és kultúratudomány (nappali)
Japán-tanulmányok (nappali)
kommunikáció- és médiatudomány (nappali, levelező)
művészettörténet (levelező)
néderlandisztika (nappali)
német nyelv, irodalom és kultúra (német nyelven) (nappali)
színháztudomány (nappali, levelező)
szociológia (levelező)
társadalmi- viselkedéselemzés (nappali)
tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra szaktanára]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [2 félév [dráma- és színházismeret-tanár]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [2 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [2 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [2 félév [történelem szaktanár]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [2 félév [történelemtanár]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [4 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [4 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [4 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [4 félév [mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [4 félév [német nyelv és kultúra tanára]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanári [4 félév [történelemtanár]] (levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
történelem (nappali)
vallástudomány (nappali, levelező)

 

Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar

Felsőoktatási szakképzés:
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] (nappali, levelező)

Alapképzési szakok:
ápolás és betegellátás [ápoló] (nappali, levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
emberi erőforrások (nappali, levelező)
gazdálkodási és menedzsment (nappali, levelező)
szociális munka [Budapest] (nappali, levelező)
szociális munka [Kecskemét] (levelező)
szociálpedagógia [Budapest] (nappali, levelező)
szociálpedagógia [Kecskemét] (levelező)

Hitéleti képzés:
A Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar hitéleti képzésére az Egyetem saját jelentkezési felületén, a http://kre.hu/hiteletifelveteli/ oldalon lehet.

diakónia (Budapest) (levelező)

 

Hittudományi Kar

Levelező munkarendű képzések:
Hittanár-nevelőtanár MA (2 féléves)Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
Hittanár-nevelőtanár MA osztatlan képzésÁllami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

 

Pedagógiai Kar

Alapképzési szakok:
csecsemő- és kisgyermeknevelő [Budapest] (nappali, levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
csecsemő- és kisgyermeknevelő [Kecskemét] (nappali, levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
közösségszervezés [Budapest] (nappali, levelező)
közösségszervezés [Nagykőrös] (levelező)
óvodapedagógus [Budapest] (nappali, levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
óvodapedagógus [Kecskemét] (nappali, levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanító [Budapest] (nappali, levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!
tanító [Nagykőrös] (nappali, levelező) – Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is!

Mesterképzés:
neveléstudomány (levelező)

Hitéleti képzések:
A Pedagógiai Kar hitéleti képzéseire az Egyetem saját jelentkezési felületén, a http://kre.hu/hiteletifelveteli/ oldalon lehet.

kántor (nappali, levelező)
református hittanoktató (nappali, levelező)
református közösségszervező (nappali, levelező)