Hitéleti képzések - KRE

Hitéleti képzések

Egyetemünk három Kara kínál hitéleti képzéseket: a Hittudományi Kar Budapesten, valamint a Pedagógiai Kar és a Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar Budapesten. Hitéleti képzéseink között megtalálható a teológia, teológia – lelkész szakiránnyal, diakónia (keresztyén szociális munka), kántor, valamint református hittanoktató és református közösségszervező alapképzések; hittanár-nevelőtanár mesterképzés; illetve a szaklelkigondozó és lelkigondozói asszisztens, valamint a spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzések.

A hitéleti képzésekre jelentkezők az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény saját felvételi eljárásában vesznek részt, a választott képzést indító Kar saját jelentkezés lapján tudnak jelentkezni.

 

Frissítve: 2023.11.08.