Ösztöndíjak - KRE

Ösztöndíj-lehetőségek

 

Károli Gáspár Ösztöndíj

A Károli Gáspár Ösztöndíj célja, hogy támogassuk az első helyen hozzánk jelentkező tehetséges és önköltséges képzésben részt vevő hallgatókat, akik Egyetemünk polgáraivá válnak. Az ösztöndíjra minden első éves, önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben vesz részt és első helyen jelölte meg Egyetemünket.
Az ösztöndíjat a hallgatók a tanévben két alkalommal – félévenként – pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti.
Számunkra fontos, hogy az Egyetem anyagi támogatással is biztosítsa, hogy a rászorulók se maradjanak ki a felsőoktatásból. 2012-ben az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget teljes egészében a Károli Ösztöndíj alapba fektettük be. A 2012/2013-as tanévtől kezdődően több mint 80 millió forintot osztottunk szét hallgatóink között ezen ösztöndíj keretein belül.

 

Károli Kiválósági Ösztöndíj

Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendben, Egyetemünket első helyen megjelölt, elsőéves alapképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai versenyen.

 

Református Ösztöndíj

Az Egyetem a Magyarországi Református Egyház céljaival összhangban Református Ösztöndíjat alapított annak érdekében, hogy ezen keresztül segítse a hitük iránt elkötelezett református fiatalok felsőoktatási tanulmányait. Református Ösztöndíj elnyerésére azok a nem hitéleti képzéses hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik reformátusok, gyülekezetük aktív, tevékeny tagjai, tanulmányaikat első évfolyamon első alkalommal kezdik meg az Egyetemen, és
a) alapképzési szakon (BA) teljes idejű képzésben, vagy
b) mesterszakon vagy egységes, osztatlan képzésben (MA) teljes vagy részidejű képzésben vesznek részt.

 

Szakkollégiumi Kiválóság Ösztöndíjak

Intézményünk kiemelten támogatja a tehetséges hallgatók - egyetem berkein belüli - tudományos tevékenységének kibontakozását. A KIDA kiválósági ösztöndíjak mellett a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium, valamint a Bocskai István Jog- és Társadalomtudományi Szakkollégium Kiválósági Ösztöndíjára is pályázhatnak hallgatóink.

 

Sporttevékenységért járó ösztöndíj

Pályázni aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali és levelező munkarendű hallgatóknak lehetséges, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

 

Károli Go Ösztöndíj

A külföldi tanulmányokat Károli Go Ösztöndíjjal támogatjuk. Az Erasmus+ tanulmányi célú részképzésben részt vevő hallgatók a fogadóország szerinti, aktuális Erasmus+ alapösztöndíjukon túl plusz egy havi összegnek megfelelő ösztöndíjban részesülhetnek.

 

Eötvös Károly Ösztöndíj

A KRE Állam- és Jogtudományi Kara, valamint Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kara lehetőséget biztosít az alapképzési és osztatlan mesterképzési szakjaira teljes idejű (nappali) és részidős (levelező) munkarendben első helyen jelentkező, felvételi pontszámaik alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóinak a tanulmányokkal kapcsolatos költségek csökkentésére az Eötvös Károly Ösztöndíj program keretében.
Az első évben a program célja a középiskolában és a felvételin kiemelkedő eredményt elért elsőéves hallgatók tanulmányainak anyagi támogatása. Az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók a második évtől az Eötvös III+ program keretében további ösztöndíjat is kapnak, amennyiben részt vesznek az ÁJK és GESZK tudományos munkájában.

További információ ösztöndíjainkról: https://portal.kre.hu/index.php/osztondijak.html

Frissítve: 2024.05.16.