Protestáns kórházlelkész szakirányú továbbképzés - KRE

Felvételi a Hittudományi Karon

Protestáns kórházlelkész szakirányú továbbképzés

A képzés célja a kórházlelkészek részére olyan átfogó egészségügyi alapismeretek és az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos speciális lelkigondozói és intézményi ismeretek átadása, ami alapján képesek ellátni a speciális betegcsoportokkal kapcsolatos lelkigondozói feladatokat.

A hallgatók az alábbi három szakterületen mélyíthetik el tudásukat:
• Lelkigondozói ismeretek: a lelkigondozás elmélete és gyakorlata speciális célcsoportok (betegek: pl. gyerekek, idősek, pszichiátriai betegek, krónikus betegek stb., családtagok és kórházi segítők) esetében
• Egészségügyi szervezeti és irányítási ismeretek: az egészségügyi ellátórendszer, a betegutak és az egészségügyi kommunikáció megismerése;
• Egészségügyi ismeretek: egészségügyi alapismeretek elsajátítása, a betegségtípusok és kezelésük megismerése.

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?
• Azoknak, akik már református kórházlelkészi szolgálatot végeznek szakirányú képesítés nélkül, valamint akik szeretnék szakmai ismereteiket bővíteni ezen a területen;
• Azoknak, akik részt vesznek az MRE vagy más protestáns egyház keretein belül a kórházi lelkigondozói munkában helyi, egyházmegyei vagy országos intézményekben.

A felvétel feltételei

Teológia osztatlan szakon vagy teológia mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség. A képzésre elsősorban olyan jelentkezőket várunk, akik lelkészi oklevelük birtokában legalább három év gyülekezeti/lelkészi szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

A jelentkezőket felvételi elbeszélgetésre várjuk, melynek időpontjáról levélben kapnak bővebb tájékoztatást.

Képzési idő

2 félév

Munkarend

Levelező

Finanszírozás forma

A képzés önköltséges (az önköltség összege 120 000,-Ft/félév). A képzés református gyakorló lelkészek számára ingyenes.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2024. június 1.

 • Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet: http://www.kre.hu/htkszakirany/. Ezt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Dékáni és Tanulmányi Hivatalba személyesen vagy postai úton: KRE Hittudományi Kar Tanulmányi Osztály 1092 Budapest, Ráday u. 28.
 • Csatolandó dokumentumok:
  - születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya másolata
  - lelkészi végzettséget/szakképzettséget igazoló oklevél vagy más, ezt igazoló dokumentum másolata vagy teológia mesterképzésben/egyetemi képzésben szerzett oklevél másolata
  - rövid szakmai életút bemutatása (egy oldalnyi)
  - felvételi eljárási díj befizetésének igazolása
 • A felvételi eljárás díja 6 000 Ft. Az eljárási díjat az OTP 11705008-20436034 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „NÉV, HTK felvételi díj”

A KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ SZEMÉLYESEN KÉRHETŐ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN:
FODORNÉ DR. ABLONCZY MARGIT: +36 30 627 6230-AS TELEFONSZÁMON.

Frissítve: 2023.11.20.