Református teológia – teológus szakirány (osztatlan MA)

Felvételi a Hittudományi Karon

Református teológia – teológus szakirány (osztatlan MA)

A református teológia szakra a teológia tudománya iránt érdeklődő református vallású egyháztagok jelentkezését várjuk. A kiadott oklevéllel lelkészképesítő vizsgára nem lehet jelentkezni.

Képzési idő

10 félév

Munkarend

Nappali

Finanszírozás forma

Állami ösztöndíjas és önköltséges (az önköltség összege 400 000 Ft/félév).

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2023. február 15.

 • Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet: (http://www.kre.hu/hiteletifelveteli/). Ezt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Tanulmányi Osztályra személyesen vagy postai úton:
  KRE Hittudományi Kar Tanulmányi Osztály 1092 Budapest, Ráday u. 28.
 • Csatolandó dokumentumok:
  - születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya másolata
  - érettségi bizonyítvány másolata
  - érettségi tanúsítvány másolata (ha van)
  - középiskolai bizonyítvány másolata (9., 10., 11., 12. (13.) évfolyam)
  - oklevél másolata (ha van)
  - nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)
  - felvételi eljárási díj befizetésének igazolása
  - vallástanári ajánlás
  - konfirmáció igazolása
  - a jelentkezési határidő időpontjában nagykorú jelentkező esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány
  - kézzel írott, részletes önéletrajz
 • A felvételi eljárás díja 8 000 Ft. Az eljárási díjat az OTP 11705008-20436034 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „NÉV, HTK felvételi díj”
Alkalmassági vizsga

A kötelező alkalmassági vizsga időpontja: 2023. április 3-5.

Az alkalmassági vizsga három napos, bentlakásos. A vizsgán "megfelelt" vagy "nem felelt meg" minősítés adható. Nem vehető fel az a jelentkező, aki az alkalmassági vizsgán "nem felelt meg" minősítést kap. Az alkalmassági vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a jelentkezők levélben kapnak bővebb tájékoztatást.

Felvételi pontok számítása

A felvételi pontok számítása a tanulmányi és érettségi pontok alapján, 500 pontos rendszerben (400 pont + 100 többletpont) történik. Az érettségi pontoknál kizárólag az alábbi érettségi vizsgatárgyak vehetők figyelembe: magyar nyelv és irodalom, történelem és református hittan érettségi vizsgatárgy (utóbbi természetesen nem kötelező), a két legjobb százalékot elért érettségi tárgyból számítódik a pont.
Felhívjuk figyelmét, hogy a hitéleti képzések esetében a felvételhez nem szükséges emelt szinten teljesített érettségi vizsga, természetesen többletpontot számítunk.

A felsőoktatási szakképzésben, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket az intézmény a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével is rangsorolhatja:

- kitűnő/jeles minősítésű oklevél: 400 pont,
- jó minősítésű oklevél: 400 pont,
- közepes minősítésű oklevél: 355 pont,
- elégséges minősítésű oklevél: 310 pont.
Az összpontszám megállapításakor ehhez adjuk hozzá az esetleges többletpontokat.

Frissítve: 2022.11.15.