Napi biztatás

Loading

 • Ef 4; 17-32

  …mert egymásnak tagjai vagytok… Tag-ság megélése, gyakorlása, a Krisztus „fősége” mellett, irányítása alatt, keresztyén életünk egyik nagy lehetősége. Sokkal nagyobb figyelmet, hangsúlyt kellene kapjon az ún. közösségépítés egyházi gyakorlatunkban, mert ez a mindenkori ember komolyan vételét is jelenti egyben. Annak az emberét, akit a mennyei Atya is halálosan komolyan vett, Jézusban. Fontos az Ige, fontos…

  Tovább olvasás: Ef 4; 17-32
 • Ef 4; 1-18

  …igazságot szólván, szeretetben, mindenestől növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztus. A kettő együtt nehezen megy a hétköznapokban; az igazság és a szeretet kézenfogva ritkán jár. Ha az egyiken van a hangsúly, „rövidül” a másik, ha az utóbbi kerül előtérbe, az előző háttérbe szorul. Érdemes keresni, kettejük között is, az összhangot, a harmóniát, az egyensúlyt.…

  Tovább olvasás: Ef 4; 1-18
 • Ef 3; 14-21

  …hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az Ő Lelke által… Nem belső gyermek, hanem belső ember! A „belső gyermek” programban mi magunk próbáljuk meg a magzati, csecsemő vagy (kora) gyermekkori sérüléseinket, hiányainkat „gyógyítani”, felnőtté növelni. A felnőtt léthez tartozik a hiányok, szükséghelyzetek, a fájdalom, szenvedés, csalódás elhordozása, akkor is ha nincs fel-és/vagy megoldás ezekre…

  Tovább olvasás: Ef 3; 14-21
 • Ef 3; 1-13

  …Őbenne van bátorságunk és szabad utunk…. A bátorság a szólás szabadsága, nem szólásszabadság, ami külső meghatározottság, hanem az arra való felszabadítottság, hogy megvallhatjuk istengyermekek vagyunk Jézusért a Lélek által. Ez belső szabadság megtehetem, hogy minden korlátozottságom, hozott és begyakorolt nehézségem, esendőségem, vétkem, céltévesztettségem ellenére is Hozzá tartozom. Ezt elmondhatom, megvallhatom s mindez nekem jó, mert…

  Tovább olvasás: Ef 3; 1-13
 • Ef 2; 11-22

  …háza népe Istennek. Polgártárs….történelmi ismeretekkel rendelkezőknek ez a kifejezés, megszólítás rossz emlékeket hívhat elő. A kis francia elsötétedés brutálisan véres terrorját, mely elképzelhetetlen gyűlölettel írott ki több száz ezer embert, mert azok nem voltak hajlandók azt vallani, amit a hatalmon lévők helyesnek találtak. Azonban ez egy másfajta közösség gyakorlás; itt nem a gyűl-ölet, hanem szer-etet…

  Tovább olvasás: Ef 2; 11-22
 • Ef 2; 1-10

  …Isten ajándéka ez… Egy áldozati ajándék (doron), melyben volt áldozat – ártatlan, de önként vállalta ezt a küldetést – Jézus, volt/van célja: létezésünk alapjának, értelmének helyreállítása, megmentetésünk és volt/van eredménye: az életteljesség megélése, annak lehetősége. Ezek megtapasztalása, megélése, meg-ér-tése indít minket, olyan életre, gondolatokra, szavakra, cselekedetekre, melyek összhangban vannak az atyai akarattal. Másképp: a hit…

  Tovább olvasás: Ef 2; 1-10
 • Ef 1; 15-23

  …adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét….hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket…. Az ÓSZ-ben a bölcs, bölcsesség szavaknak elsősorban a gyakorlati élethez tartozó jelentésük van. Bölcs az, aki tapasztalt, ügyes, ért a szakmájához. Az ÚSZ-ben jelent a bölcsesség; megfontoltságot, józan előrelátást, pl. az okos és bolond szüzek példázatában (Mt 25,2kk). az ÓSZ-ben…

  Tovább olvasás: Ef 1; 15-23
 • Ef 1; 1-14

  Áldott…..aki megáldott minket…..minden lelki áldásával. Az áldás (latin: benedictio) a boldogságot, jólétet, gyarapodást előidéző cselekmény vagy a rossztól való védelem biztosítása; az isteni kegyelem kívánása valamely tárgyra vagy személyre. Az átok ellentéte. Történhet szavakkal és gesztusokkal is. Az áldás forrása a mennyei Atya, közvetítője Jézus a Lélek által. Gyarapodás, erősödés, kiteljesedés a Hozzávaló tartozásban, a bizalomban, a ragaszkodásban; ezek…

  Tovább olvasás: Ef 1; 1-14
 • ….küzdjetek a hitért…. Alapvetően szeretjük a kényelmet; kényelmes lakás, ház, autó, konyhai berendezések, okostelefon, mindezek legtöbbünk mindennapjainak része. A hitben keressük a kényelmet….sok mindent ne kelljen tenni, feláldozni, fáradozni. Mai részletünk arra szólítja fel a Júdás levél olvasóit, hogy küzdjenek a mennyei Atyához való tartozásukért. Erő-feszítés kell időnként, az élet terheinek vagy éppen nagyos is…

  Tovább olvasás: cím nélküli bejegyzés 1485
 • Jn 21; 20-25

  …hát ezzel mi lesz? „Szakmai féltékenység”, pozíció harc, határok tisztázása, feladatok megosztása, ki áll közelebb a „főnökhöz”….ezek juthatnak eszünkbe Péternek, a szeretett tanítvány, Jézust követő-ragaszkodó magatartásáról. S még az igazságosság kérdésköre is felvetődhet; mert ha Jézus, Péternek ( a kősziklának, aki a juhok és bárányok legeltetője) azt mondja: „..mikor megöregszel…odavisz, ahová nem akarod…”akkor a legfiatalabb,…

  Tovább olvasás: Jn 21; 20-25