Napi biztatás

 • ApCsel 10; 1-16

  …azt te ne mondd tisztátalannak! Isteni tanítás, tapasztalati tanulás, amit Péternek gyakorolnia kell. Éhesen révületbe esve, olyasmit kellene „ennie”, amit zsidó ember soha nem venne magához. Nem volt véletlen az ószövetségi törvény, hogy mit szabad és mit nem fogyasztani, azonban Jézus Krisztus megváltói munkája nyomán, ezek alól is felszabadul a mindenkori ember. Pétert az isteni…

  Tovább olvasás: ApCsel 10; 1-16
 • ApCsel 9; 31-43

  Az egyháznak…békessége volt: eközben épült, az Úr félelmében járt…. Történelmi léptékkel pillanatnyi „szélcsend”; szünetel az üldöztetés, ami majd újult erővel tör rá Jézus követőire a zsidóság s később a római hatóságok részéről. Külső és belső közösségi békesség. Kérdés, hogy hogyan lehet/ne megőrizni a gyülekezet békéjét, ha kívülről fenyegetés, üldöztetés éri, ha belülről ellentétek feszítik, mint…

  Tovább olvasás: ApCsel 9; 31-43
 • ApCsel 9; 19/b-30

  …arra készülődtek, hogy végeznek vele. Üldözőből üldözött, pandúrból rabló, fenyegetőből fenyegetett, tettesből áldozat, Saulból Pál (igaz, a névváltoztatás még később következik). Aki úgy érkezik Damaszkuszba, hogy Jézus követőit, mint istenkáromló szekta tagjait, bilincsbe verve vigye Jeruzsálembe s ott azután bebizonyítja zsidó hittársainak, hogy „Jézus a Krisztus” , drámai fordulatot, pálfordulást mutat. S rögtön megtapasztalja, amit…

  Tovább olvasás: ApCsel 9; 19/b-30
 • ApCsel 9; 10-19/a

  …mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott… A Teremtővel való találkozásban van valami egészen mélységesen megrendítő és félelmetes, a totális megsemmisülés lehetősége. Saul élménye, a mennyei fény felvillanása és az azt követő három napos vaksága csak megközelítőleg mutatják ezt a lehetőséget. Eddig úgy látta az életet, Jézus követőit, mint akiket üldözni, irtani, pusztítani…

  Tovább olvasás: ApCsel 9; 10-19/a
 • ApCsel 9; 1-9

  Saul, Saul, miért üldözöl engem? István gyilkosságának vagy másképp: rituális megölésének szemtanúja, az ítélet végrehajtók ruhájának őrzője, Saul, vért „szagolt” és Jézus követői ellen indult. Számára egy veszélyes és istengyalázó szekta tagjait akarta a jeruzsálemi bíróság elé állítani. Saul nem ismerte személyesen Jézust, legalábbis a híradások erről nem szólnak, akkor hogyan szólhat neki a: „miért…

  Tovább olvasás: ApCsel 9; 1-9
 • ApCsel 8; 26-40

  …örvendezve haladt tovább az útján. Az etióp kopt keresztyének innen eredeztetik egyházuk történetét. A királynő kincstárnoka a jeruzsálemi templomba megy imádkozni, ahol a pogányok udvarába térhetett be s mivel nagyon érdekelte a zsidó vallás, még egy ézsaiási tekercset is vásárolt magának. Azt is tételeznünk kell, hogy megtanult arameus nyelven is, hiszen olvassa a tekercset. Másképp:…

  Tovább olvasás: ApCsel 8; 26-40
 • ApCsel 8; 9-25

  Tovább olvasás: ApCsel 8; 9-25
 • ApCsel 8; 1-8

  …nagy öröm volt abban a városban. Halálra kövezés, gyász, üldöztetés, menekülés és öröm, mint egy, a folyó két partján álló, két hídpillér: halál – öröm. Elindulunk az egyiktől, amit az istenféltésből fakadó győl-ölet, törvénytisztelet, vallási és nemzeti önazonosság alapoz meg s jutunk el a másikhoz, amely a megtisztuláson (szabadulás), gyógyuláson és örömön alapszik. A kettő…

  Tovább olvasás: ApCsel 8; 1-8
 • Ap Csel 7; 54-60

  …ne ródd fel nekik ezt a bűnt! A zsidóság vallási és politikai vezetői Isten védelmében cselekesznek, mikor Istvánt halálra kövezik. Istenkáromlást követ el, szerintük, mikor „az Emberfiát látja az Isten jobbja felől állni”. Jézust, a Magasságos Isten küldöttének láttatja. Az Atyát megvédeni akaratának kiteljesedésétől, abszurd….mégis ez történik. Isten nevében, védelmében istentelenséget tenni; sokszor megesett az…

  Tovább olvasás: Ap Csel 7; 54-60
 • ApCsel 7; 44-53

  …ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A vádlott, István, vádol mégpedig nem akármivel: a zsidóság lelki-politikai vezetői szembeszegülnek az isteni akarattal. Mózestől és prófétáktól, a velük való bánásmódtól, a hozzájuk való viszonyulástól, a gondolati ív, már Jézushoz ér. A bizonyíték kéréstől, az elutasításon, a jogtipró peren keresztül, a keresztre feszítésig jutunk, a zsidóság…

  Tovább olvasás: ApCsel 7; 44-53