Erasmus oktatói mobilitás pótpályázat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pótpályázat
felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitására
a 2021/22-es tanévre

(Megvalósítási időszak: 2021. október 1. – 2022. április 30.)

1. A pályázattípus célja

 • felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása;
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

2. A pályázásra jogosultak köre

 • Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény munkaszerződés által alkalmazott oktatói;
 • Bejövő mobilitás esetén bármilyen külföldi a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény

3. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül);
 • külföldi vállalkozás dolgozójának oktatási célú fogadása (2-60 nap utazás nélkül).

Figyelem! A leadott pályázatoktól függően általában 5 nap időtartamra tudunk ösztöndíjat adni. A kiutazás időtartama ettől függetlenül lehet hosszabb.

4. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

5. Pályázati feltételek

 • A fogadó intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény. Partnerintézményeink listája letölthető az alábbi oldalon:
  http://www.kre.hu/portal/index.php/home/nemzetkozi-kapcsolatok/2016-05-24-10-12-59/kiutazasi-lehetosegek-erasmus-szerzodesek.html
 • A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
 • Oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 óra.
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

6. Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:

 • Készségek és kulcskompetenciák, mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
 • Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;
 • Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
 • Az oktatás és képzés illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával.
 • A felsőoktatás esetében fontos szempont adott projekt hozzájárulása az európai felsőoktatási rendszerek modernizációjához, amint az a 2011-es EU Felsőoktatási ütemtervben meghatározásra került;
7. A támogatás mértéke

A támogatás napidíjból és utazási támogatásból áll az alábbiak szerint:

 Napidíj

Fogadó ország 1.-14. nap 15.-60. nap
Magas megélhetési költségű országok: (Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK) 170 € / nap 119 € / nap
Közepes megélhetési költségű országok:

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT)

140€ / nap 98 € / nap
Alacsonyabb megélhetési költségű országok:

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR)

110 € / nap  77 € / nap
 

Utazási támogatás

10- 99 km 20 euró
100 - 499 km 180 euró
500 - 1 999 km 275 euró
2 000 - 2 999 km 360 euró
3 000 - 3 999 km 530 euró
4 000 - 7 999 km 820 euró
8 000 - 19 999 km 1500 euró

Az utazási távolságot az EU hivatalos kalkulátorával kell kiszámítani: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Egy útra vonatkozó távolsággal kell kalkulálni az utazási támogatást a fenti táblázat szerint.

8. A pályázás menete

A pályázat beadásához szükséges dokumentumok:

 • aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva;
 • Fogadó Intézmény befogadó nyilatkozata (lehet kinyomtatott e-mail is);
 • szakmai tudományos önéletrajz;
 • a Fogadó Intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél;
 • opcionális: tanszékvezetői (illetve tanszékvezető esetén felsőbb vezetői) ajánlás.

Elbírálás prioritásai:

 • korábban még nem részesült Erasmus támogatásban;
 • kapcsolati tőke az adott intézménnyel.

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. november 26., Péntek 16:00-ig folyamatos

A pályázat benyújtásának módja:

A kitöltött, aláírt pályázati űrlapot mellékleteivel együtt 1 eredeti példányban, lezárt borítékban kell benyújtani a Kar Dékáni Titkárságára (a BTK esetében a Dékánhelyettesi  Titkárságon). A hiányos, feltételeknek nem megfelelő pályázatokat, valamint a határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Eredményhirdetés (a pályázati űrlapon megadott e-mail címen) a pályázat benyújtását követő 20
napon belül.

Budapest, 2021.09.13.