Kitüntetettjeink

(A kitüntetettek névsora kattintás után közvetlenül is elérhető.)

Pro Universitate díj
Pro Universitate Juventutis díj
Károli Emlékérem
Az Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
Károli Egyetem támogatója díj
Károli Egyetem Díszoklevele

Címzetes Egyetemi Tanári Oklevél
Mestertanári Oklevél
Szenczi Molnár Albert díj
Szenczi Molnár Albert Senior Ösztöndíj
Szenczi Molnár Albert Junior Ösztöndíj

 

Pro Universitate díj:
2005 Dr. Tóth Kálmán
2006 Dr. Lőrincz Lajos
2007 Dr. Magay Tamás
2008 Gallay Katalin
2009 Dr. Tóth Károly
2010 Dr. Bolyki János
2011 Dr. Nagy István
2012 Dr. Bagdy Emőke
2013 Tarr Zoltán
2014 Dr. Falus András
2015 Dr. Kálmán Attila
2016 Prof. Dr. Vargha András
2017 Prof. Dr. Domokos Andrea
2018 Prof. Dr. Karasszon István
2019 Prof. Dr. Balla Péter
2020 Prof. Dr. Sepsi Enikő
2021 Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter
2022 Prof. Dr. Németh Dávid
2023 Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér

 

Pro Universitate Juventutis díj:
2005 Denke Katalin
2005 Lányi Gábor János
2005 Sári Dóra
2005 Sólyom Réka
2007 Kovács Katalin
2007 Sümegi Nóra
2007 Vámosi Zoltán
2008 Ulrich Zsuzsanna
2009 Apostagi Zoltán Adorján
2009 Fehér Mónika
2009 László Márton
2009 Cseh Katalin
2010 Birkás Zsófia
2010 Györösi Zsófia
2010 Szász Júlia Szende
2010 Szénási Eszter
2011 Kovács Júlia
2011 Nemeshegyi Benjámin
2011 Hajnal Krisztina
2011 Ablonczy Tamás
2011 Pucsok Eszter
2012 Kurucz Zsuzsanna
2012 Mészáros Sándor
2012 Hátszegi Eszter
2012 Tary Zsuzsa
2012 Bíró Zsuzsa
2012 Lénárd Valentina
2013 Bajkó Ervin
2013 Bonácz Ágnes
2013 Bessenyei Balázs
2013 Weiner Zoltán
2013 Juhász Nyitó Zsuzsanna
2014 Potyondi László Miklós
2014 Bognár Máté Barnabás
2014 Ablonczy Áron
2014 Fekete Fanni
2015 Nagy Péter
2015 Gáspár Mariann
2015 Balogh Dávid
2015 Plicher Dorottya
2016 Havasi Sára
2016 Farkas Martin
2016 Székely Tamás
2016 Sebőková Bereniké
2017 Horváth Marcell André
2017 Kosnas Gyula
2017 Czikó Györgyi
2017 Berencsi Henrietta
2018 Gaszt Csaba
2018 Makra Mónika
2018 Varga Fanni
2018 Simon Márton
2019 Bücs Alexandra
2019 Szabó Ábel István
2019 Császár Domonkos Zoltán
2019 Kalla Lilla Eszter
2020 Bereznai Viktória
2020 Farkas Szabolcs László
2020 Tikász Ábel
2020 Török Regina
2020 Vági Noémi
2021 Lakatos Anna Rebeka

2021 Mátyás Anna Réka
2021 Pálfalvi Júlia Viola
2021 Katona Renáta
2022 dr. Giovannini Máté

2022 Ragány Dániel Kristóf
2022 Szabó Liza
2022 Bodza Veronika
2022 Vladár Éva
2023 Köbel Dávid
2023 Telekesi Bálint
2023 Sümegi Luca Sára
2023 Paluch Adrián János
2023 Friderikusz Márton
2023 Gál Rebeka

 

Károli Emlékérem:
2005 Dr. Sarkady János
2005 Drs. Evert Blaauwendraat
2006 Dr. Király Tibor
2006 Kalász Márton
2007 Baja Béla
2007 Dr. Krejniker Miklós
2008 Dr. Anne-Marie Kool
2008 Dr. Erdélyi Ildikó
2008 Dr. Máthé Gábor
2008 Dr. Révész T. Mihály
2008 Szkárosi Júlia Niké
2009 Dr. Ritoók Zsigmond
2009 Győri János László
2009 Barátossy Jenő
2010 Prof. Dr. Belényi Gyula
2010 Dr. Gottfried Adam
2010 Debreczeni Tibor
2010 Dr. Barabás László
2011 Dr. Jan Peter Balkenende
2011 Magyarországi Japán Nagykövetség
2011 Dr. Medgyessy László
2011 Dr. Nagy Istvánné
2011 Dr. Jan Peter Balkenende
2012 Dr. Jakucs Tamás
2012 Kanada Nagykövetsége
2012 Dr. Szenczi Árpád
2013 Prof. Dr. Kukorelli István
2013 Prof. Dr. Honti László
2013 Dr. Kulin Ferenc
2013 Dr. Dávid István
2014 Dr. Ibolya Tibor
2014 Dr. Kovács Lajos
2014 Calvin College
2014 International Association for the Promotion of Christian Higher Education
2014 Dr. Postma Ferenc
2014 Dr. Szarka Júlia
2015 Prof. Dr. Pokol Béla
2015 Pálúr János
2015 Dr. Kim Seon Koo
2015 HTK Hallgatói Presbitérium Elnöksége
2015 Bujdosó Balázs
2016 Magyar Művészeti Akadémia
2016 Ferencvárosi Önkormányzat
2016 Dr. Somodi Ildikó
2017 Handong Global University
2017 Dr. Berecz Ágnes és a Ráday Gyűjtemény
2017 Prof. Dr. Németh Dávid
2017 Kajtár Andrea
2018 Dr. Homicskó Árpád Olivér
2018 Dr. Bertha Zoltán
2018 Prof. Dr. Kósa László
2018 Dr. Kun Mária
2019 Dr. Lóth László
2019 Dr. Pődör Dóra
2019 Tigra Kft.
2019 Konrád Edina
2020 Csendes Zsuzsanna
2020 Frank Kittelberger
2020 Helmut Weiss
2020 Johanna Wittmann
2020 Dr. Szuchy Róbert
2021 Prof. Dr. Birher Nándor

2021 Dr. Bogár László Mklós
2021 Dr. Lannert Keresztély István
2021 Fodorné Dr. Földi Rita
2021 Dr. Bóna Zoltán
2021 Beszterczey András
2021 Dr. Havas Judit
2022 Prof. Dr. Jakab Éva

2022 Dr. Tari János Mihály
2022 Takács Péter Tamás
2022 Prof. Dr. Lázár Imre
2022 Dr. Grezsa Ferenc
2022 Dr. Szabó Attila és Dr. Szabó Attiláné dr. Erdélyi Erzsébet
2023 Prof. Dr. Kun Attila
2023 Dr. Várady Zoltán
2023 Dr. Heltainé Dr. Nagy Erzsébet
2023 Dr. Kádasné Dr. Nagy Éva
2023 Birinyi Márk
2023 Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar
2023 Bán Teodóra

 

Az Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele:
2005 Böszörményi Jenő
2005 Dr. Boross Géza
2005 Dr. Nagy István
2005 Dr. Papp László
2006 Dajka Beatrix
2006 Szabó Erika
2007 Dr. Bagdy Emőke
2007 Dr. Bócz Endre
2007 Dr. Herczeg Pál
2007 Nagy Lídia
2008 Dr. Jakabfy Gyöngyi
2008 Szabó Klára
2009 Füredi László
2009 Prof. Dr. Németh Dávid
2009 Prof. Dr. Vörös Imre

2009 Birinyi Márk
2011 Dr. Máthé Gábor
2011 Dr. Homicskó Árpád Olivér
2011 Dr. Pálóczi-Horváth András
2011 Dr. Békési Sándor
2011 Lados Nóra
2012 Dr. Dobrocsi Szilvia
2012 Dr. Nagy Judit
2012 Balogh Márk Dávid
2012 Dr. Méhes Balázs
2013 Dr. Kun Attila
2013 Dr. Czeglédy Anita
2013 Kozák Péter
2013 Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit
2013 Kelemenné Farkas Márta
2014 Dr. Kulcsár Béláné
2014 Dr. Kállay G. Katalin
2014 Dr. Horváth Erzsébet
2014 Dr. Váradi Ferenc
2014 Hargita Péter
2014 Madarász Imréné Dr.
2015 Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter
2015 Szombathyné Dr. Nemes Éva
2015 Dr. Kendeffy Gábor
2015 Csendes Zsuzsanna
2015 Imre Anikó
2016 Dr. Komlósi Piroska
2016 Dr. Papp Anette
2016 Dr. Pap Ferenc
2016 Dr. Kovács Zsolt Csaba
2017 Dr. Boóc Ádám
2017 Dr. Varrók Ilona
2017 Prof. Dr. Zsengellér József Gyula
2017 Dr. László Emőke
2017 Móriczné Berczik Klára
2018 Dr. Szuchy Róbert
2018 Dr. Sepsey Gábor
2018 Prof. Dr. Pethő Sándor
2018 Lehoczky Mária Magdolna
2018 Katona Sándor
2019 Dr. Homicskó Árpád Olivér
2019 Sziki Ágnes
2019 Dr. Pap Ferenc
2019 Dr. Szetey Szabolcs
2019 Popovics Géza Balázs
2020 Dr. Békési Sándor
2020 Dr. Bodonyi Edit
2020 Czeglédi Edina
2020 Czikó Györgyi
2020 Kajtár Andrea
2020 Schlachta Boglárka Lilla
2020 Prof. Dr. Stipta István
2020 Dr. Váradi-Kusztos Györgyi
2021 Tóth Zoltán

2021 Dr. Grezsa Ferenc Dezső
2021 Prof. Dr. Kocsev Miklós
2021 Dr. Szarka Júlia
2021 Birinyi Márk
2021 Cservenák Anna Mária
2021 Prof. emer. Dr. Bagdy Emőke
2021 Szabó Katalin Zsuzsanna
2021 Farkas Petra
2021 Szabó Gabriella
2022 Prof. Dr. Domokos Andrea

2022 Prof. Dr. Szakály Sándor
2022 Dr. Tóth Etelka Mária
2022 Baranyai Laura
2022 Horváth Miklós
2022 Kövér Andrea
2022 Dr. Nagy Judit
2023 Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs
2023 Dr. habil. Bölcskei Andrea
2023 Dr. habil. Pónusz Mónika
2023 Szabó Erika
2023 Kovács Tibor Attila
2023 Kapitány Adrienn
2023 Prof. Dr. Karasszon István
2023 Dr. Mészáros Márton
2023 Gál Hedda
2023 Dr. Tolnai Ágnes


Károli Egyetem támogatója díj:
2005 Reinhard Fischbach
2006 Tusán Lászlóné
2009 CompLex Kiadó Kft. Károli Egyetem támogatója
2011 Gazdasági Versenyhivatal
2012 Patrocinium Kiadó Kft.
2012 L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.
2012 Kovács J. István Alapítvány
2013 Hans Seidel Alapítvány
2013 Írország Nagykövetsége
2013 Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány
2013 Hőgye Mihály Emlékalapítvány
2013 Deák György
2014 Újpest Önkormányzata
2014 Francia Intézet
2014 Flamand Kormány Magyarországi Képviselete
2014 Budapesti Koreai Református Gyülekezet
2014 Nagykőrösi Református Egyházközség
2015 Országgyűlési Könyvtár
2015 Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.
2015 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata
2015 Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
2015 Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Presbitériuma
2015 Filó Lajos Alapítvány
2016 Leuveni Katolikus Egyetem
2016 Philipp Wegenast
2016 Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség
2017 Magyar Nemzeti Bank
2017 Dr. Csernohorszky Vilmos
2017 Dr. Molnár János ny. dékán, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar
2017 Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2018 Igazságügyi Minisztérium
2018 Jávor Zoltán Árpád
2018 Dózsa Sarolta
2018 Majzik Ferencné
2019 Budapesti Ügyvédi Kamara
2019 Budapest Fasori Református Egyházközség
2019 Bobok Ágnes
2019 Ceglédi Tankerületi Központ
2020 Buza Patrik
2020 Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület
2020 Kecskeméti Törvényszék
2021 Pozsonyi úti Református Egyházközség

2021 Magyar Nyelvtudomány Társaság
2022 Magyar Nemzeti Bank

2022 Magyar Művészeti Akadémia
2022 Nagykőrös Város
2023 Kecskeméti Református Egyházközség
2023 Anyanyelvápolók Szövetsége
2023 Dr. Lázár János

 

Károli Egyetem Díszoklevele:
2005 Dr. Nagy Istvánné
2005 Takácsné Bogdán Magdolna
2005 Vidra Béláné
2007 Dittlerné Szökő Judit
2009 Kérdő Marianna
2009 Mórocz Istvánné
2009 Kajtár Andrea
2009 Nyerges Lászlóné
2010 Bialné Cserei Erika
2010 Földházy Edit
2010 Tolnai Gyula
2011 Takácsné Bogdán Magdolna
2011 Gál László
2011 Erdei Tamás Ferenc
2012 Sidor Viktória
2012 Barcsné Merényi Edit
2012 Gál Éva
2012 Vasvári Nóra
2012 Szmatona Józsefné
2012 Schvéger Istvánné
2013 Ferencz Zoltán
2013 Kátai Jolán
2013 Balázs Lászlóné
2014 Gulyásné Soóky Tünde
2014 Nagy Alexandra
2014 Dr. Kovács Zsolt Csaba
2014 Konrád Edina
2015 Bauerné Kiss Réka Ildikó
2015 Szabó Erika
2015 Gyurkóné Serfel Katalin
2016 Berhát Katalin
2016 Határ Anita
2016 Földházy Edit
2016 Nagy Istvánné
2017 Gál László
2017 Treier Abigél
2017 Kiss Gáborné
2018 Tóth Dorina
2018 Tóth Dóra
2018 Vargáné Biczó Rozália
2018 Vígh Csaba
2019 Németh Petra
2019 Kádár Péter
2020 Albert István
2020 Éles Ágnes
2020 Tölgyesi Beáta
2021 Mundloch István

2021 Füleki Beáta
2021 Sógor Éva
2021 Szabó Erika
2022 Vidrinszky Tamás

2022 Édes Andrea
2022 Flórik Gyöngyi
2022 Bakonyi Ferenc
2023 Nagy Lenke
2023 Szilvássy Krisztina
2023 Nándori-Takács Judit
2023 Várkonyi Anita
2023 Szabó Katalin Zsuzsanna
2023 Dr. Nemcsókné Czeglédi Edina


Címzetes Egyetemi Tanári Oklevél:

2014 Dr. Zonda Tamás
2014 Dr. Czine Ágnes 
2014 Dr. Molnár István 
2014 Dr. Lajtár István 
2014 Dr. Czibere Károly 
2015 Dr. Lóth László 
2019 Dr. Fábián Ferenc 
2020 Dr. Dávid István

2020 Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit
2022 Dr. Fehér János
2022 Dr. Grezsa Ferenc
2022 Dr. Ibolya Tibor 
2023 Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi 

Mestertanári Oklevél:
2020 Majzik Ferencné
2010 Zelenka Eszter

 

Szenczi Molnár Albert díj:

2023 Dr. Bene Sándor
2023 Dr. habil. Apatóczky Ákos Bertalan
2023 Prof. Dr. Boros Gábor
2023 Dr. habil. Dringó-Horváth Ida
2023 Dr. habil. Farkas Mária Ildikó
2023 Dr. Fogarasi András
2023 Prof. Dr. F. Romhányi Beatrix
2023 Prof. Dr. Fülöp Márta
2023 Dr. habil. Heltai János Imre
2023 Prof. Dr. Hermann Róbert
2023 Dr. habil. Hermann Zoltán
2023 Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér
2023 Prof. Dr. Horváth János
2023 Prof. Dr. Horváth Miklós
2023 Prof. Dr. Jakab Éva
2023 Dr. Jékely Zsombor
2023 Dr. habil. Kendeffy Gábor
2023 Prof. Dr. Köteles Ferenc
2023 Dr. Kövesdi Andrea
2023 Dr. Kövi Zsuzsanna
2023 Prof. Dr. Kun Attila Sándor
2023 Prof. Dr. Laczkó Tibor
2023 Dr. habil. Móré Sándor
2023 Prof. Dr. Péli Gábor
2023 Dr. Pődör Dóra
2023 Prof. Dr. Rixer Ádám
2023 Dr. habil. Sarnyai Csaba Máté
2023 Prof. Dr. Sepsi Enikő
2023 Prof. Dr. Siba Balázs
2023 Prof. Dr. Szakály Sándor
2023 Prof. Dr. Szávai Ferenc
2023 Dr. habil. Szentpétery-Czeglédy Anita
2023 Dr. Szontagh Pál Iván
2023 Dr. Takács Szabolcs
2023 Prof. Dr. Tóth J. Zoltán
2023 Prof. Dr. Udvary Sándor
2023 Dr. habil. Vámos Péter
2023 Dr. habil. Vassányi Miklós Koppány
2024 Dr. Alpár Vera Noémi
2024 Dr. habil. Birkás Antal
2024 Prof. Dr. Boóc Ádám    
2024 Dr. habil. Bölcskei Andrea
2024 Prof. Dr. Czine Ágnes
2024 Prof. Dr. Cservák Csaba        
2024 Dr. Csontos Nóra
2024 Dr. habil. Dér Csilla Ilona    
2024 Dr. Drjenovszky Zsófia Anna    
2024 Prof. Dr. Fóris Ágota    
2024 Prof. Dr. Kecskés András
2024 Dr. habil. Kékesi-Kun Árpád    
2024 Prof. Dr. Lázár Imre    
2024 Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter
2024 Dr. Péti Miklós    
2024 Prof. Dr. Pólos László        
2024 Dr. Rózsa Sándor
2024 Dr. habil. Szabó Zsolt
2024 Dr. Szetey Szabolcs
2024 Sztárayné Dr. Kézdy Éva
2024 Dr. T. Nagy Judit
2024 Prof. Dr. Tóth J. Zoltán

Szenczi Molnár Albert Senior Ösztöndíj:

2024 Dr. Dobrocsi Szilvia
2024 Dr. Fazakas Zoltán
2024 Dr. Fülöp József
2024 Dr. Manzinger Krisztián
2024 Dr. M. Pintér Tibor
2024 Dr. Nagy Péter
2024 Dr. Pesti Csilla
2024 Dr. Sebők Melinda
2024 Dr. Sólyom Réka
2024 Szabóné Dr. László Lilla

Szenczi Molnár Albert Junior Ösztöndíj:

2024 dr. Balássy Ádám Miklós
2024 Galambos Ádám Balázs
2024 Patkós Gábor
2024 dr. Schlachta Boglárka Lilla