Fogyatékossággal élők

Tisztelt Hallgatónk! Tisztelt Érdeklődő!

A felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés során fogyatékosság miatt igénybe vehető többletpontokról a www.felvi.hu oldalon tájékozódhat.

Az egyetemi tanulmányok során a fogyatékosság igazolásáról, a fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezményekről az alábbi, hallgatóinknak készült összefoglalóból tájékozódhat. Célunk, hogy támogassuk fogyatékossággal élő hallgatóinkat egyetemi életükben, tanulmányaikban.

1. Ki tekinthető fogyatékossággal élőnek?
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező) fogyatékossággal élő, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

2. Hogyan és mikor jelezzem az Egyetem felé, hogy fogyatékossággal élő vagyok?
Amennyiben Ön fogyatékossággal rendelkezik, kérjük, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatot és a fogyatékosságot igazoló dokumentumot beiratkozáskor szíveskedjen leadni. Még nem regisztrált hallgatóink számára is javasoljuk, hogy regisztráljanak a kari Tanulmányi Osztályokon/koordinátornál lehetőleg a tanév elején október 1-ig, de a fogyatékosság igazolása a tanulmányok során később is bármikor megtörténhet.

A hallgatói nyilatkozat a Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat, III. rész, Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 12. sz. mellékletében található. Elérhetősége: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

3. Hogyan, mivel igazolhatom a fogyatékosságomat?
Az Nftv. 49. §. (8) bekezdésében és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § szerint:
(1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott szakvéleménnyel igazolja.
(2) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények és azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.
(3) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

2020. szeptember 1. napjától
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, valamint a - köznevelési tanulói jogviszonnyal nem rendelkező - felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló vizsgálatokat, valamint
- a felsőoktatási intézményben való továbbtanulás céljából kért vizsgálatokat - ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült-,
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 95. § (6) bekezdés e) pontjában, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet alapján az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat látja el.
A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 39.§. alapján az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat a beérkező kérelmeket, sajátos nevelési igény, fogyatékosság megállapítására vagy kizárására irányulóan kezeli.
2020. szeptember 1. napjától, a sajátos nevelési igény, fogyatékosság megállapítása, vagy kizárása kérdésében érintett személyek a 15/2013 EMMI rendelet 39.§-ban foglaltak szerint a továbbiakban az ELTE GYakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat honlapján tájékozódhatnak a kérelem- és a szükséges dokumentumok benyújtásával kapcsolatban.
http://gyopsz.elte.hu/

4. Fogyatékossággal élőként milyen kedvezményekre, könnyítésekre vagyok jogosult?
Nftv. 43. §. (1):
A hallgató joga, hogy (…) állapotának, személyes adottságainak, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön.

Nftv. 49. §. (8):
A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz – így különösen írógép, számítógép – alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

Részletesen a 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62 §. (1) bekezdése tartalmazza, hogy a fogyatékossággal élő hallgató számára milyen kedvezmény biztosítható.

5. Hogyan tudom igénybe venni a fogyatékosság miatti kedvezményeket?
A hallgató fogyatékosságára tekintettel a fenti kormányrendelet 63. § (1) bekezdése szerinti szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok más módon történő teljesítésének engedélyezését.

A fogyatékosság miatti kedvezmények elbírálására az egyetemen Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság (FHSB) működik. A Bizottság tagjai karonként 1-1 fő, elnöke az intézményi fogyatékosügyi koordinátor.

A kedvezmények (mentesítések, könnyítések) igénybe vételéhez kérelmet kell benyújtani a Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottsághoz. A kérelmet a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani.

A beadványnak tartalmaznia kell:
– a kérelem pontos tárgyát (mely tantárgyból, milyen kedvezményt kíván igénybe venni);
– a fogyatékosságot igazoló dokumentum másolatát (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § által előírt szakvélemény, lásd a 3. pontot). Kérelmet emailben nem áll módunkban elfogadni.

Az FHSB a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül hoz határozatot, amelynek egy példányát a hallgatónak, 1-1 példányát a Tanulmányi Osztálynak és a Dékáni Hivatalnak postázza.

6. Fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseimmel hova fordulhatok?
Fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseivel a kari fogyatékosügyi koordinátorokhoz fordulhat.

Intézményi koordinátor, az FHSB elnöke:
Dr. Spannraft Marcellina (BTK)
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
fogadóóra: előzetes bejelentkezéssel hétfőnként 15:30–16:30 a KRE BTK Reviczky u. 4. épületének 217. szobájában

Kari koordinátorok:
Vas Mária (ÁJK)
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Papp Anette (HTK)
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Alpár Vera Noémi (GESZK)
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Gombos Norbert (PK)
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Bizottság munkájával kapcsolatban felvilágosítást kérhet a Rektori Hivatalban:
Imre Anikó
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
tel: (+36 1) 808 9180 / 147-es mellék

Néhány hasznos link fogyatékossággal élő hallgatóinknak:

Ingyenes akadálymentes, tanulássegítő programok:

 

KRE TVSZ 12. melléklet Nyilatkozat

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések