Egyetemi Könyvtári Szövetség

könyvtári képek

A Károli Gáspár Református Egyetem nem rendelkezik Központi Könyvtárral. Ezért 1999-ben a NKÖM Könyvtári Osztályának egyetértő segítségével, megalakult a Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtári Szövetsége, amelyet az Egyetemi Tanács határozatban rögzített.

Tagjai:

- Állam- és Jogtudományi Kar Szilassy Aladár Könyvtára,
- Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Bod Péter Könyvtára,
- Hittudományi Kar Török Pál Könyvtára,
- Pedagógiai Kar Könyvtára
- Kecskeméti campus könyvtár


Az egyetem vezetése elfogadta az EKSz működését biztosító szabályzatot, melynek értelmében a Szövetség koordinátora az Egyetemi Szenátus tanácskozási joggal meghívott állandó tagja. Az EKSz-nek 2020. áprilisától kinevezett vezetője van, aki képviseli a Szenátusban.

Az Egyetemi Könyvtári Szövetség legfőbb feladatának azt tekinti, hogy olyan nagy múltú református kollégiumok, mint Sárospatak, Pápa, Debrecen, Nagyenyed és Kolozsvár könyvtári hagyományait folytatva úgy alakítsa, és fejlessze gyűjtőkörét, hogy azzal a lelkészképzés mellett más tudományágak képzését és kutatását is támogassa.

A Szövetség tagjai egy közös adatbázis létrehozásával virtuális egyetemi könyvtárat építenek, annak érdekében, hogy a több mint 100 ezer kötet egységes felületen váljon kereshetővé az olvasók számára. A tagkönyvtárak egyeztetik gyűjtőkörüket, valamint szervezeti és működési szabályzatukat.

A KRE EKSz első legfontosabb szakmai feladata az egységes elvek alapján működő közös Integrált Könyvtári Rendszer a Corvina bevezetése volt. Ezt az egyetem 2021-ben egy korszerűbb integrált könyvtári rendszerre a Liberty-re cserélte. Bevezetése megtörtént, a feltöltése és testre szabása folyamatos.
Az egyetem által előfizetett adatbázisok listáját évről-évre frissítjük, lehetővé tettük, hogy az egyetem gépein kívül az oktatók és a diákok külső hozzáféréssel is elérhessék ezeket. Ezzel is segítve a kutató munkát.
Tagkönyvtáraink egységes könyvtárhasználati, gyűjtőköri, információszolgáltatási, katalogizálási szabályzattal rendelkeznek. A könyvtárak tevékenységét éves rendszerességgel statisztikák, beszámolók és munkatervek alapján ellenőrizzük. Állományunkat az oktatói, hallgatói igényeknek megfelelően folyamatosan frissítjük.
Egyetemünk 2012 novembere óta tagja a tudományos publikációk bibliográfiai adattárának, az MTMT-nek. A publikációk feltöltésében a tagkönyvtárak 4-es és 5-ös adminisztrátorai nyújtanak segítséget.

 

KREPOZIT

Adatbázisok 2024

Liberty Katalógus

eduID

OpenAccess publikálás