Rektori köszöntő

A Károli Gáspár Református Egyetem rektori feladatokkal megbízott rektorhelyetteseként szeretettel köszöntöm Egyetemünk honlapjának olvasóit!

A Károli egyszerre nagy múltú és fiatal egyetem, így ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. A régi református kollégiumok, mint Sárospatak (1531), Pápa (1531), Debrecen (1538), Kolozsvár (1622) és Nagyenyed (1632) hagyományait folytatva Egyetemünk a lelkészképzés mellett református szellemiségben, több tudományterületen és tudományágban folytat alap-, mester- és doktori képzést, valamint szakirányú továbbképzést és felsőoktatási szakképzést.

A jelenleg több, mint 8.200 hallgatóval rendelkező Károli Gáspár Református Egyetem hazánk legnépszerűbb felsőoktatási intézményei között van.

A Károlin a hosszú ideje kialakult jó közösségi légkör az alapja annak, hogy az oktatók, a munkatársak és a hallgatók szakmai együttműködése is példaértékű.

A Károli Gáspár Református Egyetemen hangsúlyos szerepet kap a Szentírásra épülő keresztyén értékrend, a tehetséggondozás és a kisközösségek támogatása. Egyetemünk karain több tudományos és szakmai műhely, valamint szakkollégium is működik. A határon túli egyetemekkel és a nagyvilág számos egyetemével kötött tudományos, szakmai együttműködési megállapodás is hallgatóink tudásának további gyarapítását szolgálja. Egyetemünk a hallgatók tanulmányi- kutatási- és sporteredményeit, a közösségek iránti felelősség tettekben való megnyilvánulását számos, az Egyetem által alapított ösztöndíjjal, kitüntetéssel ismeri el.

Rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi oktatásra – keresztyén egyetemként azonban olyan fontos többletet is nyújtunk Hallgatóink részére, mint a lelkigondozás: a KRE Egyetemi Lelkigondozói Szolgálat munkatársaihoz Egyetemünk hallgatói az év 365 napján fordulhatnak lelki tanácsért.

Egyetemünk célja, hogy keresztyén szellemiségben, a magyar református felsőoktatás évszázados hagyományaira építve olyan keresztyén erkölcsű, nagytudású, széles látókörű szakembereket  képezzen, akik majd minden körülmények között megállják helyüket az életben.

A Károli Gáspár Református Egyetem oktatói és munkatársi közössége nevében is azt kívánom minden kedves Hallgatónknak, hogy gazdagodjanak lelki és szellemi értékekben Egyetemünkön töltendő éveik alatt. Szerezzenek minél több tudást, tapasztalatot, kössenek barátságokat, segítsék társaikat a közös munkában, erősödjenek meg keresztyén értékekben és értékrendben, amelyeket életük során társadalmunk javára és a maguk örömére tudnak majd hasznosítani. Erre az áldozatkész, reményteljes szolgálatra, munkára hívok mindenkit ebben a szellemben.

Dr. habil. Czine Ágnes
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes

Következő eseményekNo result...

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések