Orpheus Noster

Az Orpheus Noster egy nyílt hozzáférésű, MTA “A” kategóriájú, lektorált, multidiszciplináris folyóirat, amely elsősorban a kultúra-, eszme- és vallástörténetre összpontosít. Tematikus számokat adunk ki különböző történelmi időszakokról, földrajzi területekről vagy kisebb kutatási témákról szóló cikkekkel. A szerkesztők célja, hogy fórumot hozzanak létre a tudósok számára pályájuk minden szakaszában. A folyóirat a humán tudományok valamennyi tudományterületéről közöl tanulmányokat, fordításokat, recenziókat, konferenciajelentéseket; magyar, angol, német, francia és spanyol nyelvű dolgozatokat egyaránt várunk.

Frazer-Imregh Monika
főszerkesztő

A folyóirat lapszámai itt olvashatók. 

 

 

Orpheus Noster is an open access, peer-reviewed, multidisciplinary journal with a primary focus on the history of culture, ideas, and religion. We publish thematic issues with papers on different historical periods, geographic territories, or smaller areas of interest. The editors aim to create a forum for scholars at all career stages. The journal publishes studies, translations, reviews, and conference reports from all disciplines of the humanities; we welcome papers in Hungarian, English, German, French, and Spanish.

Monika Frazer-Imregh
Editor-in-Chief

The issues of the journal can be read here.

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép