Pályázati lehetőségek

 

Aktuális felhívások Pályázatot hirdető oldalak elérhetősége

Az NKFIH honlapján megjelentetésre kerültek a 2021. évi kutatási témapályázat (korábban OTKA) és az ahhoz kapcsolódó fiatal kutatói és posztdoktori pályázatok felhívásai:

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik 2009. január 1. után szereztek tudományos fokozatot és saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni.

A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon és sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás a már PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók támogatásával erősíti a magyarországi tudományos kiválósági műhelyeket.


NKFIH Élvonal – Kutatási Kiválóság Program (KKP_21)

Az „Élvonal – Kutatási Kiválósági Program” olyan élvonalbeli felfedező kutatásokat (alapkutatásokat) támogató pályázati modell, amelyen belül lehetőség nyílik a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó kutatók támogatására az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) által meghirdetett támogatási programokhoz kapcsolódóan valamint a projekt magyar fogadóintézményben történő megvalósításához, elősegítve ezzel, hogy Magyarország a térség kutatás-fejlesztési és innovációs központjává fejlődjön.

A KKP_21 pályázati felhívásra kizárólag felfedező kutatási projektekkel lehet pályázni, tematikus megkötés nélkül. Azok a magyar vagy külföldi állampolgárságú, PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók esélyesek a támogatás elnyerésére, akik az elmúlt tíz évben nemzetközileg is számon tartott, kimagasló tudományos eredményeket értek el és kutatási tervük alapján a következő tíz évben is reális esélyük van ilyen teljesítményre valamint az alábbi feltételek egyikének megfelelnek:

vezető kutatóként 2018. január 1-jét követően sikeresen zárt le vagy 2021. október 1-je előtti tervezett zárással jelenleg is vezet egy ERC által támogatott Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant vagy Synergy Grant projektet;
vezető kutatóként 2018. január 1-jét követően nyújtott be pályázatot az ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant vagy Synergy Grant kategóriában, amely pályázata az értékelés második fordulójában részt vett, de nem nyert támogatást;
• 2018. január 1-jét követően sikeresen lezárt, legalább 100 millió Ft költségvetéssel, vezető kutatóként megvalósított egyéni alapkutatási pályázatot volt valamely jelentős nemzetközi kutatási alapnál (pl. Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute, National Institutes of Health - NIH, Australian Research Council, Biotechnology and Biological Sciences Research Council - BBSRC, Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).

A beadási határidő: 2021. február 16.
Az igényelhető támogatás összege projektenként a maximális 60 hónap futamidőre legfeljebb 300 millió forint, azaz átlagosan évi 60 millió forint vissza nem térítendő támogatás. A támogatás intenzitása 100%.


Az Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2020/2021-es tanév tavaszi félévben végzős hallgatók részére

A teljes pályázati felhívás itt olvasható

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

Határidők
A pályázati szándék regisztrálásának határideje:
2020. december 2.
A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje:
2021. március 28.

A pályázók köre
A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2020-21. tanév tavaszi félévében fejezik be tanulmányaikat.

A pályázat tartalma
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, amit teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelnek. A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató alapfokon átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát. A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, akinek feladata végigkísérni a hallgatót a dolgozat elkészítésén és segíteni a dolgozat megírását.
A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:
o szabadalom/használatiminta-oltalom,
o védjegyoltalom,
o formatervezésiminta-oltalom,
o szerzői jog
o szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe


Erasmus oktatói mobilitás pótpályázat
Erasmus személyzeti mobilitás pótpályázat
Erasmus oktatói mobilitás pályázat
Erasmus személyzeti mobilitás pályázat
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Új Nemzeti Kiválóság Program
Nemzeti Tehetség Program
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap

Következő eseményekNo result...

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések