Károli Kiválósági Alap

2022. június 15-én prof. Dr. Trócsányi László Henrik a 14/2022. (VI.15.)/R számú Rektori utasítással létrehozta a Károli Kiválósági Alapot. Az Alap célja az Egyetemmel határozott vagy határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló oktatók, kutatók, tanárok, valamint nappali vagy levelező képzésben részt vevő hallgatók díjazása, amennyiben a díjazás iránti igény benyújtásának évében D1, Q1 vagy Q2 presztízsű folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott tudományos publikáció szerzőségével rendelkeznek.

2024-ben díjazott szerzőink és publikációik:

Q1 és D1 kategóriában

Dr. habil Fritz Péter
Fritz Péter KRE/GESZK/ETI/Klinikai Egészségtudományi és Egészségügyi Vezetéselméleti Tanszék; Fritz Réka; Bóday Pál; Bóday Ádám; Bató Emese; Kesserű Péter HRN SZBK/Biokémiai Intézet; PE/MK/Soós Ernő Víztechnológiai Kutatóközpont Nagykanizsa; Oláh Csilla
Gut microbiome composition: link between sports performance and protein absorption?
JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF SPORTS NUTRITION (1550-2783 1550-2783): 21 1 Paper 2297992. (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Food Science
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/15502783.2023.2297992?needAccess=true


Prof. Dr. Fülöp Márta Ilona

Krys Kuba; Fülöp Márta HRN TTK/Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet; KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszék; et al. (71) Összes szerző
Happiness Maximization Is a WEIRD Way of Living
PERSPECTIVES ON PSYCHOLOGICAL SCIENCE (1745-6916 1745-6924): pp 1-29 (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Psychology (miscellaneous)
https://www.researchgate.net/profile/Kuba-Krys/publication/378181173_Happiness_Maximization_Is_a_WEIRD_Way_of_Living/links/65d0a64f28b7720cecda735c/Happiness-Maximization-Is-a-WEIRD-Way-of-Living.pdf


Prof. Dr. Fülöp Márta Ilona
Andrighetto Giulia; Fülöp Marta HRN TTK/Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet; KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszék; et al. (82)Összes szerző
Changes in social norms during the early stages of the COVID-19 pandemic across 43 countries
NATURE COMMUNICATIONS (2041-1723 2041-1723): 15 1 Paper 1436. (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10873354/


Prof. Dr. Fülöp Márta Ilona
Andersson Per A.; Fülöp Márta KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszék; HRN TTK/KPI/Társadalom és Kulturális Pszichológiai Kutatócsoport; et al. (94)
Összes szerző
Anger and disgust shape judgments of social sanctions across cultures, especially in high individual autonomy societies
SCIENTIFIC REPORTS (2045-2322 2045-2322): 14 1 Paper 5591. (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus – Multidisciplinary
https://www.nature.com/articles/s41598-024-55815-x.epdf?sharing_token=x8YVYaxuBW9i8u40TMeDWdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MFp7TZl1fJO0t_Nwb95Pb9Tc3KpB-6c-1cJPuYE8-_7BzmnH3xSK1MhCQw8mnfqGRklHrN0luh2FzDmNinBPUHspIR9Jo4w4tF2MUi8bJRn4Q7tmkR5UNpjT5l-jLMizI%3D     


Dr. habil Heltai János Imre

Heltai János Imre KRE/BTK/Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet/Magyar Nyelvtudományi Tanszék; Tarsoly Eszter*
Local participants and uninvolved citizens: life beyond participatory research
JOURNAL OF MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL DEVELOPMENT (0143-4632 1747-7557): 10.1080/01434632.2024.2311713 pp 1-12 (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Cultural Studies
https://www.tandfonline.com/eprint/TXCVIHFFCEI9KBPPCGRN/full?target=10.1080/01434632.2024.2311713


Dr. habil Heltai János Imre
Laihonen Petteri; Bodó Csanád; Heltai János Imre KRE/BTK/Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet/Magyar Nyelvtudományi Tanszék
From grassroots literacy to transliteracies in the educational context of the Moldavian Csángó
JOURNAL OF MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL DEVELOPMENT (0143-4632 1747-7557): Latest Article pp 1-13 (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Cultural Studies 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01434632.2024.2338833


Prof. Dr. Horváth János György

Varga Sámuel TTK/KPI/Kísérleti Pszichológiai Kutatócsoport; Pfister Roland; Neszmélyi Bence; Kunde Wilfried; Horváth János TTK/Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet;
KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; TTK/KPI/Kísérleti Pszichológiai Kutatócsoport
Task-relevance and change detection in action-effect binding
ACTA PSYCHOLOGICA (0001-6918 1873-6297): 243 p. 104147. Paper 104147. (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Arts and Humanities (miscellaneous)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691824000246


Prof. Dr. Köteles Ferenc Gábor
Köteles Ferenc KRE/BTK/Pszichológiai Intézet
Vague sensations. About the background and consequences of discordance between actual and perceived physiological changes
CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW (0272-7358 1873-7811): 108 p. 102382. Paper 102382. (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Clinical Psychology https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735824000035


Prof. Dr. Köteles Ferenc Gábor
Köteles Ferenc KRE/BTK/Pszichológiai Intézet; Nordin Steven
Do somatic symptom distress and attribution predict symptoms associated with environmental factors?
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH (0022-3999 1879-1360): 179 p. 111637. Paper 111637. (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Clinical Psychology
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399924000497 


Dr. Tóth Gergely
Berezvai Zombor BCE/MKTI/Marketingmenedzsment Tanszék; Vitrai József; Tóth Gergely KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Szociológia Tanszék; Brys Zoltán; Bakacs Márta; Joó Tamás
Long-term impact of unhealthy food tax on consumption and the drivers behind : a longitudinal study in Hungary
HEALTH POLICY (0168-8510 1872-6054): 146 Paper 105098. 8 p. (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Health Policy
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851024001088?via%3Dihub

 

Q2 kategóriában

Dr. habil. Dringó-Horváth Ida és Fiamné Dr. T. Nagy Judit
Nagy Judit T. KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Szociológia Tanszék; Dringó-Horváth Ida KRE/Információs és Kommunikációs Technológiák Kutatóközpont; KRE/BTK/Oktatásinformatikai Továbbképző Központ
Factors Influencing University Teachers’ Technological Integration
EDUCATION SCIENCES (2227-7102): 14 1 p. 55. (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Computer Science (miscellaneous)
https://www.mdpi.com/2227-7102/14/1/55 


Dr. Fazakas Zoltán József
Fazakas Zoltán József KRE/Állam- és Jogtudományi Kar/MTI/Kereskedelmi Jogi Tanszék
A jogászképzés mint a kisebbségi nyelvi jogok egyik aspektusa
MAGYAR NYELVŐR (0025-0236 1585-4515): 148 2 pp 236-251 (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Linguistics and Language
https://nyelvor.mnyknt.hu/wp-content/uploads/148204.pdf


Prof. Dr. F. Romhányi Beatrix
Mikesy Gábor; F. Romhányi Beatrix Károli Gáspár Református Egyetem
„Átnevezett” középkor: A középkori Magyarország településatlasza, avagy középkori helyek és nevek 21. századi forrása.
NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (0139-2190): 45 pp 133-150 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Linguistics and Language
https://real.mtak.hu/192079/1/15505-ArticleText-63822-1-10-20240328.pdf


Horváth Áron
Koncz Ádám ELTE/PPK/Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet; Csala Barbara ELTE/PPK/PhD Pszichológiai Doktori Iskola; Körmendi János ELTE/PPK/PhD Pszichológiai Doktori Iskola; ELTE/PPK/Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet; Horváth Áron KRE/BTK/Pszichológiai Intézet; Dömötör Zsuzsanna ELTE/PPK/Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet; Selmeci Csongor; Bogdán Ágota Selmeciné; Köteles Ferenc KRE/BTK/Pszichológiai Intézet; Boros Szilvia ELTE/PPK/Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
Effects of a complex yoga-based intervention on physical characteristics
BIOLOGIA FUTURA (2676-8615 2676-8607): 2024 Paper s42977-023-00197-w. (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
https://link.springer.com/article/10.1007/s42977-023-00197-w


Dr. habil. Szabó Zsolt
Szabó Zsolt KRE/Állam- és Jogtudományi Kar/KZI/Alkotmányjogi és Egyházjogi Tanszék
Parliamentary inquiries as minority rights: are legal transplants possible?
THEORY AND PRACTICE OF LEGISLATION (2050-8840 2050-8859): 2024 feb 6 pp 1-18 (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Law
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20508840.2024.2311467?scroll=top&needAccess=true


Dr. Takács Szabolcs
Takács Rita ELTE/IK/Informtud I/Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék; ELTE/IK/PhD Informatika Doktori Iskola; ELTE/PPK/PhD Pszichológiai Doktori Iskola; Takács Szabolcs EL-TE/PPK/PhD Neveléstudományi Doktori Iskola; KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; ELTE/PPK/Neveléstudományi Intézet; Oláh Attila PTE/DI/Pszichológia Dok-tori Iskola; ELTE/PPK/Pszich Int/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Horváth Zoltán ELTE/IK/Informtud_I/Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék
Applying Q methodology to investigate computer science teachers’ preferences about students’ skills and knowledge for obtaining a degree
HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES COMMUNICATIONS (2662-9992): 1 1 p. 1. (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Arts and Humanities (miscellaneous)
https://www.nature.com/articles/s41599-024-02794-z


Dr. habil. Tamm Anne
Ivaska Ilmari; Tamm Anne KRE/BTK/Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete/Néderlandisztika Tanszék
Same yet different: Distributional Differences in the Use of Partitive objects in Estonian and Finnish - /megjelenés előtt/
LINGUISTIC VARIATION (2211-6834 2211-6842): 24 2 p. 1. (2024)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Linguistics and Language


2023-ban díjazott szerzőink és publikációik:

Q1 és D1 kategóriában

Dr. Béres István
Korpics Márta NKE/ÁNTK/Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék; Béres István KRE/BTK/Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet/Művészettudományi és Művészetpedagógiai Tanszék; Hommer Anna
Tradition-Driven Religiosity on the Internet
RELIGIONS (2077-1444): 14 11 pp 1-18 Paper https://doi.org/10.3390/rel14111430. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies 
https://www.mdpi.com/2077-1444/14/11/1430


Dr. Biró Emese és Dr. Török Emőke
Török Emőke KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Szociológia Tanszék; Biró Emese KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Szociológia Tanszék
Hungarian Clergywomen’s Careers in the Church
RELIGIONS (2077-1444): 14 10 p. 1311. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies
https://www.mdpi.com/2077-1444/14/10/1311


Prof. Dr. Boros Gábor
Boros Gábor KRE/BTK/Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet/Szabadbölcsészet Tanszék
Dilthey’s and Misch’s “Nachverstehen” of the neo-stoic “natural system of the human sciences” in their unfinished projects on pantheism
INTELLECTUAL HISTORY REVIEW (1749-6977 1749-6985): 33 4 pp 1-19 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - History
https://www.tandfonline.com/eprint/YIQ4P8FAZWAMIESGK3ED/full?target=10.1080/17496977.2023.2281497


Prof. Dr. Csabai Márta
Sallay Viola SZTE/BTK/PszichI/Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék; Martos Tamás SZTE/BTK/PszichI/Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék; Lucza Lilla SZTE/BTK/Neveléstudományi Intézet; SZTE/DI/Neveléstudományi Doktori Iskola; Papp Zipernovszky Orsolya SZTE/BTK/PszichI/Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék; Csabai Márta KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Klinikai Pszichológiai Tanszék
Health Psychology Services for People in Disadvantaged Regions of Hungary: Experiences from the Primary Health Care Development Model Program
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH (1661-7827 1660-4601): 20 5 Paper 3900. 15 p. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Health, Toxicology and Mutagenesis 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36900910/


Dr. Dér Csilla Ilona
Dér Csilla Ilona KRE/BTK/Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet/Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Types and functions of insubordinate complement clauses with hogy ‘that’ in Hungarian
JOURNAL OF PRAGMATICS (0378-2166 1879-1387): 208 pp 115-137 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Linguistics and Language 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216623000425


Dr. habil. Dringó-Horváth Ida és Dr. P. Márkus Katalin
P. Márkus Katalin KRE/Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar; Fajt Balázs; Dringó-Horváth Ida KRE/Információs és Kommunikációs Technológiák Kutatóközpont; KRE/BTK/Oktatásinformatikai Továbbképző Központ
Dictionary Skills in Teaching English and German as a Foreign Language in Hungary: A Questionnaire Study
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEXICOGRAPHY (0950-3846 1477-4577): 2023 april 11 pp 1-22 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Linguistics and Language 
https://academic.oup.com/ijl/article/36/2/173/7114904


Prof. Dr. Fülöp Márta Ilona
Krys, K., Yeung, Ch.J., Haas, B.W., van Osch, Y., Kosiarczyk, A., Kocimska-Zych, A., Torres, C., Fülöp, M., Gamsakhurdia, V., Esteves, C.S., Domínguez-Espinosa, A., Denoux, P., Charkviani, S., Baltin, A., Arevalo, D., Appoh, L., Akotia, Ch., Adamovic, M., & Uchida, Y.
Family first: Evidence of consistency and variation in the value of family versus personal happiness across 49 different cultures
JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY (0022-0221 1552-5422): 54 3 pp 323-339 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Anthropology
https://repository.essex.ac.uk/33379/


Prof. Dr. Fülöp Márta Ilona
Sánchez-Rodríguez Ángel; Fülöp Márta KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszék; TTK/KPI/Társadalom és Kulturális Pszichológiai Kutatócsoport  
(et al. (69) összes szerző)
Unpackaging the link between economic inequality and self-construal
SELF AND IDENTITY (1529-8868 1529-8876): pp 1-27 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Psychology (miscellaneous
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15298868.2023.2200032


Dr. habil. Heltai János Imre
Heltai János Imre KRE/BTK/Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet/Magyar Nyelvtudományi Tanszék
From (in)securitisation to conviviality: the reconciliatory potential of participatory ethnography
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE (0165-2516 1613-3668): 2023 283 pp 1-23 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Linguistics and Language
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ijsl-2022-0111/html


Dr. habil. Heltai János Imre
Bodó Csanád ELTE/BTK/MNyTudFu_I/Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék; Barabás Blanka; Botezatu Isabela; Fazakas Noémi; Gáspár Judit BCE/ODI/Döntéselmélet Tanszék; Heltai János Imre KRE/BTK/Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet/Magyar Nyelvtudományi Tanszék; Laihonen Petteri; Lajos Veronika ME/BTK/Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete; Szabó Gergely ELTE/BTK/Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Nyelvtudományi Kutatóközpont; NYTK/Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet
Participatory sociolinguistics across researchers’ and participants’ language ideologies
CRITICAL INQUIRY IN LANGUAGE STUDIES (1542-7587 1542-7595): 2023 pp 1-19 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Linguistics and Language 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15427587.2023.2288814


Dr. Józsa Gabriella
Váradi Judit DE/ZK/Fafúvós Tanszék; Józsa Gabriella KRE/PK/Gyakorlati és Továbbképzési Intézet; Fodor Adrienne Sz. Debreceni Református Hittudományi Egyetem; Molnár-Tamus Viktória Debreceni Református Hittudományi Egyetem; Szűcs Tímea DE/BTK/Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet
Investigating music teachers' ICT skills and technical possibilities in the field of online music education during the COVID-19 pandemic
HELIYON (2405-8440): 9 6 pp 1-8 Paper e16463. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus – Multidisciplinary
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023036708


Kertész Csaba
Kertész Csaba KRE/Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar; Honbolygó Ferenc kognitív pszichológia és kognitív idegtudomány
First school year tapping predicts children's third-grade literacy skills
SCIENTIFIC REPORTS (2045-2322 2045-2322): 13 1 Paper 2298. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Multidisciplinary 
https://www.nature.com/articles/s41598-023-29367-5?fbclid=IwAR0W2Z3oLODbFnETDr5WSiPxVX2-CD3FHHW2yc8gFnN4KMI2VA8iIJCutvI


Prof. Dr. Köteles Ferenc Gábor
Kósa Lili ELTE/PPK/PhD Pszichológiai Doktori Iskola; Körmendi ELTE/PPK/Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet; Ihász Ferenc ELTE/PPK/Sporttudományi Intézet – Szombathely; Köteles Ferenc KRE/BTK/Pszichológiai Intézet; ELTE/PPK/Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
Dissociations between coaches’ fatigue rating, athletes’ perceived fatigue, and objective training load
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND COACHING (1747-9541 2048-397X): 2023 p. 174795412311560. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Social Sciences (miscellaneous) 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17479541231156082


Prof. Dr. Köteles Ferenc Gábor
Koncz Ádám, ELTE/PPK/Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet; Nagy Eszter; Csala Barbara; Körmendi János, ELTE/PPK/Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet; Gál Vera; Suhaj Csilla; Selmeci Csongor; Bogdán Ágota Selmeciné; Boros Szilvia, ELTE/PPK/Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet; Köteles Ferenc KRE/BTK/Pszichológiai Intézet
The effects of a complex yoga-based intervention on healthy psychological functioning
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY (1664-1078 1664-1078): 14 pp 1-11 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Psychology (miscellaneous) 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1120992/full


Prof. Dr. Köteles Ferenc Gábor
Nordin Steven; Köteles Ferenc KRE/BTK/Pszichológiai Intézet; Witthöft Michael; Van den Bergh Omer; Nyback Maj-Helen; Sainio Markku
Impact of comorbidity on symptomatology in various types of environmental intolerance in a general Swedish and Finnish adult population
ENVIRONMENTAL RESEARCH (0013-9351 1096-0953): 2023 1 pp 1-13 Paper 115945. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Environmental Science (miscellaneous)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935123007375?via%3Dihub 


Dr. Kövi Zsuzsanna
Wongpakaran Tinakon; Yang Tong; Varnado Pairada; Siriai Yupapan; Mirnics Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Wongpakaran Nahathai
The development and validation of a new resilience inventory based on inner strength
SCIENTIFIC REPORTS (2045-2322 2045-2322): 13 1 Paper 5524. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Multidisciplinary
https://www.nature.com/articles/s41598-023-29848-7


Dr. Kövi Zsuzsanna
Horvath Zsolt; Hevesi Krisztina; Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Rowland David L.
Identifying an optimal ejaculation latency for the diagnosis of men reporting orgasmic/ejaculation difficulty
JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE (1743-6095 1743-6109): qdad058 Paper qdad058. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Obstetrics and Gynecology 
https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdad058


Dr. Kövi Zsuzsanna
Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Kim Hyejeong; Kamble Shanmukh; Mészáros Veronika KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; Lachance Danielle; Nisbet Elizabeth
Cross-cultural validity of the Nature Relatedness Scale (NR-6) and links with wellbeing
International Journal of Wellbeing (1179-8602): 13 2 pp 45-76 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) 
Cross-cultural validity of the Nature Relatedness Scale (NR-6) and links with wellbeing | International Journal of Wellbeing


Dr. Kövi Zsuzsanna
Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Wongpakaran Tinakon; Wongpakaran Nahathai;  Zábó Virág; Birkás Béla PTE/ÁOK/Magatartástudományi Intézet;   Mirnics Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Comparison of typical Thai and Hungarian personality profiles using the Zuckerman–Kuhlman–Aluja Personality Questionnaire
SCIENTIFIC REPORTS (2045-2322 2045-2322): 13 1 Paper 13508. 17 p. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Multidisciplinary
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37598240/


Prof. Dr. Lázár Imre és Dr. Takács Szabolcs
Bozsányi Szabolcs;  Czurkó Natália;  Becske Melinda; Kasek Roland; Lázár Botond Keve; Boostani Mehdi;    Meznerics Fanni Adél;   Farkas Klára;  Varga Noémi Nóra; Gulyás Lili;    Bánvölgyi András; Fehér Bence Ágoston;    Fejes Emese; Lőrincz Kende;  Kovács Anikó; Gergely Hunor; Takács Szabolcs Károli Gáspár Református Egyetem; KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; Holló Péter;  Kiss Norbert;   Wikonkál Norbert; Lázár Imre KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Kommunikáció -és Médiatudományi Tanszék
Assessment of Frontal Hemispherical Lateralization in Plaque Psoriasis and Atopic Dermatitis
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE (2077-0383): 12 13 p. 4194. (2023)
Nyelv: Angol | DOI Egyéb URL
Folyóirat szakterülete: Scopus - Medicine (miscellaneous)
https://www.mdpi.com/2077-0383/12/13/4194


Németh Balázs
Németh Balázs SZTAKI/Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium; KRE/HTK/Doktori Iskola
Coordinated Control Design for Ethical Maneuvering of Autonomous Vehicles
ENERGIES (1996-1073 1996-1073): 16 10 Paper 4254. 22 p. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Engineering (miscellaneous) 
https://www.mdpi.com/1996-1073/16/10/4254


Dr. Pődör Dóra
de Muynck Bram; Hoencamp Marloes; Pődör Dóra KRE/BTK/Anglisztikai Intézet/Angol Nyelvészeti Tanszék; Pálfi József
Building community in fragmented and fractured societies: Challenges for Christians in higher education
International Journal of Christianity and Education (2056-998X 2056-9971): 27 pp 1-8 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20569971231186323


Dr. Rózsa Sándor
Őri Dorottya; Rózsa Sándor KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék et al. (40) Összes szerző
Psychometric properties of the Opening Minds Stigma Scale for Health Care Providers in 32 European countries – A bifactor ESEM representation
FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH (2296-2565): 11 1 p. 1234. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Public Health, Environmental and Occupational Health
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2023.1168929/full


Dr. Rózsa Sándor
Szabolcs Fábry; Sándor Rózsa KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Csenge Hargittay SE/AOK/K/Családorvosi Tanszék; Petra Kristóf; Ágnes Szélvári SE/AOK/K/Családorvosi Tanszék; Krisztián Vörös SE/AOK/K/Családorvosi Tanszék; Péter Torzsa SE/AOK/K/Családorvosi Tanszék; Endre Németh; Timothy Dornan; Ajándék Eőry SE/AOK/K/Családorvosi Tanszék
Evaluating real-patient learning in medical education – Hungarian validation of the Manchester Clinical Placement Index
FRONTIERS IN MEDICINE (2296-858X): 2023 pp 1-9 Paper 10:1265804. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Medicine (miscellaneous) 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2023.1265804/full


Dr. Rózsa Sándor
Dorottya Őri; Sándor Rózsa KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék et al. (40) Összes szerző
Attitudes of psychiatrists towards people with mental illness: a cross-sectional, multicentre study of stigma in 32 European countries - /megjelenés előtt/
ECLINICALMEDICINE (2589-5370 2589-5370): 66 Paper 102342. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Medicine (miscellaneous)


Dr. habil Szemerszky Renáta
Pitron Victor; Haanes Jan Vilis; Hillert Lena; Köteles Ferenc Gàbor, KRE/BTK/Pszichológiai Intézet; Léger Damien; Lemogne Cédric; Nordin Steven; Szemerszky Renáta KRE/BTK/Pszichológiai Intézet; van Kamp Irene; van Thriel Christoph; Witthöft Michael; Van den Bergh Omer
Electrohypersensitivity is always real
ENVIRONMENTAL RESEARCH (0013-9351 1096-0953): 2023 218 pp 1-4 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Environmental Science (miscellaneous) 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935122021673


Dr. habil Szemerszky Renáta
Köteles Ferenc KRE/BTK/Pszichológiai Intézet; Szemerszky Renáta KRE/BTK/Pszichológiai Intézet; Petrie Keith; Nordin Steven
Modern health worries and annoyance from environmental factors are largely unrelated to smoking, alcohol consumption, and physical activity
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH (0022-3999 1879-1360): 172 p. 111417. Paper 111417. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Clinical Psychology 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002239992300274X?via%3Dihub


Takácsné Kárász Judit
Tókos Katalin; Takácsné Kárász Judit ELTE/PPK/PhD Neveléstudományi Doktori Iskola; KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; Rapos Nóra; Lénárd Sándor; Szivák Judit
Classroom learning environments and dropout prevention in Hungary
EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION (0141-8211 1465-3435): 58 4 pp 741-758 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Education 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12591


Dr. habil. Tamm Anne
Sahkai Heete; Tamm Anne KRE/BTK/Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete/Néderlandisztika Tanszék; Holmberg Anders
Eesti keele otseste eriküsilausete sõnajärje aspekte
KEEL JA KIRJANDUS (0131-1441): 10 10 pp 987-1006 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Literature and Literary Theory
https://keeljakirjandus.ee/ee/archives/35887


Dr. habil. Tamm Anne
Tamm Anne KRE/BTK/Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete/Néderlandisztika Tanszék
Ilmaütlevast eitusest
EMAKEELE SELTSI AASTARAAMAT (0206-3735 2228-1215): 68 1 pp 166-190 Paper 08. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Linguistics and Language 
https://kirj.ee/the-yearbook-of-the-estonian-mother-tongue-society-publications/?filter%5Byear%5D=2023&filter%5Bissue%5D=1470&filter%5Bpublication%5D=12622&v=35b5282113b8


Dr. Török Emőke és Dr. Biró Emese
Török Emőke KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Szociológia Tanszék; Biró Emese KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Szociológia Tanszék
Gendered Division of Work within Clergy Couples in Hungary
RELIGIONS (2077-1444): 14 1 p. 105. 19 p. (2023)
Nyelv: Angol | DOI Egyéb URL
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies 
https://www.mdpi.com/2077-1444/14/1/105


Dr. habil. Vámos Péter
Vámos Péter BTK/Történettudományi Intézet; KRE/BTK/Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete/Kínai Tanszék
‘Our Chinese comrades are determined to split and struggle’. The influence of the Sino-Soviet split on technological cooperation between Hungary and China
EUROPEAN REVIEW OF HISTORY / REVUE EUROPEENNE D'HISTOIRE (1350-7486 1469-8293): 30 3 pp 391-409 (2023)
Nyelv: Angol | DOI Egyéb URL
Folyóirat szakterülete: Scopus – History
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13507486.2023.2200439

 

Q2 kategóriában

Dr. Bethlenfalvy Ádám Bence
Cziboly Ádám; Bethlenfalvy Ádám KRE/BTK/Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet/Művészettudományi és Művészetpedagógiai Tanszék; Németh Szilvia; Rajnai Richárd
Learning patterns and risks in distance learning during the COVID-19 lockdown – the pupils’ perspective in drama pedagogy-based focus groups
RESEARCH IN LEARNING TECHNOLOGY (2156-7069 2156-7077): 31 pp 1-13 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Computer Science Applications
https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt/article/view/2968


Bíró Anna
Bíró Anna KRE/PK/Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Az első protestánsok felbukkanásai Brazília történetében
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA (1582-5418 2065-9482): 9 1 pp 113-125 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies 
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1505.pdf


Boers Ivo Henri Gerald
van Osch Brechje; Parafita Couto M. Carmen; Boers Ivo KRE/BTK/Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete/Néderlandisztika Tanszék; Sterken Bo
Adjective position in the code-switched speech of Spanish and Papiamento heritage speakers in the Netherlands: Individual differences and methodological considerations
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY (1664-1078 1664-1078): 14 Paper 1136023. 16 p. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Psychology (miscellaneous)
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1136023/full


Prof. Dr. Csabai Márta
Mariman An; Vermeir Peter; Csabai Marta KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Klinikai Pszichológiai Tanszék;  Weiland Anne; Stegers-Jager Karen; Vermeir Ruben;    Vogelaers Dirk
Education on medically unexplained symptoms: a systematic review with a focus on cultural diversity and migrants
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH (0949-2321 2047-783X): 28 1 Paper 145. 9 p. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Medicine (miscellaneous) 
https://eurjmedres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40001-023-01105-7


Prof. Dr. Csabai Márta
Horvát Barbara SZTE/DI/Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola;  Dávid Anett SZTE/SZAOK/BK/I. sz. Belgyógyászati Klinika;   Sallay Viola SZTE/BTK/PszichI/Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék;   Rafael Beatrix SZTE/SZAOK/Preventív Medicina Tanszék;   Njers Sanela SZTE/BTK/PszichI/Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék;  Orbán Kata SZTE/DI/Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola;    Molnár Tamás SZTE/SZAOK/BK/I. sz. Belgyógyászati Klinika;  Csabai Márta KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Klinikai Pszichológiai Tanszék;  Martos Tamás SZTE/BTK/PszichI/Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék
Improving disease management of patients with inflammatory bowel disease: the potential role of self-concordant health goals
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY (1664-1078 1664-1078): 14 Paper 1115160. 14 p. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Psychology (miscellaneous) 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1115160/full


Dr. habil. Dringó-Horváth Ida és Dr. M.Pintérné Dr. Márkus Katalin
P. Márkus Katalin KRE/BTK/Anglisztikai Intézet/Angol Nyelvészeti Tanszék; Dringó-Horváth Ida* KRE/BTK/Oktatásinformatikai Továbbképző Központ
Developing Dictionary Skills through Monolingual and Bilingual English Dictionaries at Tertiary-level Education in Hungary
LEXIKOS (1684-4904 2224-0039): 33 pp 350-381 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Linguistics and Language 
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100020&lng=en&nrm=iso&tlng=en


Dr. Drjenovszky Zsófia és Sztárayné Dr. Kézdy Éva
Drjenovszky Zsófia KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Szociológia Tanszék; Sztáray Kézdy Éva KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Szociológia Tanszék
The Distribution of Unpaid Domestic Work in Hungarian Stay-at-Home Father—Working-Mother Families
SOCIAL SCIENCES (2076-0760): 12 3 p. 116. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Social Sciences (miscellaneous) 
https://www.mdpi.com/2076-0760/12/3/116


Fehér Ágota
Fehér Ágota KRE/PK/PKI/Neveléstani és Metodológiai Tanszék
S. Szabó József (1862-1944) pedagógusi munkássága: a „szeretet igéjével” való nevelés példája
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA (1582-5418 2065-9482): LXVIII 1 pp 175-189 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1505.pdf


Dr. Ferenczi Andrea és Dr. Mészáros Veronika
Ferenczi Andrea KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Takács Szabolcs KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Mészáros Veronika KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék
„Ahol a kincsed, ott lesz a szíved is.” A materializmus konstruktumának vizsgálata, valamint a Materiális Értékek Skála magyar adaptációja
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA (1582-5418 2065-9482): 68 1 pp 190-231 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies
https://www.researchgate.net/publication/372613905_Ahol_a_kincsed_ott_lesz_a_szived_is_A_materializmus_konstruktumanak_vizsgalata_valamint_a_Materialis_Ertekek_Skala_magyar_adaptacioja


Dr. Ferenczi Andrea
Rixer Judit; Ferenczi Andrea KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
A vallásosság összefüggései a mentális egészséggel és a jólléttel a Covid-19 világjárvány idején
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA (1582-5418 2065-9482): 68 2 p. -. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies
http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1535.pdf


Prof. Dr. F. Romhányi Beatrix
Kiss Viktória; Romhányi Beatrix F. KRE/BTK/TTI/Medievisztika Tanszék
Raw material trade and/or itinerant artisans? Data for a diachronic study of the trade in copper raw materials and finished products in the Carpathian Basin
ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE (0001-5210 1588-2551): 74 2 pp 415-436 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus – Archeology
https://www.researchgate.net/publication/376742954_Raw_material_trade_andor_itinerant_artisans_Data_for_a_diachronic_study_of_the_trade_in_copper_raw_materials_and_finished_products_in_the_Carpathian_Basin


Prof. Dr. Hanula Gergely
Hanula Gergely KRE/Hittudományi Kar; KRE/HTK/Doktori Iskola; KRE/HTK/Bibliai Tanszékcsoport/Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék
Hit és cselekedet kapcsolata az Újszövetségben – egy hatástörténeti csomópontból nézve
/megjelenés előtt/
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA (1582-5418 2065-9482): 2023 2 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies  


Horváth Áron
Horváth Áron KRE/BTK/Pszichológiai Intézet; Witthöft Michael; Köteles Ferenc KRE/BTK/Pszichológiai Intézet
Is the rubber hand illusion associated with somatic symptom reporting?
BIOLOGIA FUTURA (2676-8615 2676-8607): (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) 
https://link.springer.com/article/10.1007/s42977-023-00171-6


Horváth Áron
Horváth Áron ELTE/PPK/PhD Pszichológiai Doktori Iskola; KRE/BTK/Pszichológiai Intézet; Szabó Attila ELTE/PPK/Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet; Gál Vera; Suhaj Csilla; Aranyosy Blanka; Köteles Ferenc KRE/BTK/Pszichológiai Intézet; ELTE/PPK/Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
Are there placebo or nocebo effects in balancing performance?
COGNITIVE RESEARCH: PRINCIPLES AND IMPLICATIONS (2365-7464 2365-7464): 8 1 pp 1-13 Paper 25. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Cognitive Neuroscience
https://cognitiveresearchjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41235-023-00476-z 


Dr. Józsa Gabriella
Váradi Judit (Váradi Judit zenepedagógia, előadóművészet) DE/ZK/Fafúvós Tanszék; Józsa Gabriella KRE/PK/Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Factors Affecting Attendance of and Attitudes towards Artistic Events among Primary School Children
SOCIAL SCIENCES (BASEL) (2076-0760): 12 7 Paper 404. 12 p. (2023)
Nyelv: Angol | DOI WoS Scopus Teljes dokumentum
Folyóirat szakterülete: Scopus - Social Sciences (miscellaneous)
https://www.mdpi.com/2076-0760/12/7/404


Prof. Dr. Kiss Enikő Csilla
Happ Zsuzsa PTE/DI/Pszichológia Doktori Iskola; Bodó-Varga Zsófia PTE/BTK/PI/Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék; Bandi Szabolcs Ajtony PTE/BTK/PI/Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék; Kiss Enikő Csilla KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Nagy László PTE/BTK/PI/Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék; Csókási Krisztina PTE/BTK/PI/Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék
How codependency affects dyadic coping, relationship perception and life satisfaction
CURRENT PSYCHOLOGY (1046-1310 1936-4733): 42 pp 15688-15695 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Psychology (miscellaneous) 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-022-02875-9


Dr. Kovács Enikő Hajnalka
Kovács Enikő Hajnalka KRE/HTK/Bibliai Tanszékcsoport/Ószövetségi Tanszék
Egyéni panaszzsoltárok jelentősége az istentiszteleti gyakorlatban
/megjelenés előtt/
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA (1582-5418 2065-9482): 2 10 p. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies  


Dr. Kövi Zsuzsanna
Rowland David L; Padilla Sarah; Kӧvi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Hevesi Krisztina
Self-reported reasons for having difficulty reaching orgasm in men with diverse etiologies
SEXUAL MEDICINE (2050-1161 2050-1161): 11 3 Paper qfad030. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Dermatology 
Self-reported reasons for having difficulty reaching orgasm in men with diverse etiologies | Sexual Medicine | Oxford Academic (oup.com)


Dr. Kövi Zsuzsanna
Rowland David L.; McNabney Sean M.; Attinger Drew R.; Harrold Kathryn J.; Kӧvi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Hevesi Krisztina
Similarities and differences between men with self-reported lifelong and acquired difficulty reaching ejaculation
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH (0955-9930 1476-5489): - Paper 37592174. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus – Urology
https://www.nature.com/articles/s41443-023-00752-y


Dr. Kövi Zsuzsanna
Rowland David L.; Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Stella Tamas M.S.; Hevesi Krisztina (Hevesi Krisztina pszichológia)
Measures Differ between Men with Lifelong and Acquired
UROLOGY (0090-4295 1527-9995): 4 November 2023 p. -. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus – Urology
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090429523009500?dgcid=coauthor


Dr. habil. Lányi Gábor János
Lányi Gábor KRE/HTK/Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tanszékcsoport/Egyháztörténeti Tanszék
A Károli Gáspár Református Egyetem megalapításának története - /megjelenés előtt/
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA (1582-5418 2065-9482): 2023 2 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies  


Dr. M.Pintérné Dr. Márkus Katalin
Fajt Balázs; Bánhegyi Mátyás; P. Márkus Katalin KRE/Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
The Interrelationship between EFL Learning Motivation and Dictionary Use - /megjelenés előtt/
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEXICOGRAPHY (0950-3846 1477-4577): (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Linguistics and Language  


Dr. habil Pecsuk Ottó
Pecsuk Ottó KRE/HTK/Bibliai Tanszékcsoport/Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék
Nemeshegyi Péter SJ mint a Szentírás magyarázója - /megjelenés előtt/
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA (1582-5418 2065-9482): (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies  


Dr. Pólya Tibor
Pólya Tibor TTK/Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet; PTE/DI/Pszichológia Doktori Iskola; KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszék; TTK/KPI/Narratív és Történeti Pszichológiai Kutatócsoport; Csertő István
Emotion Recognition Based on the Structure of Narratives
ELECTRONICS (SWITZ) (2079-9292): 12 4 Paper 919. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Computer Networks and Communications 
https://www.mdpi.com/2079-9292/12/4/919


Prof. Dr. Siba Balázs
Siba Balázs KRE/HTK/Gyakorlati Tanszékcsoport/Valláspedagógiai És Pasztorálpszichológiai Tanszék
A barátságkaraván jelensége és jelentősége az életben - /megjelenés előtt/
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA (1582-5418 2065-9482): 2 p. x. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies  


Szabóné dr. László Lilla
Szabóné László Lilla KRE/HTK/Gyakorlati Tanszékcsoport/Valláspedagógiai És Pasztorálpszichológiai Tanszék
Mi van a megtérésen túl? - /megjelenés előtt/: 1. rész: A lelki formálódás teológiai alapjai.
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA (1582-5418 2065-9482): 2023/2 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies  


Dr. Szetey Szabolcs
Szetey Szabolcs KRE/PK/HKI/Alapozó Teológiai Tanszék
A homiletika oktatás kezdetei a pesti teológián, Székács József kéziratainak tükrében
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA (1582-5418 2065-9482): 2023 2 (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Religious Studies  
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/thref/2023_2/10.pdf


Dr. Takács Szabolcs
T. Kárász Judit ELTE/PPK/PhD Neveléstudományi Doktori Iskola; KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; ELTE/PPK/Neveléstudományi Intézet; Széll Krisztián PTE/DI/Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola; ELTE/PPK/Neveléstudományi Intézet; Takács Szabolcs Károli Gáspár Református Egyetem; KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék
Closed formula of test length required for adaptive testing with medium probability of solution
QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION (0968-4883 1758-7662): 31 3 p. 1. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Education 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/QAE-03-2023-0042/full/html


Dr. Takács Szabolcs
Zsófia Nagy; Eszter Szigedi; Szabolcs Takács Károli Gáspár Református Egyetem; KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; Noémi Császár-Nagy NKE/RTK/Rendészettudományi Doktori Iskola; NKE/ÁNTK/Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola; NKE/ÁNTK/Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék
The Effectiveness of Psychological Interventions for Rheumatoid Arthritis (RA): A Systematic Review and Meta-Analysis
LIFE-BASEL (2075-1729): 13 3 p. 849. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous)
https://www.mdpi.com/2075-1729/13/3/849


Dr. Takács Szabolcs
Takács Rita; Takács Szabolcs, Károli Gáspár Református Egyetem; KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; Kárász Judit T. ELTE/PPK/PhD Neveléstudományi Doktori Iskola; ELTE/PPK/Neveléstudományi Intézet; Oláh Attila; Horváth Zoltán
The impact of the first wave of COVID-19 on students’ attainment, analysed by IRT modelling method
HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES COMMUNICATIONS (2662-9992): 10 1 Paper 127. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Arts and Humanities (miscellaneous)
https://www.nature.com/articles/s41599-023-01613-1


Dr. Tóth Gergely
Dávid Beáta SE/EKK/Mentálhigiéné Intézet; Herke Boglárka TK/Szociológiai Intézet; Huszti Éva DE/BTK/Politikatudományi és Szociológiai Intézet; Tóth Gergely KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Szociológia Tanszék; Túry-Angyal Emese; Albert Fruzsina TK/Szociológiai Intézet; SE/EKK/Mentálhigiéné Intézet
Reshaping Social Capital During the Pandemic Crisis: Age Group Differences in Face‐to‐Face Contact Network Structures
SOCIAL INCLUSION (2183-2803): 11 1 p. https://doi.org/10.17645/si.v11i1.6002. (2023)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Sociology and Political Science 
https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/6002


2022-ben díjazott szerzőink és publikációik:

Q1 és D1 kategóriában

Dr. Dringó-Horváth Ida
Kussaiynkyzy Gulmira; Dringó-Horváth Ida KRE/Információs és Kommunikációs Technológiák Kutatóközpont; KRE/BTK/Oktatásinformatikai Továbbképző Központ
Systematic Review of CLIL in Computer Science: Past, Present, and Future — with a Special Focus on Using ICT
LATIN AMERICAN JOURNAL OF CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (2011-6721 2322-9721): 14 2 pp 323-347 (2022)
https://doi.org/10.5294/laclil.2021.14.2.6


Fodorné Dr. Földi Rita
Kovács Krisztina; Földi Rita F. KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Fejlődéslélektani Tanszék; Géczi Gábor; Gyömbér Noémi
Parental Stressors in Sports Influenced by Attributes of Parents and Their Children
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH (1661-7827 1660-4601): 19 13 p. 8015
Folyóirat szakterülete: Scopus - Health, Toxicology and Mutagenesis 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35805673/


Fodorné Dr. Földi Rita
Krisztina Kovács, Rita F. Földi KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Fejlődéslélektani Tanszék, Noémi Gyömbér
The Effects of Parents’ and Their Children’s Characteristics on Parental Involvement in Sport -, 2022
JOURNAL OF FAMILY ISSUES (0192-513X): 0 0 pp 1-24 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Social Sciences (miscellaneous)
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192513X221106739


Prof. Dr. Fülöp Márta Ilona
Krys, K., Haas., B.W., Igou, E.R., Kosiarczyk, A., Kocimska-Bortnowska, A., Kwiatkowska, A., Lun, V.M-Ch., Maricchiolo, F., Park, J., Šolcová, I.P., Sirlopú, D., Uchida, Y., Vauclair, Ch.-M., Vignoles, V.L., Zelenski, J.M., Adamovic, M., Akotia, Ch.S., Albert, I., Appoh, L., Mira, D.M.A., Baltin, A., Denoux, P., Domínguez-Espinosa, A., Esteves, C.S., Gamsakhurdia, V., Fülöp, M.,  et al … Torres, C., Xing, C., Bond, M.H., (2022).
Introduction to a Culturally Sensitive Measure of Well-Being: Combining Life Satisfaction and Interdependent Happiness Across 49 Different Cultures
JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES (1389-4978 1573-7780): p. 1. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Social Sciences (miscellaneous)
https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-022-00588-1


Dr. Kövi Zsuzsanna
Dr. Wongpakaran Nahathai;   Wongpakaran Tinakon;  Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ
Development and validation of 21-item outcome inventory (OI-21)
HELIYON (2405-8440): 8 6 p. e09682. Paper e09682. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Multidisciplinary
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022009707?ref=pdf_download&fr=RR-7&rr=7d072e7d2db21cc8


Dr. Kövi Zsuzsanna
Aluja Anton; García Luis. F.;    Rossier Jérôme;    Ostendorf Fritz;  Glicksohn Joseph;  Oumar Barry; Bellaj Tarek;  Ruch Willibald;    Wang Wei;    Suranyi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ;   Ścigała Dawid;   Čekrlija Đorđe;    Stivers Adam W.;    Blas Lisa Di;    Valdivia Mauricio;    Ben Jemaa Sonia;    Atitsogbe Kokou A.;    Hansenne Michel
Dark Triad Traits, Social Position, and Personality: A Cross-Cultural Study
JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY (0022-0221 1552-5422): January 26, 2022 p. -. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus – Anthropology
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/295744/1/DarkTriadTraitsSocialPositionandPersonality-ACross-CulturalStudy.pdf

Dr. Kövi Zsuzsanna
García Luis. F.; Aluja Anton; Rossier Jérôme; Ostendorf Fritz; Glicksohn Joseph; Oumar Barry; Bellaj Tarek; Ruch Willibald; Wang Wei; Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Ścigała Dawid; Čekrlija Đorđe; Stivers Adam W.; Di Blas Lisa; Valdivia Mauricio; Jemaa Sonia Ben; Atitsogbe Kokou A.; Hansenne Michel
Exploring the stability of HEXACO‐60 structure and the association of Gender, Age, and Social Position with personality traits across 18 countries
JOURNAL OF PERSONALITY (0022-3506): 90 2 pp 256-276 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Social Psychology
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jopy.12664


Dr. Kövi Zsuzsanna
Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Wongpakaran Nahathai; Pooriwarangkakul Phurich; Suwannachot Nadnipa; Mirnics Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Wongpakaran Tinakon
Moderating role of observing the five precepts of Buddhism on neuroticism, perceived stress, and depressive symptoms
PLOS ONE (1932-6203 1932-6203): 17 11 p. e0277351. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Multidisciplinary 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0277351


Dr. Pesti Csilla
Kopp Erika ELTE/PPK/Neveléstudományi Intézet; Pesti Csilla KRE/BTK/Tanárképző Központ
Organizational Learning and Resilience in Hungarian Schools During COVID-19 Distance Education – Study of two cases
EUROPEAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION (0261-9768 1469-5928): 2022 dec 05 pp 1-20 (2022)
Nyelv: Angol | DOI
Folyóirat szakterülete: Scopus - Education
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02619768.2022.2154205?journalCode=cete20.


Dr. Rózsa Sándor
Kovács Ildikó SZTE/SZAOK/Pszichiátriai Klinika;   Gál Bernadett I. SZTE/SZAOK/Pszichiátriai Klinika; SZTE/DI/Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola; Horváth Zsolt ELTE/PPK/PhD Pszichológiai Doktori Iskola;    Demeter Ildikó; Rózsa Sándor KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Janka Zoltán SZTE/SZAOK/Pszichiátriai Klinika; Urbán Róbert ELTE/PPK/Pszich Int/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Demetrovics Zsolt ELTE/PPK/Pszich_Int/Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék;  Andó Bálint SZTE/SZAOK/Pszichiátriai Klinika
Externalizing personality characteristics define clinically relevant subgroups of alcohol use disorder
PLOS ONE (1932-6203): 17 3 Paper e0265577. 10 p. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Multidisciplinary 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265577


Dr. Rózsa Sándor
Rózsa Sándor KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Factors influencing schizotypal personality trait-dependent immersion and digital media usage: Adaptation and maladaptation
Acta Psychologica 2022 (DOI: 10.1016/j.actpsy.2022.103735)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Arts and Humanities (miscellaneous) 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822002505?via%3Dihub


Dr. Rózsa Sándor
Rózsa Sándor KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Hargitai Rita; Láng András PTE/BTK/PI/Fejlődés és Klinikai Pszichológia Tanszék; Osváth Anikó PTE/ÁOK/Gyermekgyógyászati Klinika; Hupuczi Ernő PTE/ÁOK/Magatartástudományi Intézet; Tamás István PTE/ÁOK/Magatartástudományi Intézet; Kállai János PTE/ÁOK/Magatartástudományi Intézet
Measuring Immersion, Involvement, and Attention Focusing Tendencies in the Mediated Environment: The Applicability of the Immersive Tendencies Questionnaire
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY (1664-1078 1664-1078): 13 Paper 931955. 10 p. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Psychology (miscellaneous)
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.931955/full

Q2 kategóriában

Dr. habil. Apatóczky Ákos Bertalan
House Juliane; Kádár Zoltán Dániel MTA Nyelvtudományi Intézet; NYTK/MTA Lendület Interakciós Rítus Kutatócsoport; NYTI/Pragmatika Központ; Nyelvtudományi Intézet; Nyelvtudományi Kutatóközpont; NYTK/Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet; Apatóczky Ákos Bertalan KRE/BTK/Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete/Kínai Tanszék
Tegezés és magázás a globális kommunikációs gyakorlatban. 1. rész: Esettanulmány különböző nyelvkultúrák IKEA-katalógusai alapján
MAGYAR NYELV (0025-0228 1588-1210): 118 3 pp 328-342 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Language and Linguistics
https://epa.oszk.hu/00000/00032/00097/pdf/EPA00032_magyar_nyelv_2022_3_328-342.pdf


Dr. habil. Bozsonyi Károly
Bozsonyi Károly KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Kommunikáció -és Médiatudományi Tanszék; Lester, David; Zonda, Tamás; Bálint, Lajos; Veres, Előd
A Population-Level Study Concerning the Assumed Association Between Suicide Rates and Antidepressant Consumption in Hungary
OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING (2022)
Folyóirat szakterülete: Social Sciences 11
https://doi.org/10.3390/socsci11030135


Dr. habil. Bozsonyi Károly
Kmetty Zoltán; Bozsonyi Károly, KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Kommunikáció -és Médiatudományi Tanszék
Identifying Depression-Related Behavior on Facebook—An Experimental Study
SOCIAL SCIENCES (2076-0760): 11 3 p. 135. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Social Sciences (miscellaneous)
https://www.mdpi.com/2076-0760/11/3/135


Fiamné Dr. T. Nagy Judit
Nagy Judit T. KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Szociológia Tanszék; Bernschütz Mária BME/GTK/Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
The Moderating Role of Academic Discipline in Acceptance of Video Technology for Educational Purposes
PERIODICA POLYTECHNICA SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES (1416-3837 1587-3803): 30 1 pp 28-35 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Engineering (miscellaneous) 
https://pp.bme.hu/so/article/view/17531


Hajnáczky Tamás Attila
Tamás Hajnáczky KRE/BTK/Romológiai Kutatóműhely
Execution of Forced “Gypsy” Assimilation Policy in Hungary during the Socialist Era
RAZPRAVE IN GRADIVO: TREATIES AND DOCUMENTS: JOURNAL OF ETHNIC STUDIES (0354-0286 1854-5181): 89 pp 129-153 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Anthropology
https://www.proquest.com/docview/2759658357?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true 


Dr. Horváth Emőke
Horváth Emőke KRE/BTK/TTI/Új- és Jelenkori Történeti Tanszék
Foreign Relations between Hungary and Latin America in the Early Years of the Cold War (1947–1959)
EAST CENTRAL EUROPE (0094-3037 1876-3308): 49 1 pp 1-22 (2022)
https://brill.com/view/journals/eceu/49/1/article-p1_001.xml


Dr. Kövi Zsuzsanna és
Dr. Mirnics Zsuzsanna
Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Mirnics Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Hittner James B.;  Swickert Rhonda;
Gratitude and social support mediate the association between mindfulness and mood: A cross-cultural replication study
JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY (1359-1053 1461-7277): 27 1 pp 246-252 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Applied Psychology 
Gratitude and social support mediate the association between mindfulness and mood: A cross-cultural replication study (sagepub.com)


Dr. Mészáros Veronika
Mészáros Veronika KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Blanch Angel; Ferenczi Andrea KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék;  Tanyi Zsuzsanna;    Karai Virág KRE/BTK/Pszichológiai Intézet;  Hittner James Bryant; Kulig Barbara; Kovács Dóra  KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; Smohai Máté KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék
The validity and reliability of the hungarian version of the brief work-family conflict questionnaire – an effective method to measure work-to-family and family-to-work conflict
INTERPERSONA: AN INTERNATIONAL JOURNAL ON PERSONAL RELATIONSHIPS (1981-6472): 16 1 pp 2-16 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Cultural
https://doi.org/10.5964/ijpr.6309


Dr. Rózsa Sándor
Kresznerits Szilvia SE/AOK/K/Klinikai Pszichológia Tanszék és Szakambulancia; Rózsa Sándor ELTE/PPK/Pszich_Int/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Perczel-Forintos Dóra SE/AOK/K/Klinikai Pszichológia Tanszék és Szakambulancia
A transdiagnostic model of low self-esteem: pathway analysis in a heterogeneous clinical sample
BEHAVIOURAL AND COGNITIVE PSYCHOTHERAPY (1352-4658): 50 2 pp 171-186 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Clinical Psychology 
https://www.cambridge.org/core/journals/behavioural-and-cognitive-psychotherapy/article/transdiagnostic-model-of-low-selfesteem-pathway-analysis-in-a-heterogeneous-clinical-sample/1E9106CC0FA061DDBAEBD15A275D826D


Dr. Rózsa Sándor
Rózsa Sándor KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Perceived usefulness of yoga to maintain well-being and in relation to COVID-19 cases among Hungarian yoga practitioners
Journal of Sports Medicine And Physical Fitness 2022. Nov. 62(11):1541-1551
Folyóirat szakterülete: Scopus - Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35179328/


Dr. habil. Somhegyi Zoltán György
Somhegyi Zoltán György KRE/BTK/ Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet/ Művészettörténet Tanszék
Reviewing the Past. The Presence of Ruins
PHILOSOPHIA (RAMAT GAN) (0048-3893 1574-9274): 2022 p.
Folyóirat szakterülete: Scopus - Philosophy 
https://doi.org/10.1007/s11406-022-00504-0  


Dr. habil. Somhegyi Zoltán György
Somhegyi Zoltán; KRE/BTK/Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet/Művészettörténeti Tanszék
Space-making and aesthetics: Adaptive restoration, new functions and their experience in architecture
ENRAHONAR (0211-402X): 69 pp 85-103 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Philosophy
https://ddd.uab.cat/pub/enrahonar/enrahonar_a2022v69/enrahonar_a2022v69p85.pdf  


Dr. Takács Szabolcs
Takács Rita ELTE/IK/Informtud_I/Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék; Kárász Judit T.; Takács Szabolcs KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; Horváth Zoltán ELTE/IK/Informtud_I/Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék; Oláh Attila
Successful Steps in Higher Education to Stop Computer Science Students from Attrition
INTERCHANGE (0826-4805 1573-1790): 53 2 pp 1-16 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Arts and Humanities (miscellaneous)
https://link.springer.com/article/10.1007/s10780-022-09476-2


Dr. Tóth Gergely
Susánszky Pál TK/Politikatudományi Intézet; Somogyi Róbert BME/GTK/Pénzügyek Tanszék; KRTK/Közgazdaság-tudományi Intézet; Tóth Gergely KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Szociológia Tanszék
Political inequality in participation index - a gini-based measure of inequalities in political participation
RATIONALITY AND SOCIETY (1043-4631 1461-7358): First published online November 30, 2022 pp 1-20 Paper 104346312211436. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Social Sciences (miscellaneous)
https://doi.org/10.1177/10434631221143614


Dr. habil. Vámos Péter
Vámos Péter BTK/Történettudományi Intézet; KRE/BTK/Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete/Kínai Tanszék
Friendly Assistance and Self-Reliance: The Hungarian Geophysical Expedition in China, 1956–1962
JOURNAL OF COLD WAR STUDIES (1520-3972 1531-3298): 24 3 pp 116-150 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - History
https://direct.mit.edu/jcws/article-abstract/24/3/116/112893/Friendly-Assistance-and-Self-RelianceThe-Hungarian?redirectedFrom=fulltext

Év Publikációja Díj

prof. Dr. Laczkó Tibor
Lexicalising Clausal Syntax
Amsterdam, Hollandia : John Benjamins Publishing Company (2021)
https://www.jbe-platform.com/content/books/9789027258984
ISBN: 9789027210470 ISBN: 9789027258984


prof. Dr. Szabó András

Natio Ungarica: Die Mitglieder der ungarischen Studentengemeinschaft in Wittenberg 1555–1613
Göttingen, Németország : Vandenhoeck & Ruprecht (2021) , 489 p.
ISBN: 9783666565540
Tudományos