Egyetemünk által gondozott folyóiratok

Glossa Iurdica

A Glossa Iuridica egy fiatal, ám folyamatosan erősödő tudományos folyóirat, amely az állam- és jogtudományok területén születő tanulmányokat, recenziókat és konferenciabeszámolókat közöl. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványaként tudatosan törekszik arra, hogy tematikus évfolyamaival, illetve különszámaival közvetítse azokat a témákat és látásmódokat is, amelyek a Fenntartó értékrendjét közvetítik; így a magyar (jogi) nyelv, a kisebbségi kérdések, a felelősség kérdésköre, a jó kormányzás jelentése, a házasság intézménye vagy éppen a koronavírus-járvány egyes etikai és jogi összefüggései is nagy terjedelemben jelentek-jelennek meg a lapban.

2017 óta a periodika az MTA IX. Osztályának hazai folyóiratlistáján a legmagasabb, ”A” minősítéssel rendelkezik.

Bővebb információ a folyóiratról: ide kattintva


Hagyomány, Identitás, Történelem

Bővebb információ a folyóiratról: ide kattintva


Orpheus Noster

Bővebb információ a folyóiratról: ide kattintva


Psychologia Hungarica Caroliensis

A Psychologia Hungarica Caroliensis a KRE BTK Pszichológiai Intézetének 2013-ban alapított, lektorált (peer-reviewed) szakmai folyóirata, amely magyar és angol nyelvű cikkeket közöl a pszichológia egész területéről, valamint a filozófia pszichológiai vonatkozású témaköreiből. Évente négyszer jelenik meg nyomtatott és elektronikus változatban. Főszerkesztője Prof. dr. Szummer Csaba.

Bővebb információ a folyóiratról: ide kattintva


Vallástudományi Szemle

A Vallástudományi Szemle 2005 óta fennálló, az egyetlen országos, a magyar vallástudomány kutatási eredményeit közlő lektorált szakfolyóirat, melynek kiadója 2015-től a Károli Gáspár Református Egyetem. Szerkesztőségének tagjai a KRE, az ELTE, az OR-ZSE, a DRHE, a BBTE kutatói, szerkesztőbizottságának közössége pedig lefedi az ország valamennyi releváns kutatóhelyét.

A hazai tudományos palettát tekintve páratlan és hiánypótló folyóirat, ugyanis felekezetsemlegessége egyfelől minden vallás és vallási irányzat felé való nyitottságot jelent, másfelől pedig tudományos igényeket támaszt és meg is felel ezeknek. A folyóirat tudományos orientáltsága a szerzők szempontjából tekintve többet nyújt, mint publikációs lehetőséget: eszmecserék és vélemények ütköztetésére alkalmas fórumot jelent. A Vallástudományi Szemle teret enged mind a véleménynyilvánításnak, mind pedig a kritikai hozzáállásnak, mindaddig, amíg ezek a tudomány keretein belül maradnak, és nem válnak vallást vagy felekezetet támadó, vagy éppen propagáló attitűddé. Semlegessége pedig befogadókészség is, hiszen a vallástudomány és az ahhoz szorosan kapcsolódó tudományterületek köréből örömmel fogad szerzőket. Ezenfelül a folyóirat figyelemmel kíséri a vallástudomány területén zajló műhelymunkát és aktív részese a tudományág fontos eseményeinek, legyenek azok egyéni teljesítmények vagy a tudományterület fejlődését szolgáló újdonságok. A hazai tudományos teljesítmények mellett a nemzetközi színtéren folyó kutatások irányába is nyitottság jellemzi. 

Bővebb információ a folyóiratról: ide kattintva