Monográfia

Legéndy Kristóf: A természettudományos és a teológiai megismerés modelljei

Simon Gabriella: A mentorálás elmélete és gyakorlata
[RECENZIÓ]

Vető Miklós: Jonathan Edwards gondolatvilága

Bognárné Kocsis Judit: A vallás mint forrás Karácsony Sándor nevelési koncepciójában

Indries Krisztián - Szummer Csaba: Freud és a felkelő nap országa

Csízy Katalin: Az ideális vezető politikus alakja a görög-római hagyományban

Pap Ferenc: Az egyházi év

Farkas Ildikó: A japán modernizáció ideológiája

Horváth Csaba: Megtalált szavak

Kép, jelenlét, kenózis a kortárs francia költészetben és Valère Novarina színházában

Antifilozófusok – Huszonöt időszerű kérdése a kereszténységhez

A képzelet másik oldala

A lélek színháza

Az eljövendő árnyékai
(Recenzió)

A munkajogi megfelelés ösztönzésének újszerű jogi eszközei

A néprajzi és antropológiai filmkészítés
[Etnofilmezés - RECENZIÓ]
[Történeti nép - RECENZIÓ]

A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere

Empátia - A beleélés lélektana

Életútinterjú

Freud, avagy a modernitás mítosza

Jakab, az Úr testvére

Jézus csodáiról szóló elbeszélések Márk evangéliumában

Költészet és szakralitás

Lélektan és politika. Pszichotudományok a magyarországi államszocializmusban 1945–1970

Life Story and Christian Metanarration

Magyar nyelvtörténeti tanulmányok

Munka és társadalom

Műtárgyak a boncteremben

Pilinszky János mozdulatlan színháza

Protestáns egyházértelmezés a reformáció századában a jelentősebb egyházi rendtartásokban

Pszichedelikumok és spiritualitás

Sisi személyének teológiai portréja

Szakrális kommunikáció

Templom mint teológia

Teológia a szószéken

Török szövetség - Habsburg kiegyezés

Trendek a kortárs olasz drámában

Túlélési stratégiák a magyar gazdaságban