Monográfia

Legéndy Kristóf: A természettudományos és a teológiai megismerés modelljei

Simon Gabriella: A mentorálás elmélete és gyakorlata
[RECENZIÓ]

Vető Miklós: Jonathan Edwards gondolatvilága

Bognárné Kocsis Judit: A vallás mint forrás Karácsony Sándor nevelési koncepciójában

Indries Krisztián - Szummer Csaba: Freud és a felkelő nap országa

Csízy Katalin: Az ideális vezető politikus alakja a görög-római hagyományban

Pap Ferenc: Az egyházi év

Farkas Ildikó: A japán modernizáció ideológiája

Horváth Csaba: Megtalált szavak

Kép, jelenlét, kenózis a kortárs francia költészetben és Valère Novarina színházában

Antifilozófusok – Huszonöt időszerű kérdése a kereszténységhez

A képzelet másik oldala

A lélek színháza

Az eljövendő árnyékai
(Recenzió)

A munkajogi megfelelés ösztönzésének újszerű jogi eszközei

A néprajzi és antropológiai filmkészítés
[Etnofilmezés - RECENZIÓ]
[Történeti nép - RECENZIÓ]

A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere

Empátia - A beleélés lélektana

Életútinterjú

Freud, avagy a modernitás mítosza

Jakab, az Úr testvére

Jézus csodáiról szóló elbeszélések Márk evangéliumában

Költészet és szakralitás

Lélektan és politika. Pszichotudományok a magyarországi államszocializmusban 1945–1970

Life Story and Christian Metanarration

Magyar nyelvtörténeti tanulmányok

Munka és társadalom

Műtárgyak a boncteremben

Pilinszky János mozdulatlan színháza

Protestáns egyházértelmezés a reformáció századában a jelentősebb egyházi rendtartásokban

Pszichedelikumok és spiritualitás

Sisi személyének teológiai portréja

Szakrális kommunikáció

Templom mint teológia

Teológia a szószéken

Török szövetség - Habsburg kiegyezés

Trendek a kortárs olasz drámában

Túlélési stratégiák a magyar gazdaságban

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép