Reformáció Öröksége Műhely

A Reformáció Öröksége Műhely tevékenységét két fő csomópont köré szervezi. Egyrészt a református múlttal és identitással kapcsolatos kutatásokat kezdeményezünk, illetve koordinálunk. Támogatjuk a „Kulturális ellenállás Tiszáninnen a kommunizmus idején” című munkát, valamint a gályarabságot szenvedett prédikátorok emlékezetének új szempontú feldolgozását. A református önazonosság legtartósabb szimbóluma a gályarabság lassan 350 éves története, amely történeti hagyományunk része, s ma is alkalmas a regionális és lokális református közösségek, gyülekezetek identitásának, kulturális-egyházi énképének megerősítésére. A Nemzeti Emlékezet Bizottságával együttműködve nekifogtunk a hetvenes-nyolcvanas években kibontakozott, többek között a népi-nemzeti ellenzékhez tartozó szereplők, illetve református egyháztagok Erdély-járásának kutatásához is. Azt vizsgáljuk, milyen tényezők vezettek oda, hogy a rendszerváltás korának egyik meghatározó témája lett a határontúli magyarság ügye. Arra is kíváncsiak vagyunk, mely személyek, hálózatok játszottak meghatározó szerepet e „civil mozgalomban.”

Tevékenységünk másik fő vonulata a református múltat feldolgozó, a köz- és felsőoktatásban egyaránt használható ismeretterjesztő tartalmak előállítása. Részt vállalunk a református egyház és 1919 kapcsolatát vizsgáló őszi HIT-konferencia szervezéséből és nekiláttunk egy „református wikipédia”, azaz internetes tudástár előkészítésének is. Célunk, hogy az érdeklődők szakértők által írt igényes, de könnyen fogyasztható szócikkeket olvashassanak az elmúlt 500 év minden fontos protestáns személyéről, eseményéről és fogalmáról. Végül, de nem utolsósorban: „reformátusok és Trianon” munkacímű rövid dokumentumfilm elkészítésén dolgozunk, amely a békediktátum századik évfordulójára időzítve mutatja majd be a magyar reformátusság szétszakításának és utódállami újjászervezésének folyamatát.

Terveink között szerepel a felsorolt témákba vágó kurzusok, ismeretterjesztő előadások tartása és várjuk a célkitűzéseink iránt érdeklődő egyetemista önkéntesek jelentkezését is.

A kutatóműhely munkatársai:
Ablonczy Bálint (műhelyvezető)
Dr. Csorba Dávid

 

Kutatóműhelyünk hírei:

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések