Életinterjúk

A Magyar Református Egyház elmúlt száz éve életútinterjúk tükrében

2010-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának projektünkhöz nyújtott támogatása három életútinterjú elkészítését tette lehetővé. 2013-2014-ben a Tiszántúli és a Dunántúli Református Egyházkerület támogatásával újabb három, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával pedig 18 interjú készült el.

Az átlagosan 10-12 órás interjúk rövidített, szerkesztett változatával, a beszélgetőtársaink családját, felnövekedését, lelkészi szolgálatuk helyszíneit bemutató fotókkal, valamint a lelkészek 5-6 generációs családfájával ismerkedhetnek meg a weblap látogatói. A szó szerint lejegyzett nyersinterjúk nem publikusak, azonban kutatók által helyben tanulmányozhatók.

A református lelkészek mellett lelkészfeleségeket és özvegyeket éppúgy megszólaltattunk, mint teológiai tanárokat, tudós könyvtárost, református gimnáziumok tanárait, igazgatóját, valamint két interjú erejéig bepillantást nyerhettünk a határon túli magyar református világba is.

Dr. Sepsi Enikő
KRE – Bölcsészettudományi Kar
dékán

Hosszú Gyula
projektvezető

A projekt munkatársai:

Interjúkészítés: Bartha Ákos, Eperjesi Zoltán, Fekete Zsuzsa, Hornyák Máté, Hosszú Gyula, Németh László, Oláh Katalin, Szilágyi Zsolt, Takács Dániel, Tímár Lajos

Interjúszerkesztés: Bernáth László, B. Nagy Tünde, Kádár Judit, Oláh Katalin, Takács Dániel

Videó: Hosszú Gyula, Kovács Gergely Botond, Kádár Anna, Németh Anna


Életútinterjú filmek


 

Adorjáni Albert

Ady Béláné

Asztalos Zoltán

Asztalos Zoltánné

Bagdy Emőke

Biró István

Borza Zoltán

Cséplő Ferenc

Cseri Kálmán

Dankó Imréné sz. Mikó Margit

Dávid Lajos

Endreffy Jánosné

Farkas Béláné

Fekete Csaba

Fülöp G. Dénesné Suba Ilona

Horváth Emil

Kántor Ervin

Kertész Andorné Dr.

Keveházi László

Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán özv

Korsós István

Kozma Zsolt

Labossa László

Lengyel László

Lenkeyné Semsey Klára Dr.

Magyar László

Molnár Kálmán

Ötvös László Dr.

Papp Lászlóné

Pásztor Jánosné

Pohóczky Béla

Rácz László

Szőts Dániel Dr

ThDr. Liptai Lothár

Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke özv

Vajna Lajos és Vajna Lajosné sz. Császár Katalin

Victor István 

Zászkalicky Pál

Zászkalicky Pálné