Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíj félévente kerül odaítélésre 5 hónapidőtartamra. Tanulmányi ösztöndíjban a KRE állam által támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatóinak legjobban teljesítő 50%-a részesülhet. A tanulmányi ösztöndíj az elért tanulmányi eredmények alapján nyerhető el oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie az éves hallgatói normatíva (166.600,-Ft) 5 %-ának megfelelő összeget (8.330,-Ft).

Tisztelt Hallgatók!

A 2020/2021. tanév 1. (őszi) félévének a tanulmányi ösztöndíj határai a táblázatban látható ösztöndíjátlagok. Az ösztöndíj számítás során használt korrigált kreditindex a Neptunban a Tanulmányok >> Tanulmányi átlagok >> érintett félév előtti pluszjelre kattintva megtalálható.
Az ösztöndíjak pontos összege a Neptunban való közzététellel nyilvános.
Az ösztöndíjak ellen 2020. október 27-ig (kedd) 23.49-ig lehet fellebbezni a Neptunon leadott elektronikus kérvénnyel, az alábbi módon: Ügyintézés >> Kérvények.

 

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Képzés kód:

Ösztöndíj határ

1BSZKESO17NMBP

 4,80

1SFOKJOI17NMBP

 3,63

1OSZKJOG17NMBP, AJON

 8,00

1BSZKNET17NMBP

 4,47

1BSZKGAM17NMBP

 4,90

1SFOKKMA17NMBP

 4,50

ÁJK Tanulmányi ösztöndíj 2020/2021/1

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar BA és osztatlan

Képzés kód:

Ösztöndíj határ

BAN-MAJ; 2BSZKANG17NMBP

3,60

BGE-MAJ; 2BSZINEM17NMBP

3,77

BNL-MAJ; 2BSZINED17NMBP

4,63

BJP-MAJ; 2BSZIJAP17NMBP

4,00

BKM-MAJ; 2BSZKKOM17NMBP

3,97

BMR-MAJ; 2BSZKMAG17NMBP

4,42

OSZKTAN; 2OSZKTAN17NMBP

4,43

BPS-MAJ; 2BSZKPSI17NMBP

5,20

BSB-MAJ; 2BSZKSZB17NMBP

3,57

BSZOC; 2BSZKSOC17NMBP

4,37

BTR-MAJ; 2BSZKTOR17NMBP

4,47

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar MA

Képzés kód:

Ösztöndíj határ

2MSZKJAP17NMBP

5,00

2MSZKIRK17NMBP

4,40

2MSZKNED17NMBP

5,50

2MSZKPSI17NMBP

4,83

2MSZKSZT17NMBP

4,57

2MSZKTOR17NMBP

5,37

2MSZKNIK17NNBP

5,23

2MSZKANG17NABP

3,97

2MSZKKOM17NMBP

4,50

2MSZKMUT17NMBP

4,88

2MSZKSZO18NMBP

4,90

BTK Tanulmányi ösztöndíj BA és osztatlan 2020/2021/1
BTK Tanulmányi ösztöndíj MA 2020/2021/1

 

 

 

Hittudományi Kar

Képzés kód:

Ösztöndíj határ

TEL_O

4,93

OTHIHIR1 és 3OTHIHIR17NMBP

4,90

HTK Tanulmányi ösztöndíj 2020/2021/1

 

Szociális és Egészségtudományi Kar

Képzés kód

Ösztöndíj határ

5BSZKSZM19NMBPK

4,00

5BSZKSZP19NMBP

5,33

5BSZKDIA19NMNK

4,76

 SZEK Tanulmányi ösztöndíj 2020/2021/1

 

Tanítóképző Főiskolai Kar

Képzés kód

Ösztöndíj határ

TBA; TBABP; 4BSZKTAN17NMBP.NK.MV

 4,90

OBABP; 4BSZKOVONMNK.BP

 4,63

RHBA; 4BSZKRHI17NMNK

 4,16

4BSZKCSK18NMBP.NK

 4,90

P-TAN-BA-N

 4,73

P-OVO-BA-N

4,46

P-CSE-BA-N 5,07

TFK Tanulmányi ösztöndíj 2020/2021/1

Következő eseményekNo result...

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések