Rektori tájékoztató nyelvvizsga nélküli oklevélkiadásról

Rektori tájékoztató oklevélkiállítás eljárásrendjéről a sikeres záróvizsgát tett, de az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzettek részére.


A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet) 6. §-a alapján a Károli Gáspár Református Egyetem a sikeres záróvizsgát tett, de az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzettek részére az alábbi tájékoztatást adja.

101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. §-a szerint mindazon (volt) hallgató, „aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól”.

A volt hallgatók esetén a zökkenőmentes ügyintézéshez és az oklevelek hiteles adatokkal történő kiállításához elsőként adategyeztetésre van szükség.

A NEPTUN egységes nyilvántartási rendszerben szereplő volt hallgatóink számára a NEPTUN-ban elkészítettük az ún. Adategyeztető lapot, melyet korábbi Neptun kódjukkal és jelszavukkal történő belépést követően az Ügyintézés – Kérvények menüponton Adategyeztető lap oklevél kiállításához kérvényként érnek el.

A NEPTUN bevezetése előtt sikeres záróvizsgát tett, de az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzetteket kérjük, hogy volt Karuk által megadott alábbi email címen szíveskedjenek jelentkezni:
• Állam-és Jogtudományi Kar: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
• Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
• Hittudományi Kar: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
• Szociális és Egészségtudományi Kar: Budapest képzési hely: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Nagykőrös képzési hely: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
• Tanítóképző Főiskolai Kar: Nagykőrös képzési hely: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Budapest képzési hely: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ugyancsak a fenti elérhetőségeken jelezhetik a NEPTUN-ban szereplő volt hallgatók is a kérdéseiket.

Az Egyetem, illetve az illetékes Kar Tanulmányi Osztálya az Adategyeztető lap elnevezésű elektronikus kérelemben a volt hallgató által megadott adatok alapján – adatváltozás esetén az azt igazoló dokumentum másolatának elektronikus feltöltésével – tudja az adott volt hallgatót, elérhetőségét és képzésének adatait beazonosítani. A dokumentumok másolatának feltöltése során a fénykép és az aláírás kitakarható, továbbá a lakcímet igazoló hatósági igazolványnak csak ezt az oldalát szükséges feltölteni, a személyi azonosítót az egyetem nem jogosult kezelni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) szakmai útmutatása alapján a feltöltött okiratok másolatait az Egyetem az oklevél kiállítását és kiküldését követő 5 napon belül visszaállíthatatlanul törli a NEPTUN-ból.

Kérjük, hogy az Adategyeztető lapot figyelmesen, pontosan töltsék ki mivel amennyiben további adategyeztetésre van szükség, akkor az illetékes Kar az elektronikus kérelemben megadott elérhetőségeken fogja megkeresni a volt hallgatót, illetve az ott megadott postai címre juttatja el hivatalos iratként a kiállított oklevelet.

Az Adategyeztető lap elektronikus kérelem beküldésével az adatok bekerülnek a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerbe, amelyet az Egyetem, illetve a Kar munkatársai a záróvizsga sikeres teljesítése időpontjának figyelembevételével az alábbi sorrendben dolgoznak fel:
1. A 2013/2014. tanévben vagy azt követően sikeres záróvizsgát tett, de oklevelet nem szerzett volt hallgatók;
2. A 2006/2007. tanév és a 2012/2013. tanév közötti időszakban sikeres záróvizsgát tett, de oklevelet nem szerzett volt hallgatók;
3. A 2006/2007. tanév előtt sikeres záróvizsgát tett, de oklevelet nem szerzett volt hallgatók.

Az illetékes Kar munkatársa az érintett volt hallgatóval szükség szerint felveszi a kapcsolatot. Minden esetben visszajelzést kapnak volt hallgatóink, hogy van-e további tennivalójuk az Adategyeztető lap kitöltését követően, illetve az adatfeldolgozás során minden szükséges információ rendelkezésre áll-e az oklevél kiállításához. Az adategyeztetéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató megtalálható a www.kre.hu/adatvedelem oldalon.

Az illetékes Kar az Adategyeztető lap elektronikus kérelem benyújtásától számított harminc napon belül a kiállított oklevelet postai úton juttatja el a volt hallgató által megadott magyarországi postai címre. A postai kézbesítés az oklevél kiállítását és kiadmányozását követően az Adategyeztető lapon megadott magyarországi postai címre történik, hivatalos iratként (tértivevény szolgáltatás igénybevételével ajánlott küldeményként). A küldemény átvételét a címzett vagy a címzettel egy háztartásban élő nagykorú személy veheti át személyesen a postástól, vagy amennyiben nem tartózkodik otthon, úgy a címzett vagy a címzett képviseletében eljáró személy veheti át a hivatalos irat érkezéséről szóló postai értesítőn megadott Postahivatalban. (A hivatalos iratként feladott küldeményt a postás kétszer kísérli meg házhoz kézbesíteni.)

A veszélyhelyzettel kapcsolatos korlátozások okán Egyetemünk csak különösen indokolt esetben biztosítja az Egyetem épületeiben a személyes átvétel lehetőségét, melyről az érintett Kar vezetője dönt. Ezért kérjük, hogy ezt a lehetőséget csak nagyon indokolt esetben szíveskedjenek kezdeményezni az illetékes Kar által megadott elektronikus levelezési címen.

A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján a Károli Gáspár Református Egyetemen több ezer volt hallgató számára fogjuk kiállítani és eljuttatni az oklevelét, ezért tisztelettel kérjük valamennyiük szíves türelmét.

Egyúttal tisztelettel kérjük, hogy jelen veszélyhelyzetben, amennyiben megteheti, támogassa Egyetemünket alábbi bankszámlaszámra való utalással:
Károli Gáspár Református Egyetem
OTP Bank 11705008-20492223-00000000
Külföldről történő utalás esetén a számlaformátum:
SWIFT: OTPVHUHB
IBAN: HU22 1170 5008 2049 2223 0000 0000

Közleményben kérjük feltüntetni: „KRE adomány” és a volt hallgató Neptun kódja, neve, vagy más befizető esetén a befizető neve

vagy adója 1%-ával:

Az Adategyeztető lapon lehetőséget biztosítottunk a KRE Alumni rendszerre történő regisztrációra és hírlevélre történő feliratkozásra is. A program célja, hogy elősegítse az Egyetem egykori hallgatóival a kapcsolattartást a tanulmányaik után is, és támogassa volt hallgatóit a szakmai kapcsolataik megőrzésében és ápolásában.

Budapest, 2020. május 5.

Prof. Dr. Zsengellér József Gyula s.k.
rektor

• Rektori tájékoztató (kattintásra letölthető)
NEPTUN egységes tanulmányi rendszerben kitöltendő elektronikus kérvény kitöltésére vonatkozó útmutató (kattintásra letölthető)
Adatkezelési tájékoztató (kattintásra letölthető)


A témában az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott tájékoztatót itt olvashatja.

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép