Rektori utasítások

Intézkedési terv

2022:

A Károli Gáspár Református Egyetem Intézkedési Terve a járványügyi készültség és a veszélyhelyzet kezelésére (a 2021. szeptember 3. napjától, valamint a 2022. február 4. napjától, valamint a 2022. március 7. napjától hatályos módosításokkal egységes szerkezetben)

 

Rektori utasítások

2023:

9/2023. (VII.17.) számú rektori utasítás az Oktatás- és Kutatásfejlesztő Munkacsoport és az Oktatás- és Kutatásfejlesztő Mentorhálózat létrehozásáról

8/2023. (VII.6.) számú rektori utasítás a Károlyi-Csekonics-palotában tartandó rendezvények engedélyezési rendjéről és teremfoglalási igénybejelentő űrlap (Hatályba lépés: 2023. augusztus 1-től)

7/2023. (VI. 21.) számú Rektori utasítás a Károli Gáspár Református Egyetem oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak adományozható kitűntetésekről és díjakról szóló szabályzat módosításáról

6/2023. (V.17.)/R számú Rektori utasítás a Károli Kiválósági Alap létrehozásáról és működéséről szóló 14/2022. (VI.15.)/R számú Rektori utasítás módosításáról

5/2023. (V.11.) számú rektori utasítás a 2022/2023. tanévben végzett hallgatók nyelvvizsga mentességéről

4/2023. (V.11.) számú rektori utasítás a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elért hallgatók és felkészítő oktatók, kutatók, tanárok pénzjutalmáról

3/2023. (V. 03.) számú rektori utasítás az egyes rektori feladatot és hatáskört érintő utasítások hatályon kívül helyezéséről

2/2023. (II.9.)/R rektori utasítás a munkába járás költségtérítéséről szóló 16/2022. (X. 17.) rektori utasítás egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról

1/2023. (II.1.)/R számú Rektori utasítás a 2023/2024 évi Szenczi Molnár Albert Díj pályázati felhívásáról szóló 20/2022. (XII. 15.)/R számú Rektori utasítás módosításáról

 

2022:

22/2022. (XII.15.)/R számú Rektori utasítás a Teremtésvédelmi Kutatóintézet létrehozásáról

21/2022. (XII.15.)/R számú Rektori utasítás a Károlyi-Csekonics Palotában tartandó rendezvények engedélyezési rendjéről

20/2022. (XII. 15.)/R számú Rektori utasítás a 2023/2024 évi Szenczi Molnár Albert Díj pályázati felhívásáról (Egységes szerkezetben az 1/2023. (II.1.)/R számú Rektori utasítással)

19/2022. (XII.15.)/R számú Rektori utasítás a KÁROLI-TÉR követelményrendszeréről és teljesítményértékelési módszertanáról

18/2022. (XII. 15.)/R számú Rektori utasítás a szenátusi előterjesztések Rektori Kollégium elé történő felterjesztésének rendjéről szóló 10/2022. (III. 24.)/R számú Rektori utasítás módosításáról

17/2022. (XI.11.)/R. számú Rektori utasítás a Károli Gáspár Református Egyetem energiatakarékossági intézkedéseiről

16/2022. (X.17.)/R számú Rektori utasítás a munkába járás költségtérítéséről

14/2022. (VI.15.)/R számú Rektori utasítást Károli Kiválósági Alap létrehozásáról és működéséről (egységes szerkezetben a Károli Kiválósági Alap létrehozásáról és működéséről szóló 14/2022. (VI.15.)/R számú Rektori utasítás módosításáról szóló 6/2023. (V.17.)/R számú Rektori utasítással)

13/2022 (V.30.)/R számú Rektori utasítást a Könyvtárügyi és Tudományos Láthatósági Bizottság létrehozásáról

12/2022. (V.23.)/R számú Rektori utasítás az egyes veszélyhelyzeti intézkedések hatályon kívül helyezéséről

11/2022. (IV. 13.)/R számú Rektori utasítás a munkáltatói jogkör gyakorlásáról

10/2022. (III. 24.)/R számú Rektori utasítás a szenátusi előterjesztések Rektori Kollégium elé történő felterjesztésének rendjéről (A 18/2022. (XII. 15.)/R számú Rektori utasítással egységes szerkezetben.)

9/2022. (III.7.)/R számú Rektori utasítás az egyes veszélyhelyzeti intézkedések módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

8/2022. (II.14.)/R számú Rektori utasítás a nem oktatáshoz, kutatáshoz, tudományos munkához kapcsolódó rendezvények megtartásáról (Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (III.7.)/R számú Rektori utasítás 2022. március 8-án.)

7/2022. (II.14.)/R számú Rektori utasítás a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságok gyakorlásáról

6/2022. (II.14.)/R számú Rektori utasítása munkáltatói jogkör gyakorlásáról a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV.törvény (a továbbiakban: Nftv.)13.§-a és 13/A.§-a, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE) Alapító Okirata II.7. és II.8. pontjaiban foglaltak alapján

5/2022. (II.07.)/R számú Rektori utasítás a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő szervezéséről és végrehajtásáról szóló 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás módosításáról

4/2022. (I. 20.)/R számú Rektori utasítás

3/2022. (I.20.)/R számú Rektori utasítás a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő szervezéséről és végrehajtásáról szóló 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás módosításáról

2/2022. (I.13.)/R számú Rektori utasítás a 2021/2022. tanév 1. (őszi) félévében esedékes záróvizsgák rendjéről szóló 14/2021. (XI.22.)/R számú Rektori utasítás módosításáról

1/2022. (I. 7.)/R számú Rektori utasítás a KRE Pedagógiai Kar Kecskemét képzési helyen záróvizsgára jelentkezett hallgatók által az Nftv. 82. § (1) bekezdés d) pontja, 83. § (1) bekezdése alapján teljesítendő fizetési kötelezettség alóli mentességről

 

2021:

16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítás a kollégiumok, szakkollégiumok 2021/2022. tanévi működtetési rendjéről a koronavírus járvány elleni védekezésre tekintettel kiadott 9/2021. (VIII.27.)/R számú Rektori utasítás, valamint a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő szervezéséről és végrehajtásáról szóló 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás módosításáról

15/2021. (XI.22.)/R számú Rektori utasítás a 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás módosításáról

14/2021. (XI.22.)/R számú Rektori utasítás a 2021/2022. tanév 1. (őszi) félévében esedékes záróvizsgák rendjéről (egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 2/2022. (I.13.)/R számú Rektori utasítással) (Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (III.7.)/R számú Rektori utasítás 2022. március 8-án.)

13/2021. (XI.19.)/R számú Rektori utasítás a 2021/2022. tanév 1. (őszi) félévében esedékes vizsgarendről (Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (III.7.)/R számú Rektori utasítás 2022. március 8-án.)

12/2021. (XI.02.)/R számú Rektori utasítás a 11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás módosításáról

11/2021. (IX.03.)/R számú Rektori utasítás a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő szervezéséről és végrehajtásáról (egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 12/2021. (XI.02.)/R számú Rektori utasítással, a módosításáról kiadott 15/2021. (XI.22.)/R számú Rektori utasítással, a módosításáról kiadott 16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítással, a módosításáról kiadott 3/2022. (I.20.)/R számú Rektori utasítás, valamint a módosításáról kiadott 5/2022. (II.07.)/R számú Rektori utasítással) (Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (III.7.)/R számú Rektori utasítás 2022. március 8-án.)

10/2021. (VIII.31.)/R számú Rektori utasítás a 2021/2022. tanévi gólyatáborok veszélyhelyzet idején történő megszervezéséről és lebonyolításáról (Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (III.7.)/R számú Rektori utasítás 2022. március 8-án.)

9/2021. (VIII.27.)/R számú Rektori utasítást a kollégiumok, szakkollégiumok 2021/2022. tanévi működtetési rendjéről a koronavírus járvány elleni védekezésre tekintettel (egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 16/2021. (XII.02.)/R számú Rektori utasítással és a 9/2022. (III.7.)/R számú Rektori utasítással (Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (III.7.)/R számú Rektori utasítás 2022. március 8-án.)

8/2021. (VIII. 25.)/R számú Rektori utasítás

7/2021. (VI. 14.)/R számú Rektori utasítás a KRE Tanítóképző Főiskolai Kar Kecskemét képzési helyen záróvizsgára jelentkezett hallgatók által az Nftv. 82. § (1) bekezdés d) pontja, 83. § (1) bekezdése alapján teljesítendő fizetési kötelezettség alóli mentességről

6/2021. (VI.02.)/R számú Rektori utasítás a 1/2021. (I.28.)/R számú Rektori utasítás módosításáról

5/2021. (VI.02.)/R számú Rektori utasítás a 9/2020. (VIII. 18.)/R számú Rektori utasítás módosításáról

4/2021. (III.05.)/R számú Rektori utasítás az 1/2021. (I.26.)/R számú rektori utasítás módosításáról

3/2021. (I.28.)/ sz. Rektori utasítás a 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félévben esedékes záróvizsgák rendjéről (Hatályon kívül helyezte a 8/2021. (VIII. 25.) számú Rektori utasítás 2021. augusztus 25-én.)

2/2021. (I.28.)/ sz. Rektori utasítás a 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félévben esedékes vizsgarendről (Hatályon kívül helyezte a 8/2021. (VIII. 25.) számú Rektori utasítás 2021. augusztus 25-én.)

1/2021. (I.28.)/R számú Rektori utasítás a járványügyi fertőzés csökkentése érdekében a 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félévben távolléti (online) oktatás folytatásáról (Hatályon kívül helyezte a 8/2021. (VIII. 25.) számú Rektori utasítás 2021. augusztus 25-én.)


2020:

19/2020. (XII. 17.)/ sz. Rektori utasítás a 2020/2021. tanév 1. (őszi) félévében esedékes záróvizsgák rendjéről

18/2020. (XI.17.)/ sz.Rektori utasítás a 2020/2021. tanév 1. (őszi) félévében esedékes vizsgarendről

17/2020 (XI.11.)/ sz. Rektori utasítás a 16/2020. (XI.05.)/R számú rektori utasítás módosításáról)

16/2020 (XI.05.) sz. Rektori utasítás a járványügyi fertőzés csökkentése érdekében a távolléti (online) oktatásra történő átállásról

15/2020 (X.9.) sz. Rektori utasítás Intézményakkreditációs Munkacsoport létrehozásáról

14/2020. (IX.01.) sz. Rektori utasítás a 10/2020. (VIII.19.)/R számú rektori utasítás módosításáról

13/2020. (IX.01.) sz. Rektori utasítás a 9/2020. (VIII.18.)/R számú rektori utasítás módosításáról

12/2020. (VIII.29.) sz. Rektori utasítás a 10/2020. (VIII.19.) sz. rektori utasítás módosításáról

11/2020. (VIII.24.) sz. Rektori utasítás a Károli Gáspár Református Egyetem Pefőti Sándor Református Gyakorló Általános Iskola és Óvodában a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásról (Hatályon kívül helyezte a 8/2021. (VIII. 25.) számú Rektori utasítás 2021. augusztus 25-én.)

10/2020. (VIII.19.) sz. Rektori utasítás  a kollégiumok, szakkollégiumok 2020/2021. tanévi működtetési rendjéről a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése által bevezetett járványügyi készültségre tekintettel (Hatályon kívül helyezte a 8/2021. (VIII. 25.) számú Rektori utasítás 2021. augusztus 25-én.)

9/2020. (VIII. 18.)/R számú Rektori utasítás a 2020/2021. tanév szervezéséről és végrehajtásáról a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése által bevezetett járványügyi készültségre tekintettel (Hatályon kívül helyezte a 8/2021. (VIII. 25.) számú Rektori utasítás 2021. augusztus 25-én.)

8/2020 (VII. 2.) sz. Rektori utasítás A KRE Hivatali Kapuja kezelésének eljárásrendjéről, valamint a Hivatali Kapu kezelésre jogosultakról

7/2020 (VII.1.) sz. Rektori utasítás a KRE hallgatói részére biztosított Ms Office 365 programcsomag felhasználási szabályairól

6/2020. (VI.26.)/R számú Rektori utasítás a hallgatóknak az egyetem épületeibe való belépéséről és a 3/2020. (III.11.)/R sz. Rektori utasítás módosításáról (Hatályon kívül helyezte a 8/2021. (VIII. 25.) számú Rektori utasítás 2021. augusztus 25-én.)

5/2020. (IV. 27.) sz. Rektori utasítás a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében esedékes záróvizsgák rendjéről

4/2020. (IV. 24.) sz. Rektori utasítás a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében esedékes vizsgarendről (Hatályon kívül helyezte a 8/2021. (VIII. 25.) számú Rektori utasítás 2021. augusztus 25-én.)

3./2020. (III. 11.) sz. Rektori utasítás és tájékoztatás koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatosan (Hatályon kívül helyezte a 8/2021. (VIII. 25.) számú Rektori utasítás 2021. augusztus 25-én.)

2./2020. (II. 01.) sz. Rektori utasítás a munkába járás költségterítéséről

1./2020. (I. 27.) Rektori utasítás az egységes elektronikus iktatórendszer bevezetéséről

 

Rektori és Gazdasági igazgatói utasítások

4/2020. (VIII.12)/R-GI számú utasítás a Károli Gáspár Református Egyetem Közbeszerzési szabályzata egyes rendelkezéseinek a járványügyi vészhelyzetben történő alkalmazásáról, végrehajtásáról szóló 2/2020. (03.30.)/R-GI számú Rektori és Gazdasági Igazgatói együttes utasítás módosításáról

3/2020. (VIII.12.)/R-GI számú utasítás a veszélyhelyzetre vonatkozó 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet időbeli hatálya alatt a papíralapú munkavégzés csökkentésére, és a távoli munkavégzés biztosítására szóló 1/2020. (03.20.)/R-GI számú Rektori és Gazdasági Igazgatói együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről

2/2020. (III.30.) Rektori és Gazdasági Igazgatói együttes utasítás a Közbesz. szabályzata egyes rendelkezésinek a járványügyi vészhelyzetben történő alkalmazásáról

1/2020. (III.20.) számú Rektori és Gazdasági Igazgatói együttes utasítás a veszélyhelyzetre vonatkozó 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet időbeli hatálya alatt a papíralapú munkavégzés csökkentésére, és a távoli munkavégzés biztosítására

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések