Romológia Kutatóműhely

A Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Romológia Kutatóműhelye 2015 tavaszán került megalapításra. A kutatóműhelynek megalakulása óta két állandó munkatársa van, Hajnáczky Tamás és Landauer Attila.

Hajnáczky Tamás fontosabb kutatási területei a Kádár-korszak cigánypolitikája, illetve a Horthy-kor meghatározó, de eddig kevéssé kutatott cigány szervezete, a Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete. Munkatársunk utóbbi évekbeli legfontosabb könyve a 2015-ös megjelenésű „Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek.” Cigánypolitika dokumentumokban 1956–1989 című forráskiadvány, mely hazánk szocialista korszakának legfontosabb cigánysággal kapcsolatos dokumentumaiból nyújt egy, szinte a teljességre törekvően átfogó, bőséges válogatást. 2017-ben Hajnáczky Tamás nyerte a cigánykutatás legpatinásabb nemzetközi szervezete, a Gypsy Lore Society fiatal kutatóknak kiírt cikkpályázatát, s ezzel publikációs lehetőséget kapott a társaság Romani Studies című folyóiratába.

Landauer Attila jelenlegi főbb kutatási területei a Kárpát-medencei cigány népesség és a történelmi egyházak kapcsolatai, valamint a hazai cigány holokauszt. Legfontosabb, közelmúltbeli munkája a 2016 őszén megjelent, A Kárpát-medencei cigányság és a keresztyén egyházak kapcsolatának forrásai (1567–1953) című kiadvány. E könyv az 1567-es Debreceni Zsinattól közel négy évszázadot átfogva dolgozott fel három, a hazai cigánysághoz kapcsolódó, s egymástól történetileg nehezen elválasztható témát, a cigány népesség iránti egyházi felelősség és tudományos érdeklődés, valamint a cigányság iskoláztatásának történetét. Landauer Attila e könyvéért és a magyarországi cigány holokauszt feltárására irányuló kutatásaiért 2018 januárjában Raoul Wallenberg-díjban részesült.

Az intézet munkatársai elsősorban a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán és Pedagógiai Karán folytatnak oktatói tevékenységet, illetve rendszeres előadói az évente kétszer megrendezésre kerülő Károli Közösségi Napok programjainak is.

Kutatóműhelyünk hírei: