Tudományos Diákkörök

35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
FELHÍVÁSA


Részvételi felhívás

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2021 tavaszára meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (35. OTDK).
A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Az OTDT a 35. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a 35. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

Központi felhívás

Szekció felhívások

 

Kari eredmények

XXXV. OTDK nyertes és díjazott versenyzőinek listája

Állam- és Jogtudományi Kar

XXXV. OTDK – 2021
Összesített KRE ÁJK eredmények

I. helyezett: 3
II. helyezett: 2
III. helyezett: 2

különdíj: 4

DOSZ fődíj: 1

Legjobb opponens: 2

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

XXXV. OTDK – 2021

Összesített KRE BTK eredmények

I. helyezett: 8
II. helyezett: 11
III. helyezett: 12

 különdíj: 11

Hittudományi Kar

XXXV. OTDK – 2021

Összesített KRE HTK eredmények

I. helyezett: 1
II. helyezett: 1

különdíj: 1

Pedagógiai Kar
(Tanítóképző Főiskolai Kar)

XXXV. OTDK – 2021

Összesített KRE PK eredmények

 I. helyezett: 1
II. helyezett: 1

 

 

»Állam- és Jogtudományi Kar
»Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
»Hittudományi Kar
»Szociális és Egészségtudományi Kar
»Tanítóképző Főiskolai Kar

 


Állam- és Jogtudományi Kar


A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Diákköri Tanácsa ezúton meghirdeti a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának kari minősítő (válogató) Tudományos Diákköri Konferenciáját az alábbi feltételek szerint:

Felhívás Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre
https://ajk.kre.hu/index.php/1453-felhivas-kari-tudomanyos-diakkori-konferencian-reszvetelre.html

Kari TDK Állam- és Jogtudományi Szekciófelhívás

Kari TDK Társadalomtudományi Szekciófelhívás

Kari TDK Közgazdaságtudományi Szekciófelhívás

 

Összesített adatok a KRE ÁJK által
a 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. tanévekben végzett kari TDK tevékenységről, a nevezett valamint a versenyen díjazott pályamunkákról

Év XXXII.
2014/2015 OTDK év
2015/2016 XXXIII. 2016/2017 OTDK év 2017/2018 XXXIV. 2018/2019 OTDK év 2019/2020
intézményi konferencián, fórumon részt vett 32 8 27 3 28 23
díjazott (nevezett) 26 (OTDK) 8 26 (OTDK) 3 26 (OTDK) 16
OTDK-n vagy más szakmai-tudományos fórumon részt vett 22 (OTDK)
- 22 (OTDK)
1 fő (Partiumi Keresztény Egyetem, továbbiakban: PKE)
9 (PKE) Jogász 18 (OTDK)
Alapszakon 2 (OTDK) 
4 (PKE)
11 (PKE)
díjazott elismerést kapott 5 helyezés +
4 különdíj
- 6 helyezés +
5 különdíj
1 különdíj (PKE)
1 helyezés +
3 különdíj (PKE)

6 helyezés +
5 különdíj 
1 legjobb opponens
1 helyezés (PKE)

-

 

KRE Állam- és Jogtudományi Kar – REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT

https://ajk.kre.hu/index.php/hallgatoinknak/tehetseggondozas.html
Karunkon kiemelt célkitűzés a tehetséggondozás, éppen ezért tehetségpontként rengeteg lehetőségünk nyílik hallgatóink szakmai tudáson kívüli képességeinek, készségeinek fejlesztésére, l. Tehetséggondozási kiadvány. Az egyetemi évek alatt alapozzák meg hallgatóink későbbi szakmai karrierjüket, így tanulmányaik során nemcsak a szakmai tudásanyagot sajátíthatják el, hanem értékes képességeket is kifejleszthetnek magukban. Ehhez Karunk az oktatáson kívül számos lehetőséget nyújt, és tehetségpontként kiemelt figyelmet fordít az érdeklődő, tehetséges hallgatók erősségeinek felismerésére és kibontakoztatására. A Kari tehetséggondozás során célunk, hogy a hallgatókat bevezessük a tudományos kutatás világába, megismertessük őket a tudományos kutatás sajátosságaival és követelményeivel, felkészítsük őket az egyetemi és az egyetem utáni szakmai és tudományos életre.


A 2018/2019-es tanév tavaszi félévétől az EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Dr. Homicskó Árpád nemzetközi és tudományos dékánhelyettes valamint Dr. Prieger Adrienn kari TDT-elnök támogatásával új speciálkollégiumot hirdetett meg „A tudományos kutatás alapjai – Tehetségek bevezetése a tudományos munkába” címmel. A kurzus célja, hogy segítse a hallgatók tudományos igényű munkáját, az önálló kutatáshoz szükséges képességek kifejlesztését, a házi dolgozatok és szakdolgozatok színvonalas elkészítését, továbbá a tehetséges hallgatók felkészítését a későbbi kutatói munkára és a TDK-n való aktív és sikeres részvételre.


A kari szervezett tevékenységet önképzés egészíti ki. Karunkon valamennyi tanszék kiemelt figyelmet szentel az önképzéses keretben megvalósuló tudományos munkának, így rendszeresen szervez TDK-üléseket a tananyagon kívüli szakmai kérdések megvitatása, intézménylátogatás, hallgatói és oktatói kutatások bemutatása céljából.


Tehetségpont kapcsolattartói:
Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér PhD nemzetközi és tudományos dékánhelyettes.
Dr. Klein Tamás PhD, kari TDT elnök.
A Tehetségpontokról bővebben az alábbi linkeken olvashatnak:
http://tehetseg.hu/tehetsegpontok, illetve: http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-111-002-367

 


Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Felhívása a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

XXXIV.OTDK – 2019
Összesített KRE BTK eredmények

I.    helyezett:7
II.    helyezett 7
III.    helyezett: 6

különdíj: 18
 
XXXIII.OTDK – 2017
Összesített KRE BTK eredmények

I.    helyezett:2
II.    helyezett 9
III.    helyezett: 2

különdíj: 4
 


Hittudományi Kar

TDK-tevékenység

A hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjellemzőbb formája a tudományos diákköri tevékenység, a TDK. A TDK több évtizedes múlttal rendelkezik. A diákköri tevékenység önkéntes. Az önképzés a tehetséges hallgatóknak a tudományos, művészeti sikereik élményét adja.

A hallgató-oktató műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon a hallgatókban a folyamatos, kitartó munka iránti igény. A TDK-ban tevékenykedő oktatóknak is kihívás a közös szakmai műhelymunka.

A KRE Hittudományi Karán a 2017/2018-as tanévtől Dr. Siba Balázs dékánhelyettes látja el a TDK felelősi teendőket.

XXXIII. és XXXIV. OTDK
Összesített KRE HTK eredmények

OTDK száma Bemutatott pályamunkák száma a kari TDK konferencián

A kari TDK konferencia továbbjutottjainak száma

Az OTDK-n indulók száma Helyezettek száma, I-III. helyezett Különdíjak száma összesen
XXXIV. (2019) 3 2 2 1 1
XXXIII. (2017) 2 2 2 1 0

 

Az XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), 2019
Társadalomtudományi Szekció:

Vallás- és hittudomány I. tagozat
3. helyezés: Ratkovics Petra Krisztina (KRE-HTK)
konzulens: Dr. Pecsuk Ottó egyetemi adjunktus

Vallás- és hittudomány II. tagozat
Különdíj: Szászné Lázár Eszter Csenge (KRE-HTK)
konzulens: Dr. Siba Balázs dékánhelyettes, egyetemi docens

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), 2017
Társadalomtudományi Szekció:

Vallás és hittudományi tagozat
2. helyezés: Ratkovics Petra Krisztina (KRE-HTK)


Szociális és Egészségtudományi Kar

A Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Karának Tudományos Diákköri Tanácsa ezúton meghirdeti a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának Kari minősítő (válogató) Tudományos Diákköri Konferenciáját az alábbi feltételek szerint:

Felhívás Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

Kari TDK Társadalomtudományi Szekciófelhívás

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi felhívása az alábbi linkről érhető el.
A Társadalomtudományi Szekció felhívása innen érhető el.


Tanítóképző Főiskolai Kar

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR 

Felhívás Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

Határidők
Jelentkezés TDK-kurzusra: 2020 szeptembere
Jelentkezés TDK-konferenciára, a dolgozat leadása: 2020. november 11.
A pályamű benyújtáshoz jelentkezési lap kitöltése és egy 1000 leütésből álló rezümé megírása szükséges.

Időpontok
Kari TDK-konferencia: 2020. november 25.
Általános tájékoztató és félévindító megbeszélés: 2020. szeptember 30-a 15 óra
A tanácskozás várhatóan online formában (Microsoft Teams) kerül megrendezésre.

A Tanítóképző Főiskolai Kar TDK és OTDK adatai
az elmúlt négy konferencia keresztmetszetében

OTDK száma Bemutatott pályamunkák száma a kari TDK konferencián A kari TDK konferencia továbbjutottjainak száma Az OTDK-n indulók száma Helyezettek száma, I-III. helyezett Különdíjak száma összesen
XXXIV. (2019) 10 7 5 0 0
XXXIII.(2017) 9 5 4 1 1
XXXII. (2015) 3 1 1 0 0
XXXI. (2013) 3 2 2 1 1

 

 

KRE Tanítóképző Főiskolai Kar – AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által támogatott Tehetségpontok alapvető küldetése személyre hangolt segítséget nyújtani fiatalok, valamint pedagógusaik számára a tehetség felismerésében és kibontakoztatásában. Az optimális fejlődést célzott tehetségsegítő programok és személyiségfejlesztő tanácsadás kíséri (https://tehetseg.hu/tehetsegpontokrol).

A KRE Tanítóképző Főiskolai Kar (TFK) tehetséggondozó munkájának elismeréseként a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács döntése alapján 2020-ban Regisztrált Tehetségponttá vált (TP 181 002 720), ezzel a Kar felkerült a magyarországi Tehetségpontok térképére.

A 2020/2021. évi akkreditációs folyamat eredményeként a TFK elnyerte az Akkreditált kiváló Tehetségpont minősítést. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) akkreditációs szakértői értékelésükben kiemelték, hogy regionális hatókörű Akkreditált kiváló Tehetségpontként a Kar vezetése és közössége elkötelezett a tehetséggondozó, fejlesztő munka, a tehetséggondozás színvonalának folyamatos fejlesztése iránt. Magas minőségű, színvonalas képzést és kutatást támogató környezetben biztosítja a tudományos diákköri tevékenység működtetését. A TFK-n működő tehetséggondozási tanácsadó rendszer kiterjed a Kar jelenlegi és volt hallgatóira, partnerintézményeink szakembereire egyéni és csoportos szinten. Szakmai együttműködéseink és nemzetközi eredményeink ugyancsak támogató elismerésben részesültek.

Az akkreditációs folyamat összességében megerősítette, hogy regionális hatókörű Akkreditált kiváló Tehetségpontként a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara szakmailag hiteles és kompetens tagja a MATEHETSZ Tehetséghálózat egyre bővülő családjának.

Az akkreditációs szakértők értékelését itt olvashatja el.

2020-ban a TFK a területhez kapcsolódó nemzetközi eredményei alapján Európai Tehetségponttá is vált és felkerült az Európai Tehetségsegítő Hálózat térképére, valamint lehetőséget kapott a Hálózatban való megmutatkozásra.

A kari tehetséggondozásról itt találhatók további részletek.

A Kar tehetséggondozó tevékenységével kapcsolatos cikkek, publikációk:

Pap Ferenc–Kovács Tibor Attila–Lehoczky Mária Magdolna–Tóth Etelka–Fehér Ágota: Tehetségek hite és a kibontakozást segítő keresztyén pedagógusi kommunikáció – Tehetséggondozás a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán. In: Balázs László (szerk.): Digitális kommunikáció és tudatosság. [A kommunikáció oktatása 13.] Hungarovox Kiadó, Budapest, 2021, 159–170.

Pap Ferenc–Fehér Ágota: Pedagógushallgatók a tehetséggondozás szolgálatában a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán. In: Katedra – a szlovákiai magyar szülők és pedagógusok lapja, XXVIII (2021/6) 23–24.

Pap Ferenc–Fehér Ágota: Tehetségek kibontakozását segítő programok a Károli Egyetemen. In: Hírhatár Online – Pest megyei Hírhatár, Megjelenés: 2021. 01. 27.

Pap Ferenc–Fehér Ágota: Gazdagító programok a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán a tehetséggondozás jegyében. In: Dunakanyar Régió, XXIII (2021/3) 7.

Pap Ferenc–Fehér Ágota: Pedagógusok a jövő pedagógusaiért. In: Dunakanyar Régió XXIII (2021/2) 6.

Kari felelős: Fehér Ágota egyetemi tanársegéd

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép