KRE Ösztöndíj Program

A KRE hallgatói számára akár az önköltségüknek 100%-át visszafizető ösztöndíjrendszert működtet.

 

1. Károli Gáspár Ösztöndíj

A Károli Ösztöndíj célja, hogy támogassuk az 1. helyen hozzánk jelentkező tehetséges és önköltséges képzésben részt vevő hallgatókat, akik egyetemünk polgáraivá válnak.

Az ösztöndíjra minden önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és 1. helyen jelölte meg egyetemünket.

Tovább...


2. Károli Kiválósági Ösztöndíj

Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendű, Egyetemünket első helyen megjelölt, első éves alapképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai versenyen.

Tovább...


3. Református Ösztöndíj

Az Egyetem a Magyarországi Református Egyház céljaival összhangban Református Ösztöndíjat alapított annak érdekében, hogy ezen keresztül segítse a hitük iránt elkötelezett református fiatalok felsőoktatási tanulmányait. Református Ösztöndíj elnyerésére azok a nem hitéleti képzéses hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik reformátusok, gyülekezetük aktív, tevékeny tagjai, tanulmányaikat első évfolyamon első alkalommal kezdik meg az Egyetemen, és
a) alapképzési szakon (BA, BSc) teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben, vagy
b) mesterképzési szakon vagy osztatlan képzésben (MA) teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős (levelező munkarendű) képzésben vesznek részt.

Tovább...


4. Eötvös Károly Ösztöndíj

A KRE Állam- és Jogtudományi Kara, valamint Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kara lehetőséget biztosít az alapképzési és osztatlan mesterképzési szakjaira teljes idejű (nappali) és részidős (levelező) munkarendben első helyen jelentkező, felvételi pontszámaik alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóinak a tanulmányokkal kapcsolatos költségek csökkentésére az Eötvös Károly Ösztöndíj program keretében.
Az első évben a program célja a középiskolában és a felvételin kiemelkedő eredményt elért elsőéves hallgatók tanulmányainak anyagi támogatása. Az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók a második évtől az Eötvös III+ program keretében további ösztöndíjat is kapnak, amennyiben részt vesznek az ÁJK és GESZK tudományos munkájában.

Tovább...


5. Szociális alapú ösztöndíjak


6. Tanulmányi ösztöndíj


7. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a Károli Gáspár Református Egyetem azon hallgatói jogosultak, akik adott vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A pályázati kérelmet a Neptun Kérvénykezelő felületén (Ügyintézés/Kérvények) kell leadni.

Tovább...


8. Sporttevékenységért járó ösztöndíj

A pályázati felhívás azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Tovább...


9. Szakkollégiumi Kiválóság Ösztöndíjak

További információ itt olvasható.


10. Calvin College ösztöndíj-felhívás

További információ itt olvasható.