Tájékoztató a 2024/2025. tanévi kollégiumi jelentkezésről

Tájékoztató 2024/2025. tanévi kollégiumi jelentkezésről

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2024/2025. tanévre vonatkozó kollégiumi jelentkezés az előző évekhez hasonlóan elektronikus úton, a Neptun egységes tanulmányi rendszer kérvénykezelő felületén történik az alábbi időszakban:

2024. július 5. napjától 2024. július 15. napján 23.59 óráig

A „Kollégiumi felvételi kérelem felsőbb évfolyamos hallgatók részére 2024/25/1” kérvény 2024. július 5-étől elérhető a Neptun rendszerbe történt belépést követően az Ügyintézés/Kérvények menüpontban. A kérelmet a Neptun rendszerben lehet kitölteni, valamint a szükséges csatolmányokat is ott kell feltölteni.

Felhívom figyelmüket arra, hogy a kollégiumi jelentkezésüket csak a megadott időszakban tudják benyújtani, és akkor nyújtsák be, ha a 2023/2024. tanév 2. (tavaszi) félévüket a Neptunban lezárták.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2024/2025. tanévre a következő kollégiumokba van lehetőségük jelentkezni:

Budapest képzési helyen:

 • Bethlen Gábor Kollégium – 220 fő hallgatói férőhely, csak KRE-BTK hallgatók jelentkezhetnek,
 • Bocskai István Kollégium – 50 fő hallgatói férőhely, elsősorban KRE-ÁJK hallgatók jelentkezését várják.
 • Óbudai Diákhotel – 339 fő hallgatói férőhely, minden Kar hallgatója jelentkezhet.

Kecskemét képzési helyen:

 • Kecskeméti Korall Kollégium – 30 fő hallgatói férőhely.

Nagykőrös képzési helyen:

 • Nagykőrösi Kollégium – 80 fő hallgatói férőhely.


 

A 2022/2023. tanévtől, így a 2024/2025. tanévben is a KRE Hittudományi Kar (a továbbiakban: KRE-HTK) teológia osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinak kollégiumi elhelyezésére a megújult, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthona szolgál, számukra a bentlakás kötelező. A nappali munkarendű hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számára ajánlott a diákotthonban történő bentlakás. A Ráday Felsőoktatási Diákotthonba történő jelentkezésről ld. bővebben alább.

Felhívom a többi Kar hallgatóinak figyelmét, hogy a fenti információk mérlegelésével adják be a Neptunban a jelentkezésüket a 2024/2025. tanévben kollégiumi elhelyezésre.

A kollégiumi jelentkezések elbírálásáról 2024. augusztus 25. napjáig kapnak értesítést. Tájékoztatom Önöket, hogy a 2024/2025. tanévi kollégiumi jelentkezés során is lehetőségük van arra, hogy két kollégiumot jelöljenek meg.

A KRE-n kollégiumi elhelyezést kérelmező hallgatók esetén a kollégiumi jelentkezéssel egyidőben történik a 2024/2025. tanév 1. (őszi) félévi szociális helyzet felmérése is, így kérem, különös figyelmet fordítsanak a szociális helyzetet igazoló dokumentumok beszerzésére és a Neptunba történő feltöltésére. A szociális helyzet megállapítására és az azt igazoló dokumentumokkal, valamint azok benyújtásával kapcsolatos részletes információkat a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói Követelményrendszer III.4. Kollégiumi Szabályzat (a továbbiakban: KRE Kollégiumi Szabályzat) 3. számú Függeléke tartalmazza. A tanulmányi eredményként az utolsó két lezárt aktív félév korrigált kreditindex átlaga két tizedesjeggyel (max. 7,00-ig) kerül figyelembevételre, míg a közösségi munka (pl. kollégiumi bizottsági tagság, HÖK tevékenységében való részvétel, Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálat tevékenységében, illetve egyházi közösségi tevékenységben való részvétel) igazolás alapján.

A kollégiumi kérvényt benyújtó felsőbb éves hallgatók esetén a 2024/2025. tanév 1. (őszi) félévre vonatkozóan a 2024. szeptember folyamán benyújtandó rendszeres szociális ösztöndíj iránti kérelmek esetén

 • már külön nem kell benyújtani a szociális helyzetet igazoló dokumentumokat,
 • a kollégiumi kérvény bírálata során megállapított szociális helyzet alapján történik a pontszámítás, újabb dokumentumok nem fogadhatók el.

A kollégiumi jelentkezés során benyújtott dokumentumok feldolgozása során tapasztalt hiányok esetén a kollégiumi jelentkezési kérelmet hiánypótlásra küldik vissza, a kollégiumi felvételi eljárásban hiánypótlásra rendelkezésre álló idő 8 nap.

A felsőbb éves hallgatók 2024/2025. tanévi kollégiumi jelentkezésről szóló bővebb tájékoztatója, a szociális helyzet kategóriái és a csatolandó dokumentumok itt érhetők el:

 

Kollégiumi díjak a 2024/2025. tanévben:

A KRE kollégiumainak komfortfokozat szerinti besorolása és a komfortfokozathoz kapcsolódóan a hatályos jogszabályi előírások alapján megállapított kollégiumi díjak a 2024/2025. tanévben nem változnak, azokat részletesen a KRE Kollégiumi Szabályzat 7. számú Függeléke tartalmazza.

 1. A kollégiumi díjak Budapest képzési helyen:
 • Bethlen Gábor Kollégiumban az állami ösztöndíjas hallgatók részére: 9.320 Ft/fő/hónap.
 • Bocskai István Kollégiumban állami ösztöndíjas hallgatók részére: 9.320 Ft/fő/hónap.
 • Óbudai Diákhotelben állami ösztöndíjas hallgatók részére: 11.650 Ft/fő/hónap.

Önköltséges hallgatók részére (minden kollégiumban): 21.500 Ft/hónap.

 1. A kollégiumi díjak Kecskemét képzési helyen a Kecskeméti Korall Kollégiumban:
 • állami ösztöndíjas hallgatók részére: 17.000 Ft/fő/hónap,
 • önköltséges hallgatók részére: 21.500 Ft/hónap.
 1. A kollégiumi díjak Nagykőrös képzési helyen a Nagykőrösi Kollégiumban:
 • állami ösztöndíjas hallgatók részére: 9.320 Ft/fő/hónap.
 • önköltséges hallgatók részére: 21.500 Ft/hónap.

A kollégiumi díj befizetésére minden kollégium esetén, a kollégiumi díjtételek minden hónapban – a Neptun rendszerben történő kiírását követően – az adott hónap 15. napjáig kizárólag a Neptunban van lehetőség. Figyelem! A kollégiumi díj késedelmes befizetése esetén a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói Követelményrendszer III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Szolgáltatási díjtáblázatában a 2024/20254. tanévre vonatkozóan megállapított késedelmi díj kerül kiírásra.

Kollégiumok elérhetősége:

A kollégiummal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az alábbi levelezési címeken az adott kollégiumra vonatkozóan:

Budapest képzési helyen:

 • Bethlen Gábor Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Bocskai István Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Óbudai Diákhotel – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kecskemét képzési helyen:

 • Kecskeméti Korall Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nagykőrös képzési helyen:

 • Nagykőrösi Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


 

A KRE szakkollégiumaiban történő kollégiumi elhelyezés:

A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium jelentkezési határideje és a jelentkezés módja a fentiektől eltér, melyekről az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

 • Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium

https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-12-46-08/2015-10-20-12-47-06/bkbtsz.html#s6

A KRE-HTK teológia osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinak, valamint a nappali munkarendű hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésben részt vevő hallgatók bentlakása a megújult, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthonában:

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthona a nappali munkarendű, hitéleti szakon tanuló, egyházi hivatásra készülő hallgatók együtt élő közössége. A KRE-HTK teológia osztatlan képzésben részt vevő hallgatóknak a „kollégiumi” bentlakás a hivatásra készülés érdekében kötelező, a nappali munkarendű, hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számára a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthonában a bentlakás nem kötelező, de ajánlott.

Ráday Felsőoktatási Diákotthonba történő jelentkezéshez a regisztrálást már előzetesen meg kellett tenni. A diákotthonban a lakhatás díja: 17.000 Ft/hó/fő. A diákotthon elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 

Budapest, 2024. július 5.

Üdvözlettel:
Prof. Dr. Szuchy Róbert s.k.
oktatási rektorhelyettes

 

 

 


Tájékoztató a 2023/2024. tanévi kollégiumi jelentkezésről

KRE 2023-2024 tanévi kollégiumi döntések

Tájékoztató I. éveseknek a 2023/2024. tanévi kollégiumi jelentkezésről

A KRE I. éves hallgatói számára a 2023/2024. tanévre vonatkozó kollégiumi jelentkezés elektronikus úton, a Neptun egységes tanulmányi rendszer kérvénykezelő felületén történik az alábbi időszakban:

2023. augusztus 1. napjától 2023. augusztus 10. napján 23.59-ig

A „Kollégiumi jelentkezési lap elsőéves hallgatók részére 2023/24/1” kérvény 2023. augusztus 1-jétől elérhető a Neptun rendszerbe történt belépést követően az Ügyintézés/Kérvények menüpontban. A kérelmet a Neptun rendszerben lehet kitölteni, valamint a szükséges csatolmányokat is ott kell feltölteni.

A KRE-n kollégiumi elhelyezést kérelmező I. évesek esetén a kollégiumi jelentkezéssel egyidőben történik a 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévi szociális helyzet felmérése is, így a szociális helyzetet igazoló dokumentumok beszerzése és a Neptunba történő feltöltése szükséges.

Az I. évre felvettek esetén tanulmányi eredményként a felvételi pontszám (átszámítással max. 7,00 pontig) kerül figyelembevételre, míg a közösségi munka (pl. Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálat tevékenységében, illetve egyházi közösségi tevékenységben való részvétel) igazolás alapján. A felvételi pontszám átszámítási táblázata a honlapon a https://portal.kre.hu/index.php/szolgaltatasaink/kollegiumok.html oldalon érhető el.

Az I. éves hallgatók 2023/2024. tanévi kollégiumi jelentkezésről szóló bővebb tájékoztatója, a szociális helyzet kategóriái és a csatolandó dokumentumok itt érhetők el:

A kollégiumi jelentkezés során benyújtott dokumentumok feldolgozása során tapasztalt hiányok esetén a kollégiumi jelentkezési kérelmet hiánypótlásra küldik vissza, a kollégiumi felvételi eljárásban hiánypótlásra rendelkezésre álló idő 8 nap.

A kollégiumi jelentkezések elbírálásáról 2023. augusztus 25-én kapnak értesítést.

Kollégiumok elérhetősége:

A kollégiummal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az alábbi levelezési címeken az adott kollégiumra vonatkozóan:

Budapest képzési helyen:

 • Bethlen Gábor Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Bocskai István Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Óbudai Diákhotel – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kecskemét képzési helyen:

 • Kecskeméti Korall Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nagykőrös képzési helyen:

 • Nagykőrösi Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A KRE szakkollégiumaiban történő kollégiumi elhelyezés:

A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium jelentkezési határideje és a jelentkezés módja a fentiektől eltér, melyekről az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-12-46-08/2015-10-20-12-47-06/bkbtsz.html#s6

A KRE Hittudományi Kar teológia osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinak kollégiumi elhelyezése

A 2022/2023. tanévtől, így a 2023/2024. tanévben a KRE Hittudományi Kar (a továbbiakban: KRE-HTK) teológia osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinak kollégiumi elhelyezésére a megújult, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthona szolgál. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthona a nappali munkarendű, hitéleti szakon tanuló, egyházi hivatásra készülő hallgatók együtt élő közössége. A KRE-HTK teológia osztatlan képzésben részt vevő hallgatóknak a „kollégiumi” bentlakás a hivatásra készülés érdekében kötelező, a nappali munkarendű hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számára ajánlott a diákotthonban történő bentlakás. Ráday Felsőoktatási Diákotthonba történő jelentkezéshez a regisztrálást már előzetesen meg kellett tenni. A diákotthonban a lakhatás díja: 17.000 Ft/hó/fő. A diákotthon elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 

 

Tájékoztató 2023/2024. tanévi kollégiumi jelentkezésről

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2023/2024. tanévre vonatkozó kollégiumi jelentkezés az előző évekhez hasonlóan elektronikus úton, a Neptun egységes tanulmányi rendszer kérvénykezelő felületén történik az alábbi időszakban:

2023. július 4. napjától 2023. július 15. napján 23.59 óráig

A „Kollégiumi felvételi kérelem felsőbb évfolyamos hallgatók részére 2023/24/1” kérvény 2023. július 4-étől elérhető a Neptun rendszerbe történt belépést követően az Ügyintézés/Kérvények menüpontban. A kérelmet a Neptun rendszerben lehet kitölteni, valamint a szükséges csatolmányokat is ott kell feltölteni.

Felhívom figyelmüket arra, hogy a kollégiumi jelentkezésüket csak a megadott időszakban tudják benyújtani, és akkor nyújtsák be, ha a 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévüket a Neptunban lezárták.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2023/2024. tanévre a következő kollégiumokba van lehetőségük jelentkezni:

Budapest képzési helyen:

 • Bethlen Gábor Kollégium – 220 fő hallgatói férőhely, csak KRE-BTK hallgatók jelentkezhetnek,
 • Bocskai István Kollégium – 50 fő hallgatói férőhely, elsősorban KRE-ÁJK hallgatók jelentkezését várják.
 • Óbudai Diákhotel – 339 fő hallgatói férőhely, minden Kar hallgatója jelentkezhet.


Kecskemét képzési helyen:

 • Kecskeméti Korall Kollégium – 40 fő hallgatói férőhely.


Nagykőrös képzési helyen:

 • Nagykőrösi Kollégium – 80 fő hallgatói férőhely.

 

A 2022/2023. tanévtől, így a 2023/2024. tanévben is a KRE Hittudományi Kar (a továbbiakban: KRE-HTK) teológia osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinak kollégiumi elhelyezésére a megújult, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthona szolgál, számukra a bentlakás kötelező. A nappali munkarendű hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számára ajánlott a diákotthonban történő bentlakás. A Ráday Felsőoktatási Diákotthonba történő jelentkezésről ld. bővebben alább.

Felhívom a többi Kar hallgatóinak figyelmét, hogy a fenti információk mérlegelésével adják be a Neptunban a jelentkezésüket a 2023/2024. tanévben kollégiumi elhelyezésre.

A kollégiumi jelentkezések elbírálásáról 2023. augusztus 25-én kapnak értesítést. Tájékoztatom Önöket, hogy a 2023/2024. tanévi kollégiumi jelentkezés során is lehetőségük van arra, hogy két kollégiumot jelöljenek meg.

A KRE-n kollégiumi elhelyezést kérelmező hallgatók esetén a kollégiumi jelentkezéssel egyidőben történik a 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévi szociális helyzet felmérése is, így kérem, különös figyelmet fordítsanak a szociális helyzetet igazoló dokumentumok beszerzésére és a Neptunba történő feltöltésére. A szociális helyzet megállapítására és az azt igazoló dokumentumokkal, valamint azok benyújtásával kapcsolatos részletes információkat a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói Követelményrendszer III.4. Kollégiumi Szabályzat (a továbbiakban: KRE Kollégiumi Szabályzat) 3. számú Függeléke tartalmazza. A tanulmányi eredményként az utolsó két lezárt aktív félév korrigált kreditindex átlaga két tizedesjeggyel (max. 7,00-ig) kerül figyelembevételre, míg a közösségi munka (pl. kollégiumi bizottsági tagság, HÖK tevékenységében való részvétel, Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálat tevékenységében, illetve egyházi közösségi tevékenységben való részvétel) igazolás alapján.

A kollégiumi kérvényt benyújtó felsőbb éves hallgatók esetén a 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévre vonatkozóan a 2023. szeptember folyamán benyújtandó rendszeres szociális ösztöndíj iránti kérelmek esetén

 • már külön nem kell benyújtani a szociális helyzetet igazoló dokumentumokat,
 • a kollégiumi kérvény bírálata során megállapított szociális helyzet alapján történik a pontszámítás, újabb dokumentumok nem fogadhatók el.


A kollégiumi jelentkezés során benyújtott dokumentumok feldolgozása során tapasztalt hiányok esetén a kollégiumi jelentkezési kérelmet hiánypótlásra küldik vissza, a kollégiumi felvételi eljárásban hiánypótlásra rendelkezésre álló idő 8 nap.

Kollégiumi díjak a 2023/2024. tanévben:

A KRE kollégiumainak komfortfokozat szerinti besorolása és a komfortfokozathoz kapcsolódóan a hatályos jogszabályi előírások alapján megállapított kollégiumi díjak a 2023/2024. tanévben nem változnak, azokat részletesen a KRE Kollégiumi Szabályzat 7. számú Függeléke tartalmazza.

 1. A kollégiumi díjak Budapest képzési helyen:
 • Bethlen Gábor Kollégiumban az állami ösztöndíjas hallgatók részére: 9.320 Ft/fő/hónap.
 • Bocskai István Kollégiumban állami ösztöndíjas hallgatók részére: 9.320 Ft/fő/hónap.
 • Óbudai Diákhotelben állami ösztöndíjas hallgatók részére: 11.650 Ft/fő/hónap.

Önköltséges hallgatók részére (minden kollégiumban): 21.500 Ft/hónap.

 1. A kollégiumi díjak Kecskemét képzési helyen a Kecskeméti Korall Kollégiumban:
 • állami ösztöndíjas hallgatók részére: 17.000 Ft/fő/hónap,
 • önköltséges hallgatók részére: 21.500 Ft/hónap.

 1. A kollégiumi díjak Nagykőrös képzési helyen a Nagykőrösi Kollégiumban:
 • állami ösztöndíjas hallgatók részére: 9.320 Ft/fő/hónap.
 • önköltséges hallgatók részére: 21.500 Ft/hónap.


A kollégiumi díj befizetésére minden kollégium esetén, a kollégiumi díjtételek minden hónapban – a Neptun rendszerben történő kiírását követően – az adott hónap 15. napjáig kizárólag a Neptunban van lehetőség. Figyelem! A kollégiumi díj késedelmes befizetése esetén a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói Követelményrendszer III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Szolgáltatási díjtáblázatában a 2023/2024. tanévre vonatkozóan megállapított késedelmi díj kerül kiírásra.

Kollégiumok elérhetősége:

A kollégiummal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az alábbi levelezési címeken az adott kollégiumra vonatkozóan:

Budapest képzési helyen:

 • Bethlen Gábor Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Bocskai István Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Óbudai Diákhotel – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Kecskemét képzési helyen:

 • Kecskeméti Korall Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Nagykőrös képzési helyen:

 • Nagykőrösi Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


A KRE szakkollégiumaiban történő kollégiumi elhelyezés
:

A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium jelentkezési határideje és a jelentkezés módja a fentiektől eltér, melyekről az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

 • Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium

https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-12-46-08/2015-10-20-12-47-06/bkbtsz.html#s6

A KRE-HTK teológia osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinak, valamint a nappali munkarendű hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésben részt vevő hallgatók bentlakása a megújult, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthonában:

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthona a nappali munkarendű, hitéleti szakon tanuló, egyházi hivatásra készülő hallgatók együtt élő közössége. A KRE-HTK teológia osztatlan képzésben részt vevő hallgatóknak a „kollégiumi” bentlakás a hivatásra készülés érdekében kötelező, a nappali munkarendű, hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számára a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthonában a bentlakás nem kötelező, de ajánlott.

Ráday Felsőoktatási Diákotthonba történő jelentkezéshez a regisztrálást már előzetesen meg kellett tenni. A diákotthonban a lakhatás díja: 17.000 Ft/hó/fő. A diákotthon elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 

Budapest, 2023. július 4.

Üdvözlettel:
Prof. Dr. Szuchy Róbert s.k.
oktatási rektorhelyettes

 


Tájékoztató a 2022/2023. tanévi kollégiumi jelentkezésről

KRE 2022-2023 tanévi kollégiumi döntések

Tájékoztató I. éveseknek a 2022/2023. tanévi kollégiumi jelentkezésről

A KRE I. éves hallgatói számára a 2022/2023. tanévre vonatkozó kollégiumi jelentkezés elektronikus úton, a Neptun egységes tanulmányi rendszer kérvénykezelő felületén történik az alábbi időszakban:

2022. augusztus 1. napjától 2022. augusztus 10. napján 23.59-ig

A „Kollégiumi jelentkezési lap elsőéves hallgatók részére 2022/23/1” kérvény 2022. augusztus 1-jétől elérhető a Neptun rendszerbe történt belépést követően az Ügyintézés/Kérvények menüpontban. A kérelmet a Neptun rendszerben lehet kitölteni, valamint a szükséges csatolmányokat is ott kell feltölteni.

A 2022/2023. tanévben felújítás miatt a Bethlen Gábor Kollégium bezár, így Budapesten ebbe a Kollégiumba nem lesz lehetőség jelentkezni. Emiatt az Egyetem Budapest képzési helyen – a Bocskai István Kollégium által biztosított kollégiumi férőhelyek mellett – az Óbudai Diákhotel Kollégiumban a 2022/2023. tanévben megemelt létszámban biztosítja az elhelyezést, összesen 409 fő hallgató részére tudunk kollégiumi elhelyezést biztosítani.

A KRE-n kollégiumi elhelyezést kérelmező I. évesek esetén a kollégiumi jelentkezéssel egyidőben történik a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévi szociális helyzet felmérése is, így a szociális helyzetet igazoló dokumentumok beszerzése és a Neptunba történő feltöltése szükséges. Az I. évre felvettek esetén tanulmányi eredményként a felvételi pontszám kerül figyelembevételre, míg a közösségi munka (pl. Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálat tevékenységében, illetve egyházi közösségi tevékenységben való részvétel) igazolás alapján.

Az I. éves hallgatók 2022/2023. tanévi kollégiumi jelentkezésről szóló bővebb tájékoztatója, a szociális helyzet kategóriái és a csatolandó dokumentumok itt érhetők el:


A kollégiumi jelentkezés során benyújtott dokumentumok feldolgozása során tapasztalt hiányok esetén a kollégiumi jelentkezési kérelmet hiánypótlásra küldik vissza, a kollégiumi felvételi eljárásban hiánypótlásra rendelkezésre álló idő 8 nap.
A kollégiumi jelentkezések elbírálásáról 2022. augusztus 25-én kapnak értesítést.

Kollégiumok elérhetősége:

A kollégiummal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az alábbi levelezési címeken az adott kollégiumra vonatkozóan:

Budapest képzési helyen:

 • Bocskai István Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Óbudai Diákhotel – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kecskemét képzési helyen:

 • Kecskeméti Korall Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nagykőrös képzési helyen:

 • Nagykőrösi Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


A 2022/2023. tanévtől a KRE Hittudományi Kar (a továbbiakban: KRE-HTK) teológia osztatlan képzésre I. évre felvettek, valamint a nappali munkarendű hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésre I. évre felvettek bentlakása a megújult, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthonában:
A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthona a nappali munkarendű, hitéleti szakon tanuló, egyházi hivatásra készülő hallgatók együtt élő közössége.
A KRE-HTK teológia osztatlan képzésre I. évre felvettek előzetesen tájékoztatást kaptak arról, hogy a „kollégiumi” bentlakás a hivatásra készülés érdekében kötelező, amelyhez a regisztrálást 2022. július 15. napjáig az alábbi oldalon elérhető regisztrációs felületen kellett megtenni:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dZRNxOj1jEGfdsbnTmqu_4PTqduvbaNHmle5jmPRChRURU82Tko2WElKQ1JTTUJKR0JXWlo1MzkyRS4u
A nappali munkarendű, hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésre I. évre felvettek számára a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthonában a bentlakás nem kötelező, de ajánlott.
A diákotthon elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

A KRE szakkollégiumaiban történő kollégiumi elhelyezés:
A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium és a Bocskai István Szakkollégium jelentkezési határideje és a jelentkezés módja a fentiektől eltér, melyekről az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

 

 

Tájékoztató felsőbb éves hallgatóknak a 2022/2023. tanév jelentkezésről

A KRE felsőbb éves hallgatói számára a 2022/2023. tanévre vonatkozó kollégiumi jelentkezés az előző évekhez hasonlóan elektronikus úton, a Neptun egységes tanulmányi rendszer kérvénykezelő felületén történik az alábbi időszakban:

2022. július 1. napjától 2022. július 15. napján 16 óráig

A „Kollégiumi felvételi kérelem felsőbb évfolyamos hallgatók részére 2022/23/1” kérvény 2022. július 1-jétől elérhető a Neptun rendszerbe történt belépést követően az Ügyintézés/Kérvények menüpontban. A kérelmet a Neptun rendszerben lehet kitölteni, valamint a szükséges csatolmányokat is ott kell feltölteni.

A kollégiumi jelentkezést csak a megadott időszakban tudják benyújtani, és akkor nyújtható be, ha a 2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félévüket a Neptunban lezárták.

A 2022/2023. tanévben felújítás miatt a Bethlen Gábor Kollégium bezár, így Budapesten ebbe a Kollégiumba nem lesz lehetőség jelentkezni. Emiatt az Egyetem Budapest képzési helyen – a Bocskai István Kollégium által biztosított kollégiumi férőhelyek mellett – az Óbudai Diákhotel Kollégiumban a 2022/2023. tanévben megemelt létszámban biztosítja az elhelyezést, összesen 409 fő hallgató részére tudunk kollégiumi elhelyezést biztosítani.

A KRE-n kollégiumi elhelyezést kérelmező hallgatók esetén a kollégiumi jelentkezéssel egyidőben történik a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévi szociális helyzet felmérése is, így a szociális helyzetet igazoló dokumentumok beszerzése és a Neptunba történő feltöltése szükséges. A tanulmányi eredményként az utolsó két lezárt aktív félév korrigált kreditindex átlaga két tizedesjeggyel (max. 7,00-ig) kerül figyelembevételre, míg a közösségi munka (pl. kollégiumi bizottsági tagság, HÖK tevékenységében való részvétel, Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálat tevékenységében, illetve egyházi közösségi tevékenységben való részvétel igazolás alapján).

A felsőbb éves hallgatók 2022/2023. tanévi kollégiumi jelentkezésről szóló bővebb tájékoztatója, a szociális helyzet kategóriái és a csatolandó dokumentumok itt érhetők el:

 

A kollégiumi jelentkezés során benyújtott dokumentumok feldolgozása során tapasztalt hiányok esetén a kollégiumi jelentkezési kérelmet hiánypótlásra küldik vissza, a kollégiumi felvételi eljárásban hiánypótlásra rendelkezésre álló idő 8 nap.

A kollégiumi jelentkezések elbírálásáról 2022. augusztus 25-én kapnak értesítést.

Kollégiumok elérhetősége:

A kollégiummal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az alábbi levelezési címeken az adott kollégiumra vonatkozóan:

Budapest képzési helyen:

 • Bocskai István Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Óbudai Diákhotel – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kecskemét képzési helyen:

 • Kecskeméti Korall Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nagykőrös képzési helyen:

 • Nagykőrösi Kollégium – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A 2022/2023. tanévtől KRE Hittudományi Kar (a továbbiakban: KRE-HTK) teológia osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinak, valamint a nappali munkarendű hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésben részt vevő hallgatók bentlakása a megújult, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthonában:

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthona a nappali munkarendű, hitéleti szakon tanuló, egyházi hivatásra készülő hallgatók együtt élő közössége.

A KRE-HTK teológia osztatlan képzésben részt vevő hallgatóknak a „kollégiumi” bentlakás a hivatásra készülés érdekében kötelező, amelyhez a regisztrálás 2022. július 15. napjáig az alábbi oldalon elérhető regisztrációs felületen történik:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dZRNxOj1jEGfdsbnTmqu_4PTqduvbaNHmle5jmPRChRURU82Tko2WElKQ1JTTUJKR0JXWlo1MzkyRS4u

A nappali munkarendű, hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számára a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthonában a bentlakás nem kötelező, de ajánlott.

A diákotthon elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 

A KRE szakkollégiumaiban történő kollégiumi elhelyezés:

A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium és a Bocskai István Szakkollégium jelentkezési határideje és a jelentkezés módja a fentiektől eltér, melyekről az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

 

 

KRE 2021-2022 tanevi kollégiumi döntések

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép