Tanulmánykötet

A szolgálat ékessége

<

Hitetek mellé tudományt

Ubi dubium, ibi libertas

Spannraft Marcellina – Tari János: A kultúraátörökítés médiumai
(Recenzió)
Körösényi Dániel - RECENZIÓ

Jenei Péter: Hegyen épült város

Vállalati kommunikáció-menedzsment

A család és a közösség szolgálatában. Tanulmányok Komlósi Piroska tiszteletére

A felvidék krónikása – Tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére

A hit erejével – Pedagógiai tanulmányok

A klinikai pszichológia horizontja

A nevelés kozmológusai

A spirituális közvetítő

A szél fúj ahová akar. NTP hallgatói kiválóság kötet

A zenei hallás

A zsoltár a régi magyar irodalomban

Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés

Das Wort – ein weites Feld

Dicsőség tükre

Digitális tananyagok - oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben

Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter korában

English Language & Literatures in English 2014

Felelet a mondolatra. Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére

Hiszek, hogy megértsem

Inspirationen

Inspirationen II

Jókai & Jókai

Kapcsolatban – Istennel és emberrel

Ki látott engem? - Buda Béla 75

Kortárs Japanológia I.
[Recenzió]

Lelki arcunk (Szenczi ünnepi kötet)

Lélekenciklopédia

Mítosz, vallás és egyház Latin-Amerikában.
A Boglár Lajos emlékkonferencia kötete

Natio Est Semper (Gergely András ünnepi kötet)

Nemzet-sors-idenitás

Northrop Frye 100: A Danubian Perspective

Párhuzamok, történetek. Tanulmányok a kortárs közép-európai regényről

Pszichoanalitikus a társadalomban

Szólító szavak. Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára

Történelmet írunk

Tükör által. Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből

Vallásfogalmak sokfélesége

Vallás és művészet

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép