Tanulmánykötet

A szolgálat ékessége

<

Hitetek mellé tudományt

Ubi dubium, ibi libertas

Spannraft Marcellina – Tari János: A kultúraátörökítés médiumai
(Recenzió)
Körösényi Dániel - RECENZIÓ

Jenei Péter: Hegyen épült város

Vállalati kommunikáció-menedzsment

A család és a közösség szolgálatában. Tanulmányok Komlósi Piroska tiszteletére

A felvidék krónikása – Tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére

A hit erejével – Pedagógiai tanulmányok

A klinikai pszichológia horizontja

A nevelés kozmológusai

A spirituális közvetítő

A szél fúj ahová akar. NTP hallgatói kiválóság kötet

A zenei hallás

A zsoltár a régi magyar irodalomban

Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés

Das Wort – ein weites Feld

Dicsőség tükre

Digitális tananyagok - oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben

Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter korában

English Language & Literatures in English 2014

Felelet a mondolatra. Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére

Hiszek, hogy megértsem

Inspirationen

Inspirationen II

Jókai & Jókai

Kapcsolatban – Istennel és emberrel

Ki látott engem? - Buda Béla 75

Kortárs Japanológia I.
[Recenzió]

Lelki arcunk (Szenczi ünnepi kötet)

Lélekenciklopédia

Mítosz, vallás és egyház Latin-Amerikában.
A Boglár Lajos emlékkonferencia kötete

Natio Est Semper (Gergely András ünnepi kötet)

Nemzet-sors-idenitás

Northrop Frye 100: A Danubian Perspective

Párhuzamok, történetek. Tanulmányok a kortárs közép-európai regényről

Pszichoanalitikus a társadalomban

Szólító szavak. Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára

Történelmet írunk

Tükör által. Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből

Vallásfogalmak sokfélesége

Vallás és művészet

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések