HIT Talk 3. rész - Holland múlt és magyar örökség. Mi maradt a történelmi kálvinizmusból?

Idén emlékezik meg a világ reformátussága Abraham Kuyper halálának 100. évfordulójáról. Kuyper mint lelkész és teológiai tanár, politikus és újságíró, egyház és egyetem alapító, miniszterelnök és államminiszter nagyban alakította a modern Hollandia politikai és társadalmi folyamatait.

A Kuyper által képviselt neokálvinista szellemiség (amely Kálvin írásmagyarázati hagyományára nem mint teológiai irányzatra, hanem mint világnézetre tekintett) ihlető erővel látta el a Sebestyén Jenő nevével fémjelzett magyar történelmi kálvinizmust is.

Beszélgetésünk nagy vonalakban bemutatja a neokálvinizmus sajátságait és máig ható örökségét, méltatja annak két világháború közötti magyarországi hatásait. A beszélgetés résztvevői: Köbel Szilvia, jogász (KRE ÁJK); Kocsev Miklós, teológus, dékán (KRE HTK); Marco de Leeuw van Weenen, lelkipásztor. Moderátor: Lányi Gábor egyháztörténész (KRE HTK)

 

Készült a KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye, illetve az Egyetem Hittudományi Karnak Egyháztörténeti Intézete együttműködésében.

 

Közzétéve: 2020.11.25.