Tanúságtétel történelmi időkről – megjelent a Reformáció Öröksége-sorozat ötödik kötete

Huszadik századi történelmet, különösen egyháztörténetet művelni pusztán írott források alapján szinte lehetetlen. Az újrakezdések, rendszerváltások, diktatúrák váltakozása miatt a hivatalos dokumentumokat sokszor óvatosan kell használni. Kiegészítésük, ellenőrzésük naplók, levelek, oral history-interjúk segítségével fontos történészi feladat.

A református egyház Kádár-korszak alatti életének megértésében segít Szabó Gábor, a Bács-Kiskunsági Egyházmegye nyugalmazott esperese Emlékeim. Alsósegesdtől Kecskemétig című önéletírása. A Reformáció Öröksége Műhely által gondozott Reformáció Öröksége-sorozat ötödik kötetének szerzője 1971-től vezetett, több mint 40 kötetre rúgó szolgálati naplója és korabeli feljegyzései, illetve emlékei alapján igen tanulságos képet fest a Kádár-rendszer egyházpolitikájáról, a társadalom mindennapjairól, valamint a hitélet – kulturális ellenállással felérő – gyakorlatáról.

Szabó Gábor részletesen bemutatja a helyi hatalmi szervekkel, elöljárókkal (tanácselnök, téeszelnök, iskolaigazgató, ÁEH megyei munkatársa) kibontakozó konfliktusok természetét, miközben jól kirajzolódnak az ellentéteket árnyaló helyi személyes kapcsolatok is. Így léphetett fel eredményesen Szabó Gábor 1986 tavaszán már esperesként Gajdócsi István Bács-Kiskun megyei tanácselnöknél, mert a fülöpszállási lelkészek beiktatását követően a helyi tanácselnök és téeszelnök a téeszből való kirúgással fenyegette meg az ünnepségen részt vevő, azon szolgáló presbitereket.

A visszaemlékezése további jelentősége, hogy Szabó Gábor élete során számos meghatározó egyházi személlyel (többek között Czeglédi István, Pap László és ifjabb Pap László, Békefi Benő, Bakos Lajos, Tóth Károly, Ván Benjámin, Dobos Károly) került kapcsolatba és fontos információkkal szolgál róluk. A segédlelkészi időszakától a gyermek- és ifjúsági munkára nagy figyelmet fordító szerzőtől  azt is megtudjuk, milyen módszerekkel rejtették el a vizslató szemek elől az egyház túlélését szolgáló tevékenységet. Szabó Gábor visszaemlékezésében fontos adalékokkal szolgál a rendszerváltás koráról is, megismerhetjük a lelki és fizikai építkezés sokszor akadályokkal nehezített folyamatát.

A Rigó Róbert, a KRE BTK Új- és Jelenkori Történeti Tanszék tudományos főmunkatársa által szerkesztett kötet az alábbi képre kattintva megtekinthető.

 

Közzétéve: 2021.05.03.