Vértelen ellenreformáció tanulmánykötet a RÖM gondozásában

A hazai református egyháztörténetírás által használt és elsődlegesen az 1681 és 1781 közti időszakra értett vértelen ellenreformáció a felekezeti köztudat szerint a vallási egyneműségre törekvő Habsburg Birodalomban domináns katolikus felekezet részéről megnyilvánult, a protestánsok elnyomására értett fogalom. Az elmúlt 30 évben megújult a 18. század kutatása, új források, forráscsoportok vizsgálata került előtérbe, és emellett a számos történetírói iskola kínálta módszertani megújulás is azt eredményezte, hogy érdemesnek látszott ezt a régi fogalmat új megközelítésben vizsgálni. Ez a helyzet hívta életre tehát azt a konferenciát, amelynek 2018. október 23-25-én a Sárospataki Református Kollégium adott helyet, s amelyet közösen szervezett a KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézet Reformáció Örökség Műhelye, MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport, illetve a Sárospataki Református Kollégium. A tudományos tanácskozás nemcsak az említett kérdés újraértelmezését tűzte ki célul, de tágabban a „rövid 18. század” hazai vallási világának, a magyarországi protestáns egyház múltjának, fennmaradt forrásainak jelenlegi szerepére is ráirányította a figyelmet. Ezért a Kárpát-medence egész területéről hívtuk a nagy történelmi felekezeteket képviselő előadókat, de a tanácskozásra érkeztek a tudományegyetemek és közgyűjtemények kutatói is.  A konferencia - a Reformáció Öröksége Műhely által gondozott Reformáció Öröksége sorozatban - most megjelent kötete tartalmazza az elhangzott előadások tanulmánnyá bővített változatát. Reméljük, a számos új szempontot, adatot és kutatási eredményt felvonultató kiadvány nemcsak a szakma, de a magyar reformátusság múltja iránt érdeklődő közvélemény számára is hasznos olvasmány lesz.
A kötet ide kattintva tölthető le:
Vértelen ellenreformáció – Reformáció öröksége 2 (szerkesztette: Csorba Dávid)

 

Közzétéve: 2020.10.21.