Online fordításoktatási szakmai nap

2021. január 28-án tartották az év első fordítói konferenciáját Fordításelméleti kutatások igénye és alkalmazása a gyakorlatban az 1900-as évektől napjainkig címmel.

Az online fordításoktatási szakmai nap szervezője a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszékének kutatócsoportja volt: Adorján Mária, Dróth Júlia és Kovács Tímea.

Az online konferenciát Dr. habil. Horváth Géza dékán nyitotta meg, aki egyben köszöntötte a konferencián részt vevő előadókat, a fordítástudomány jeles képviselőit is.

Beszédében kiemelte a Károli Egyetem több kutatócsoportjának szakirányú munkáját, illetve a hat nyelven elérhető Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi szakfordítói és műfordítói (választható idegen nyelvek: angol, német, francia, holland, japán, kínai) szakirányú továbbképzést is.

A konferencia témájához kapcsolódva jelezte, hogy megjelent Fóris Ágota: Fordítás és terminológia című monográfiája is, melyről részletesen az alábbi képre kattintva olvashatnak:

A 2021. február 4-én megtartott online Terminológiai Csütörtök szakmai nap keretében mutatták be az új könyvet, mely az alábbi linken visszanézhető:

A fordításoktatási szakmai napon az alábbi előadások hangzottak el, melyekből később tanulmánykötet is várható:

  • Heltai Pál, egyetemi tanár: A fordításelméleti kutatási témák változása az 1990-es évektől napjainkig    
  • Gulyás Adrienn, egyetemi docens, KRE BTK: Kutatási területek és témák a műfordításban
  • Fabiny Tibor, egyetemi tanár, KRE BTK: Bibliai fogalmak különféle magyar fordításokban
  • Tönkő Vera, szerkesztő, PARK Kiadó: A szerkesztési irányelvek és gyakorlat változása
  • Urbán Miklós, Senior Solutions Architect, RWS Moravia: A gépi fordítás és a posztediting kutatási témái; a posztediting kutatása hogyan segíti a gyakorlatot, a sztenderdizációt; mi az a humán tudás, amire még szükség van a gépi fordítást követően
  • Klaudy Kinga, egyetemi tanár, ELTE BTK: Milyen fordításelméleti témákat tartanak érdekesnek a hallgatók?

 

 

Borítókép forrása : fordit.hu

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések