Szociális vezetőképzés - IV. szakmai konferencia és tanúsítványátadó ünnepség

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának Szociális Vezetőképző Tudásközpontja 2021. június 28-án - a hagyományokhoz híven - szakmai konferencia keretében adta át immár negyedik alkalommal a mesterszintű képzést sikeresen elvégző szociális vezetők tanúsítványait.

A Semmelweis Egyetem számára kulcsfontosságú a társintézményekkel való folyamatos és szoros együttműködés, így a Károli Gáspár Református Egyetemet Dr. habil. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony képviselte, aki egyben köszöntötte is a szociális vezetőképzés negyedik szakmai konferenciáján a tanúsítványukat átvevő szociális szakembereket.

A Károli Gáspár Református Egyetemen 2018 ősze óta folyik szociális vezetőképzés, amely egyrészt ugyanazokat a szakmai tartalmakat nyújtja és ugyanazt a végzettséget biztosítja, mint az állami szervezésű képzés, ugyanakkor a református diakónia szemléletmódját is tartalmazza. A Szociális és Egészségtudományi Karon folyó képzésről bővebben itt olvashatnak.

Dr. habil. Czine Ágnes rektorhelyettes asszony köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy „Egyetemünk társadalmi küldetésének alapvető része, hogy a tudományos kutatás és a képzés eszközeivel támogassuk és segítsük a szociális szakembereket az általuk végzett munkában, mert ez hozzájárul a szociális védelem rendszerének erősítéséhez, a szociális biztonság növeléséhez, a társadalmi kohézió növekedéséhez”.

Rektorhelyettes Asszony köszöntőjében kiemelte a vezetői szerep legfontosabb aspektusait, mely szerint a vezetői munkakör felelősséget és elkötelezettséget kíván, vezetni csak világos, átlátható rendszer szerint lehet, illetve elengedhetetlen a vezető szociális érzékenysége is. Hozzátette, hogy „a mi egyetemünk szociális vezetőképzésének új rendszeréről elmondható, hogy arra készíti fel a szociális ágazat intézményvezetőit, hogy képesek legyenek saját vezetői szerepüket és az általuk irányított intézmények munkáját, szerepét korszerű rendszerszemléletben értelmezni.

A képzés kiterjed a vezetői munka minden fontos aspektusára, stratégiai, tervezési, szervezési és vezetési ismereteket biztosít azok alkalmazási gyakorlatának bemutatásával és felvértezi a vezetőket önismereti, csapatépítő, konfliktuskezelő technikákkal, a hatékony kommunikáció eszköztárával. A képzés akkor lehet sikeres, ha az oktatás gyakorlatorientált, interaktív, és jelentős mértékben épít az intézményvezetők által megjelölt szervezeti konfliktusok, menedzsment-dilemmák esetmegbeszélésére, feldolgozására”.

 
Fotó: Semmelweis Egyetem/Szociális Vezetőképző Tudásközpont; Kovács Attila

A magyarországi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények vezetői munkakörének ellátásához 2018-ig nem volt egységes és kötelező vezetőképzés, ami biztosította volna a professzionális, tudatos és alapos felkészítést, a vezetői szerephez szükséges ismereteket, készségeket. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, vezetői megbízással rendelkező személyek képzésének rendszere a szociális és a gyermekvédelmi törvény módosulásával 2018. január 1-jével megváltozott.

Az új képzési rendszerben a vezetői megbízás feltétele az alap vezetőképzésen (90 óra) vagy mester vezetőképzésen (120 óra), majd kétévenként megújító képzésen (16, ill. 24 óra) való részvétel.

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép