25. évfordulóját ünnepli a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

A magyarországi és határon túli 5–8. évfolyamos tanulóknak meghirdetett Simonyi-verseny idén negyedszázados jubileumát ünnepli. A XXV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyre 1184 iskola jelentkezett, összesen 22.300 tanulóval.

A 2020/2021. tanévtől a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (akkori nevén Tanítóképző Főiskolai Kar) vette át a szervezési és lebonyolítási feladatokat az ELTE Bölcsészettudományi Karától, továbbra is szoros együttműködésben a Magyar Nyelvtudományi Társasággal. A 2020/21-es tanévben 24. alkalommal megrendezett versennyel új fejezet nyílt a Simonyi-versenyek történetében.   A KRE szervezésében új versenyzési forma került bevezetésre: egy új technológia kidolgozásával a verseny lebonyolítása digitális felületre került át, vagyis a versenyzőknek digitális feladatsorokat kellett megoldaniuk, ezáltal a rendezvény újdonsága, hogy a versenyen való részvétel a helyesírási ismeretek alkalmazásán túl digitális kompetenciákat is feltételezett. A verseny fordulói ugyanis az online térben zajlottak.

A digitális formára való átállás többek között a járványhelyzet okozta nehézségekre is megoldást nyújtott, valamint ennek köszönhetően a tervezett létszámhoz képest a 2. fordulóban mintegy 20%-kal több diák kapott lehetőséget a versenyzésre. Ugyancsak ez tette lehetővé, hogy a tervezett 140 fős létszámhoz képest 170 fő – köztük 55 fő határon túli diák – vegyen részt a döntőben. A Simonyi-verseny – a járványhelyzettől függetlenül – idén is digitális formában kerül megrendezésre.

A Simonyi-verseny célja – mely a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának célkitűzése is –, hogy elősegítse az anyanyelv értékeinek megőrzését, az anyanyelv iránti szeretet erősítését, a tehetséggondozást, a tehetséges tanulók és a fejlesztő pedagógusok közötti Kárpát-medencei kapcsolatok támogatását. Célja továbbá a továbbtanuláshoz, a mindennapi élethez szükséges helyesírási készség fejlesztése, a helyesírási ismeretek bővítése, a helyesírási problémaérzékenység, valamint a digitális írástudás fejlesztése is.

A XXV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny első fordulóját február 5-én tartották az erdélyi versenyzők számára. Az Erdélyben lezajlott első forduló sikeresen ért véget: 102 iskolából jelentkező 958 tanuló közül 813 versenyző kapcsolódott be a versenybe, és adott le érvényes feladatsort.

A magyarországi, a felvidéki, a kárpátaljai és a vajdasági versenyzők március 23-24-én mérhetik össze tudásukat. Az idei jubileumi versenysorozat különlegessége, hogy idéntől a diaszpórában élő magyar származású gyermekek számára új kategóriával bővítették a versenyszervezők a Simonyi-versenyt. A magyar mint származásnyelvi verseny célcsoportja olyan 11–16 éves kétnyelvű gyermekek, akik számára fontos a származásnyelv megőrzése, így az is, hogy a nyelvtudásuk a szóbeliség mellett írásban is magas szinten álljon. A megmérettetés jó gyakorlási lehetőség a későbbi ECL nyelvvizsgához.

Dr. Tóth Etelka, a Pedagógiai Kar dékánhelyettese, a versenysorozat egyik szervezője a Károli Magazin 2021. őszi számában beszélt a XXIV. Simonyi-versenyről, a szervezési és lebonyolítási tapasztalatokról:

„A Simonyi-versenyt a Magyar Nyelvtudományi Társaság rendezvényeként az ELTE Bölcsészettudományi Karán oktató Antalné dr. Szabó Ágnes tanárnő alapította 24 évvel ezelőtt, és jól szervezett csapatával elhivatottan rendezték meg évről évre ezt a versenyt. 2020-ban vetődött fel, hogy át tudnánk-e vállalni a verseny szervezését, lebonyolítását. Mivel Prof. Dr. Pap Ferenc dékán úr támogatta a verseny szervezésének átvételét, így elfogadtuk a megtisztelő feladatot. Radikális változást hozott a verseny eddigi lebonyolításához képest az, hogy mi az eddigi papíralapú versenyt digitális platformon valósítottuk meg, és ebben gondolkodunk hosszabb távon is. A hagyományoknak a tisztelete, az anyanyelv értékeinek közvetítése mellett fontosnak tartjuk a digitális komponenst. Ezzel a tantárgyi koncentrációval is szeretnénk előmozdítani a digitális írástudást, a digitális kultúrát. Korábbi fejlesztések és kutatások már igazolták ennek a lehetőségét. Az ilyen mértékű újítás persze nem megy egyszerűen, mi is tapasztaltuk, hogy a tanárok egyik másik helyen jobban tartanak tőle, mint maguk a tanulók. […] Jó érzés, hogy az online térben is személyessé tudtuk tenni a versenyt. Büszke vagyok azokra a hallgatóinkra is, akik bekapcsolódtak a szervezésbe, és a döntőre online műveltségi vetélkedőt készítettek a versenyzőknek szabadidős programként. Összességében sok pozitív visszajelzést kaptunk, sokan erősítettek meg bennünket abban, hogy jó ez az irány. Természetesen számba vesszük és folyamatosan elemezzük a tapasztalatokat, amelyek a következő évben hasznos tanulságként szolgálnak számunkra.”

A Simonyi-versenyről bővebben itt olvashatnak.