Szellemiség és szabadegyetem

Március 16. és 18. között tartották meg a 10. Országos Református Köznevelési Konferenciát Berekfürdőn. A nagy érdeklődéssel kísért tanácskozáson többek között Prof. Dr. Trócsányi László rektor bejelentette, hogy útjára indul a Károli Gáspár Református Egyetem szervezésében a Károli Szabadegyetem, illetve létrejön a Károli Junior Akadémia is.

A konferencia a 2022. év fő témája, a hittanoktatás mentén zajlott, ahol szóba került az intézményes keretek közötti hittanoktatás, illetve a gyülekezetek utánpótlásának kérdése is.

Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a hittanoktatás kapcsán is a Krisztushoz vezetés elsődlegességét hangsúlyozta, s ennek kapcsán intézményünknek egy korábban adott interjúban is kiemelte a Károli Gáspár Református Egyetem szerepvállalását, miszerint az egyetem egy olyan lehetőség, ahol az odajáró hallgatók egyfajta többlettel találkozhatnak. „Azt szeretném, ha a Károli Egyetem is ilyen lenne: ha az oktatásban érződne az, hogy itt azért mást is kapok, eltérően az egyéb egyetemektől. És ezzel a „más”-sal úgy találkoznának, mint egy vonzó, izgalmas dologgal. Bízom benne, hogy a jövő református elitje a Károli Egyetemről fog kikerülni: remélem, hogy az ország vezetői, a legjobb gazdasági szakemberek, tanárok belőlük lesznek.  Ha magukkal viszik az érdeklődést a keresztyén hit iránt, mert arra érdemes odafigyelni, érdemes hozzá visszatérni, akkor újra és újra odafordulnak majd az egyház, a hit felé egy-egy krízishelyzetben vagy bármely élethelyzetben.  Így már volt értelme az evangéliumi találkozásnak. Közvetett módon persze lehet ebből az egyházaknak is haszna: esetleg támogatók, tagok lesznek, de ez másodlagos. Az elsődleges szempont az, hogy eljuttassuk hozzájuk az örömhírt, ami görögül „evangélium”.”

A rendezvényen Prof. Dr. Trócsányi László rektor is előadást tartott, melynek során kiemelt jelentőséget fordított annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy vajon „mit tud a Károli Gáspár Református Egyetem vagy a református felsőoktatási intézmények sora válaszolni arra a kérdésre, miért ott tanuljon tovább a fiatal". Előadásában az egyetem elsődleges feladatának nevezte, hogy az itt tanuló hallgatók minőségi oktatást kapjanak, illetve olyan biztonságos, családias légkör, környezet álljon rendelkezésükre, ahol érdemes és jó tanulni. Fontos az infrastrukturális háttér, a kollégiumok, az ösztöndíjprogramok, az érdekes és nívós programok.

Rektor úr kiemelt feladatnak nevezte a Károli Gáspár Református Egyetem szellemiségének formálását és a szabadegyetemi értékrend és nyitottság harmóniájának szavatolását. Beszédében jelentette be, hogy az egyetem szervezésében létrehozzák a Károli Junior Akadémiát a 11. évfolyamos diákok részére, melynek keretében képzési lehetőséget kínálnak számukra szombatonként kreditpontokért. Az egyetem kiemelt célkitűzései közé tartozik a tehetséggondozás is, ezért a Károli Egyetem a tanulmányi versenyek támogatójaként is fellépne a jövőben.

Előadásában a Károli Szabadegyetem létrehozásával egy közös egység megteremtését szorgalmazza, ahol mind az öt kar az egyetemi misszió keretében tartana ismeretterjesztő előadásokat az érdeklődőknek. Hangsúlyozta még a család és Európa témájának fontosságát, mely egy Kárpát-medence akadémiai hálózat elindításában összpontosulna.

A Károli Szabadegyetem indulásáról hamarosan külön cikkben is hírt adunk.

A konferenciáról részletesen itt olvashatnak:
https://reformatus.hu/oktatas/hirek/hittel-es-megujult-lendulettel-az-oktatasban/

 

Kép: reformatus.hu