Egyetemünk a házigazdája az INCHE Europe Conference 2022 rendezvénynek

A Károli Gáspár Református Egyetem és az International Network for Christian Higher Education (INCHE) szervezésében háromnapos konferencia keretében rendezik meg az INCHE Europe Conference 2022-t. A rendezvényt eredetileg 2020-ban tartották volna meg, akkor a koronavírus-járvány miatt elhalasztásra került.

A konferenciát Prof. Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem hitéleti rektorhelyettese, az INCHE konferencia szakmai vezetője nyitja meg április 6-án, 17 órakor. A megnyitón beszédet mond Dr. Shirley Roels, az INCHE ügyvezető igazgatója is. A konferencia zárónapján Prof. Dr. Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond záró beszédet.

A Károli Gáspár Református Egyetem évek óta tagja az International Network for Christian Higher Education (INCHE) nemzetközi szakmai hálózatnak. Az 1975-ben létrejött INCHE a keresztény felsőoktatás szakmai és tudományos fejlődését elősegítő világszervezet, amely a keresztyén szellemiségű egyetemeket tömöríti; 1992-től 2018-ig International Association for the Promotion of Christian Higher Education (IAPCHE) néven működött, majd 2019. január 1-től a ma is használatos International Network for Christian Higher Education (INCHE) néven tevékenykedik. Az INCHE egy világméretű hálózat, tagsági szervezetei és partnerintézményei mind a hat kontinensen megtalálhatók. A hálózat tevékenységében Krisztus és tanításai játszanak központi szerepet, ebben a szellemben zajlik a szervezeteikkel és a partnerintézményeikkel való együttműködés is, melynek célja a keresztyén felsőoktatás előmozdítása.

Az amerikai székhelyű nemzetközi szervezet négyévente megrendezésre kerülő európai konferenciájának házigazdája 2022-ben a Károli Gáspár Református Egyetem. A 2022. április 6-8. közötti háromnapos konferencia témája a Közösségépítés a szétszakadt társadalmakban: kihívások a felsőoktatásban keresztyének számára címmel tart előadásokat, szervez workshopokat. Az előadások a közösségépítés lehetséges módozatait vizsgálják és járják körbe, szem előtt tartva a közösségek sokszínűségét, a társadalmi és vallási kérdéseket, illetve gyakorlati példákon keresztül osztják meg a különböző intézmények képviselői a saját tapasztalataikat a közösségépítés és közösségformálás tekintetében.

A konferencián többek között arra keresik a válaszokat, hogy miként lehetséges az európai társadalom különböző rétegeiben tanuló és dolgozó keresztények közötti szakadékok áthidalása, miként lehet együtt gondolkodni és együtt dolgozni a közösségépítés terén, hiszen új közösségek építése és a régiek újjáépítése teheti lehetővé, hogy helyreálljon és megerősödjön az európai keresztyénség. Az előadások, workshopok során a résztvevők három fő szempontot figyelembe véve keresik a válaszokat: Miként érhető el a keresztyének kiegyensúlyozott szerepvállalása a társadalomban? Hogyan kapcsolódik keresztyén identitásunk a társadalmi felelősségvállaláshoz? Hogyan építhetünk fel és működtethetünk keresztyén értékeken alapuló közösségeket?

A kérdéseket teológiai, pedagógiai, történeti és szociológiai vonatkozásban is tárgyalják, s az egyes napok diskurzusindító alkalmait a konferencia három főelőadása határozza meg. Sokszínűség, pluralitás és széttört társadalmak: veszélyek és kihívások a keresztyén felsőoktatási intézmények számára Európában címmel Prof. Dr. Govert Buijs, a Vrije Universiteit Amsterdam professzorának előadásával kezdődik a rendezvény április 6-án 17.45-kor. Április 7-én Prof. Dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora Sokszínűség és pluralitás: az intézménypolitika teológiai keretei felé című előadásával folytatódik a második nap, majd a konferencia zárónapján Prof. Dr. Claudia Beversluis, a Calvin College professzora Sokszínűség és pluralitás a folyosókon és az osztályteremben címmel zárja a főelőadások sorát.

A konferencia előadói Hollandiából, Nagy-Britanniából, Romániából, Ukrajnából, Litvániából, Oroszországból, valamint az Egyesült Államokból és Új-Zélandról is érkeznek. A Károli Gáspár Református Egyetemről Dr. Bernhardt Dóra, az Anglisztikai Intézet egyetemi adjunktusa A közösség mint az oktatás alapja címmel tart előadást, a közösségépítés gyakorlati megvalósításának tekintetében vizsgálja Parker Palmer, James K. A. Smith és Wendell Berry nézeteit.

Prof. Dr. Sepsi Enikő, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet intézetvezető egyetemi tanára és Dr. Pődör Dóra, az Anglisztika Intézet egyetemi docense közös előadás keretében bemutatja be a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán megvalósult gyakorlati intézkedéseket, melyekkel az intézmény keresztyén jellegét erősítették a 2015-2020. közötti időszakban.