Habilitációs doktori oklevelet adott át Prof. Dr. Trócsányi László rektor

A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusának március 31. ülésén, ünnepélyes keretek között adta át Prof. Dr. Trócsányi László rektor Dr. Simicskó István részére a habilitációs doktori oklevelét.

Dr. Simicskó István az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában folytatta le habilitációs eljárását. A 2021. december 15-én lezajlott oktatási előadás címe: Válságkezelés alkotmányos keretei. A tudományos előadás címe: Válsághelyzetek kezelésének jogi aspektusai.

A habilitációs doktori oklevelet az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 2022.01.31-én ítélte oda.

Dr. Simicskó István magyar politikus, országgyűlési képviselő, jogász. 2015 és 2018 között honvédelmi miniszterként tevékenykedett, 2020 júliusától a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője.

1985-ben üzemgazdászként végzett a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán. 1997-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetében jogi szakokleveles közgazdász diplomát, 2002-ben pedig az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogi doktorátust szerzett. 2009-ben summa cum laude minősítéssel doktorált hadtudományokból a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. 2016-ban sportjogi szakjogászként végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen is oktat.

A habilitációs doktori oklevél átadása mellett Prof. Dr. Trócsányi László rektor a Szenátus közössége előtt fejezte ki elismerését és méltatta a március 15-én kitüntetett egyetemi munkavállalókat, hogy szakmai munkájukkal öregbítették egyetemünk hírnevét:

Prof. Dr. Sepsi Enikő műfordítót, művészelméleti szakírót, aki  Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült. Prof. Dr. Sepsi Enikő a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének vezetője, a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium alapító igazgatója, egyetemi tanára jelentős irodalom- és kultúratudományi kutatásai, művészetelméleti, illetve -közvetítői tevékenysége, valamint a modern és kortárs francia költészet területén folytatott műfordítói és több évtizedes oktatói munkája elismeréseként kapta az állami kitüntetést.

Földváryné Dr. habil. Kiss Réka tanszékvezető egyetemi docenst (Hittudományi Kar Egyháztörténeti Tanszék), a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökét, történészt, néprajzkutatót, aki a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült.