Elhunyt Jürgen Moltmann, egyetemünk tiszteletbeli doktora

Jürgen Moltmann német református teológus professzor, egyetemünk díszdoktora 2024. június 3-án 98 éves korában hazatért Teremtőjéhez.

„A teológusok jönnek, mennek. A teológia azonban marad mindaddig, amíg az igazságot színről-színre meg nem látjuk” – mondta nem olyan régen egy interjúban, melyet Dr. Békefy Lajos készített a rendszeres teológia tübingeni professzorával (Confessio, 2023/3). Kevesen mondhatják el magukról, hogy életművük hatását ennyi évtizeden keresztül, a teológusok egymást követő nemzedékeiben figyelemmel kísérhették. Jürgen Moltmann munkásságának egyik legfontosabb jellemzője a relevancia: a keresztyén hitet közvetlenül az ember létkérdéseire és a társadalmi ügyekre reflektálva igyekezett bemutatni, gondolkodásának végkicsengése mégsem az emberi teljesítmény, hanem Isten dicsérete maradt. Hosszú, a 20. századi történelem viharaiban megpróbált életút formálta azt a teológiát, melyben végül mégsem a lemondás és a kétségbeesés, hanem a reménység hangja kerekedik felül. Mindezzel egyetemünk másik díszdoktorának, Karl Barthnak azt az örökségét folytatta és hagyta az utókorra, mely szerint a keresztyén hit és teológia akkor marad meg Krisztusban, ha azt mindenestül az eszkatológia, azaz az Úr eljövetelének várása határozza meg.

Moltmann munkássága teológusok és lelkészek nemzedékeit határozta meg itthon is: többször tartott előadást a budapesti, debreceni és sárospataki teológiákon. Egyetemünk jogelődje, a Budapesti Református Theologiai Akadémia 1979-ben díszdoktorrá avatta. Az 1980-ban a Szentháromság és Isten Országa címmel megjelent könyvét a budapesti Ráday Kollégium Református Teológiai Akadémiájának és a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának ajánlotta. Elsősorban Dr. Szathmáry Sándor tolmácsolásának köszönhetően gazdag életművét magyarul is olvashatja a teológus közösség.

Nem lenne hiteles az emlékezésünk, ha csak a búcsúzásról szólna. Jürgen Moltmann meg volt győződve róla, hogy a keresztyén reménység örömteli és vég nélküli ünneplést jelent. Az élő Isten és az élet teljessége című művében Athanasius szavait idézi: „Krisztus feltámadott a halottak közül – ez az ember egész életét vég nélküli ünneppé teszi”. Reménységünk, hogy ez az ünneplés Jürgen Moltmann számára sem ért véget.

Jürgen Moltmann

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép