Angol utazók Magyarországon

Tudományos együttműködés keretében jelent meg az Angol utazók Magyarországon – Robert Townson és Richard Bright országképe a 18-19. század fordulóján címmel Prof. Dr. Kurucz György, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézet intézetvezetőjének – akinek kutatási szakterülete többek között a 18. századi angol-magyar kapcsolattörténet –  és Dr. Mogyorósi András orvos-jogász, a Szociális és Egészségtudományi Kar dékánjának, az Egészségtudományi Intézet intézetvezetőjének közös cikke a Rubicon magazin 2021/1-2. számában.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar és a Szociális és Egészségtudományi Kar közötti kutatási együttműködés első példájaként a Magyarságkép címet viselő lapszámban a szerzők Robert Townson és Richard Bright angol kutatók magyarországi élményeit megörökítő műveit vizsgálják, akik a 18-19. század fordulóján kimondottan magyarországi úticéllal érkeztek a térségbe. Az utazók a Magyar Királyság természetföldrajzi adottságairól, növény- és állatvilágáról, valamint egyéb természeti kincseiről részletesen beszámoltak, emellett természetesen az ország társadalmi berendezkedésének, jogrendszerének, illetve szellemi életének bemutatása is helyett kapott a könyveikben.

Robert Townson (1762-1827) jómódú kereskedőcsaládból származó mineralógus, természettudós volt, aki 1793-as magyarországi útja után 1797-ben megjelent könyvében számolt be úti élményeiről (Travels in Hungary, with a Short Account of Vienna in the Year 1793. London, Robinson, 1797)


 Forrás: http://axioart.com

Richard Bright (1789-1858) szintén kereskedőcsaládból származó, kezdetben filozófiai, közgazdasági, matematikai tanulmányokat is folytató, végül pedig orvosként végzett fiatalember 1815-ben indult Magyarországra. Könyve 1818-ban Travels from Vienna through lower Hungary; with some remarks on the state of Vienna during the Congress, in the year 1814 (Edinburgh, Constable, 1818) címmel jelent meg.A két utazó leírásainak jelentőségét az adja, hogy műveik egyfelől értékes társadalom-, művelődés és tudománytörténeti forrásként szolgálnak az utókor számára, ugyanakkor a Magyarországon bekövetkező későbbi politikai, társadalmi változások szigetországi megítélésére is hatással voltak.

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések