Stipendium Hungaricum és más külföldieknek szóló ösztöndíjak

Teljes képzésre szóló ösztöndíjak külföldi hallgatóknak

Stipendium Hungaricum

A Károli Gáspár Református Egyetem 2016-ban kapcsolódott be a magyar kormány által életre hívott és a Tempus Közalapítvány által koordinált Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramba, amelynek keretében több mint 80 ország állampolgárai pályázhatnak magyarországi felsőoktatási intézmények által kínált magyar, illetve idegen nyelvű teljes vagy részképzésre.

A Stipendium Hungaricum programnak is köszönhetően egyetemünk komoly léptékben fejleszti az idegen nyelvű, teljes (azaz diplomaszerzésre irányuló) képzési kínálatát. A folyamat eredményeként jelenleg az egyetem összesen 8 alap-, mester-, valamint doktori szintű képzést kínál angol, illetve német nyelven. Ezen képzésekről bővebben az angol nyelvű honlapunkon lehet olvasni.

A Károlin tanuló Stipendium Hungaricum ösztöndíjas külföldiek első csoportja – 4 fő az ÁJK Nemzetközi és európai üzleti jog LL.M. képzésén, 1 fő pedig a BTK Anglisztika MA képzésén – 2018 nyarán sikeresen lediplomázott. A végzett SH hallgatókat megpróbáljuk minél nagyobb mértékben bevonni a most kiépítésre kerülő külföldi alumni hálózatunkba. Jelenleg 31 külföldi hallgató tanul egyetemünkön ezen ösztöndíjprogram keretében.

A Stipendium Hungaricum programról részletes angol nyelvű ismertető található a www.stipendiumhungaricum.hu oldalon.

 

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram

A Károli Gáspár Református Egyetem 2020-ban kapcsolódott be a magyar kormány által alapított és a Tempus Közalapítvány által koordinált Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramba. Az Ösztöndíjprogram azok számára jött létre, akik az Európán kívüli magyar diaszpórában élnek és magyarországi felsőoktatási intézményben kívánnak tanulmányokat folytatni annak érdekében, hogy erősítsék személyes, szakmai, valamint kulturális kapcsolataikat Magyarországgal.

Az Ösztöndíjprogram célja, hogy a magas színvonalú magyar felsőoktatási képzések biztosítása révén támogassa az ösztöndíjasok szakmai fejlődését, magyar nyelvtudásuk és identitásuk elmélyítését. A diplomaszerzést követően az ösztöndíjasok versenyképes tudással és készségekkel térnek haza, ami lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyan támogassák közösségüket, megőrizzék a magyar értékeket és megerősítsék a Magyarország és a diaszpóra közötti kapcsolatokat.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról részletes angol nyelvű ismertető található a www.diasporascholarship.hu oldalon.

 

Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak

Az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak ösztöndíjprogram alapvető küldetése, hogy a világ krízisrégióiban élő és/vagy hazájukban hitük miatt fenyegetett keresztény fiatalok számára lehetőséget biztosítson magyarországi tanulásra. Az ösztöndíjasok tanulmányaik befejezése után visszatérnek hazájukba, hogy megszerzett tudásukkal segítsék otthoni közösségeiket, részt vegyenek országaik fejlesztésében és hozzájáruljanak a keresztény közösségek társadalmi helyzetének javításához, kultúrájának megőrzéséhez.

A Programot a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért kezeli, míg annak végrehajtásáért a Hungary Helps Ügynökség felelős. Egyetemünk 2019-ben kapcsolódott be ebbe a programba, és jelenleg is 3 hallgatónk részesül az ösztöndíjban.

Az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak ösztöndíjról részletes angol nyelvű ismertető található a www.hungaryhelps.gov.hu oldalon.

 

Károli Keresztyén Ösztöndíj

Magyarország Kormányának törekvéseivel összhangban, Egyetemünk a világban üldözött, vagy diszkriminációnak kitett keresztyén fiatalok támogatása céljából Károli Keresztyén Ösztöndíjat alapított. Az Ösztöndíjat olyan külföldi személyek nyerhetik el, akik Egyiptom, Eritrea, Etiópia, Irak, Irán, Kenya, Libanon, Nigéria, Pakisztán, Palesztin Nemzeti Hatóság vagy Szíria állampolgárai és az Egyetem által kínált idegen nyelvű, nappali munkarendű, teljes idejű képzésre jelentkeztek, a vonatkozó felvételi szakmai követelmények alapján arra felvételt nyertek.

Az Károli Keresztyén Ösztöndíjról részletes angol nyelvű ismertető található az egyetem angol nyelvű honlapján.

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép