Személyzeti mobilitás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitására

(Megvalósítási időszak: 2024. augusztus 31-ig)

1. A pályázattípus célja

Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szakmai és nyelvi kompetenciafejlesztő képzés, árnyékprogram (job shadowing), szakmai együttműködéseket előkészítő vagy azok fenntartását és fejlesztését segítő találkozó, terepmunka (field work)).

 1. típusú mobilitások: bármely területen dolgozó nem vezető pozíciót betöltő adminisztratív munkatársak, továbbá azok a vezető adminisztratív munkatársak, akiknek a munkakörük nem kapcsolódik közvetlenül a nemzetköziesítéshez csak az egyetemek által meghirdetett, szervezett staff week-en vehetnek részt. (Meghirdetésre kerülő staff weekekről érdeklődni lehet az egyetem partnerintézményeinél; illetve a következő adatbázisban: http://staffmobility.eu/staff-week-search. Pályázni tehát nem csak az egyetem partnerintézményeibe lehet!)

 2. típusú mobilitások: oktató kollégák, konkrét nemzetköziesítési céllal való kiutazása, pl. nemzetközi projekt előkészítése/fenntartása; partnerintézmények indokolt meglátogatása (pl. tanszéki/intézeti/kari Erasmus koordinátori funkciójukból fakadóan) vagy új Erasmus kapcsolatok létesítése céljából.

 

2. A pályázásra jogosultak köre

 • aki magyar állampolgár (vagy tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • az intézmény főállású alkalmazottja; 
 • megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon,
 • a szervezeti egység célkitűzéseivel összhangban álló programot fogalmaz meg a pályázatában.


Kiemelt adminisztratív célcsoportok:

 • Erasmus programmal foglalkozó koordinátorok;
 • külföldi hallgatókkal vagy nemzetközi projektekkel foglalkozó munkatársak;
 • Tanulmányi osztályok és Tanszékek adminisztratív munkatársai;
 • Gazdasági Igazgatóság munkatársai;
 • informatikusok;
 • PR és marketing területen dolgozó kollégák;
 • pályázati területen dolgozók;
 • könyvtárakban dolgozók.

3. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

 

4. Pályázati feltételek

 • A küldő intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.
 • A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
 • Konferencia részvétel nem támogatható! 
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

 

5. A támogatás mértéke

Az Erasmus+ program költségvetés kereti miatt a Károli Gáspár Református Egyetem mobilitásonként minimum 2, maximum 5 napot tud támogatni. Amennyiben a pályázó saját költségére tovább maradna a fogadó félnél, azt megteheti.

Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ.
Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (átalány díj)

Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi.

A támogatás napidíjból és utazási támogatásból áll az alábbiak szerint:

Napidíj

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Magas megélhetési költségű országok:

170 € / nap

119 € / nap

(Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE)

Közepes megélhetési költségű országok:

140 € / nap

98 € / nap

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT))

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

110 € / nap

77 € / nap

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR))

Utazási támogatás

Távolság

Összeg normál utazás esetén

Összeg zöld utazási forma esetén

10–99 km között:

23 €/résztvevő

NA

100–499 km között:

180 €/résztvevő

210 €/résztvevő

500–1999 km között:

275 €/résztvevő

320 €/résztvevő

2000–2999 km között:

360 €/résztvevő

410 €/résztvevő

3000–3999 km között:

530 €/résztvevő

610 €/résztvevő

4000–7999 km között:

820 €/résztvevő

NA

8000 km vagy annál több:

1500 €/résztvevő

NA

 

Az utazási távolságot az EU hivatalos kalkulátorával kell kiszámítani: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Egy útra vonatkozó távolsággal kell kalkulálni az utazási támogatást a fenti táblázat szerint.

Zöld utazásnak minősül: vonat, busz, telekocsizás, bicikli stb.

6. A pályázás menete

Pályázati dokumentumok:

 • aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva
 • fogadó intézmény befogadó nyilatkozata (lehet e-mail is)
 • önéletrajz
 • a Fogadó Intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél
 • vezetői ajánlás (opcionális)

A benyújtott pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat a Karokon és a Központi Intézményekben esetében az erre a célra összehívott ad hoc Erasmus Bíráló Bizottságok bírálják el.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését,
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése)
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.


7. A pályázat benyújtásának határideje és módja:

ÁJK: Orovecz Sándornak elektronikusan megküldve az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.
BTK: Tóth Dórának elektronikusa megküldve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
GESZK: A kitöltött, aláírt pályázati űrlapot mellékleteivel együtt 1 eredeti példányban, lezárt borítékban kell benyújtani a Kar Dékáni Titkárságára.
HTK: Flórik Gyöngyinek elektronikusan megküldve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.
PK: a Kar Dékáni Titkárságának elektronikusan megküldve Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.

A pályázatok beadása
A) típusú mobilitások esetén (adminisztratív munkatársak):
B) típusú mobilitások estén (oktatók képzési célú – nem oktatói tevékenységre szóló mobilitása):

FOLYAMATOS, a kari bíráló bizottságok döntéséig az alábbiak szerint:
2023. június 15.
2023. szeptember 15.
2023. december 8.
2024. március 14.

 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő pályázatokat, valamint a határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Eredményhirdetés (a pályázati űrlapon megadott e-mail címen) a bíráló bizottság döntése utáni 3 héten belül.

Frissítve: 2023.05.15

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések