Tájékoztató ösztöndíjat nyert hallgatóknak

Kapcsolattartás a Nemzetközi Irodával:

 • A kapcsolattartás módja a nyár folyamán elsősorban az elektronikus levelezés, ezért a hallgatónak érdemes gyakran ellenőriznie a postaládáját, mert bármikor sürgős értesítés vagy hír érkezhet.
 • Ha az előkészületek folyamán bármilyen gond vagy kérdés merülne fel, a Rektori Hivatalban az Erasmus Irodát (Zombory Virág – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; tel.: +36 (1) 455 9061) kell keresni.
 • Kitöltendő dokumentumok:


Kérjük a hallgatókat, hogy időben kezdjék el intézni adminisztrációs ügyeket! Vegyék figyelembe, hogy a partneregyetemek irodái a nyári hónapokban (július, augusztus) bezárnak és augusztus elsejétől augusztus 23-ig a Rektori Hivatal is csak ügyeleti rendben működik.

Útlevél, vízum, biztosítás

Mivel Magyarország 2007-től a schengeni térség teljes jogú tagja, a térség országba való belépéshez és 90 napot meg nem haladó tartózkodáshoz elegendő az érvényes úti okmány, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas okmány birtoklása. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg; annak feltételeiről a hallgató az adott ország magyarországi külképviseletén, ill. annak honlapján tájékozódhat.
További hasznos információk: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

Kérjük a hallgatókat, hogy személyazonosító igazolványuk, útlevelük érvényességét kiutazás előtt mindenképp ellenőrizzék, és ha szükséges, hosszabbítsák meg!

Megfelelő biztosítást kell beszerezni az EU-hoz való csatlakozásra tekintettel, ill. a fogadó intézménnyel történő egyeztetés alapján. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően Magyarország és az Európai unió tagállamai vonatkozásában általános érvényű, közvetlen és kötelező jogforrássá válik a 1408/71 EGK rendelet és a végrehajtásáról szóló 574/72. sz. EGK rendelet, amelyek alapján a másik ország területén tartózkodó biztosítottak a halaszthatatlan orvosi ellátást megkapják a tartózkodási hely szerinti teherviselőtől a költségek viselésében illetékes teherviselő terhére. A sürgősségi egészségügyi ellátást egy erre a célra rendszeresített formanyomtatvánnyal igényelhetik majd, amely az Unióban jelenleg is használatos Európai Egészségbiztosítási Kártya.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséről és az egészségbiztosítás feltételeiről további információk a NEAK honlapján található: http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya

Tanulmányi ügyek az Erasmus tanulmányok alatt

A kedvezményes tanulmányi rendről (TVSZ 56.§) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban olvashatnak. A kiutazó hallgatók kötelesek a Makovecz ösztöndíjas időszak teljes időtartamára kedvezményes tanulmányi rendet igényelniük.
A Makovecz tanulmányok során minden mobilitásban részt vevő hallgató mindegyik külföldön teljesített tárgya beszámításra kerül, kötelező vagy szabadon választható tanegységként.

A Bölcsészettudomány Kar kiutazói esetében 2017/18. őszi félévétől érvényes eljárásrend:
– Hallgatói tájékoztató
– Formanyomtatvány

A többi Kar esetében az előzetes kreditátviteli kérelem megküldésének határideje: október 15. (őszi kiutazók) és március 15. (tavaszi kiutazók) a szakos koordinátor, a tanszéki ügyintéző és az intézményi Erasmus ügyintéző címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Amennyiben a fenti határidők a kinti tanév későbbi kezdése miatt nem tarthatók, a kérelmet a tanév kezdete utáni 3 héten belül kell megküldeni.

A Makovecz program során szerzett tárgyak elfogadtatásából származó kredittúllépés esetén nem kell kredittúllépési díjat fizetniük, valamint a kreditátviteli- ill. a kedvezményes tanulmányi rend kérelemért sem. (Forrás: Szolgáltalási díjtáblázat és a III.2.-es szabályzat 60. § (8) pontja)

A pénzügyi támogatás

Az ösztöndíj mindenkori mértékének megállapítása a Makovecz program által meghatározott irányelvek szerint történik. Az ösztöndíj aktuális összege minden évben kiírásra kerül, és a partneregyetemektől lehet róla tájékozódni.

A támogatás folyósítását a fogadó egyetem végzi.

Learning Agreement for Studies

A dokumentummal kapcsolatos ügyintézést a kiutazás előtt legalább 1-2 hónappal meg kell kezdeni. A kiutazás előfeltétele, hogy a Learning Agreement mind a 3 fél (hallgató, küldő intézmény, fogadó intézmény) részéről alá legyen írva, a Nemzetközi Iroda jó minőségű szkennelt (nem fényképezett!) példányt is elfogad. Az ügyintézés javasolt menete a következő:

 • a hallgató a fogadó intézmény honlapján szereplő vagy a kinti koordinátor által megküldött tantárgylista alapján kitölti a Learning Agreement első részét („Before mobility”), a listát leegyezteti a tanszéki koordinátorral,
 • a kitöltött Learning Agreementet a hallgató behozza a Nemzetközi Irodába, ahol aláírásra kerül a küldő intézmény részéről,
 • ezt követően a hallgató kiküldi a Learning Agreementet a fogadó intézménynek aláírásra.


A Learning Agreement módosítására is van lehetőség. Ezt akkor ajánlatos megtenni, amikor már egyértelmű, hogy mely tárgyak maradnak meg, illetve melyeket kell törölni, vagyis a külföldi tantárgyválasztás lezárultakor. Erre minden esetben a Learning Agreement „During mobility” részét kell használni.

Szerződéskötés

A szerződés megkötése a fogadó intézménnyel történik, a fogadó intézménnyel egyeztetett módon.

Hazaindulás előtt...

 

Hazaérkezés után...

 • A külföldi tanulmányok befejeztével a hallgatónak szöveges beszámolót kell készítenie. Erre általában két hét áll rendelkezésre. Korábbi hallgatói beszámolók itt. (Erasmus mobilitás)
 • Le kell adnia az Erasmus Irodába a „Transcript of Records” egy másolati példányát, amennyiben azt a fogadó intézménytől közvetlenül megkapta. Egyéb esetekben általában a fogadó intézmény közvetlenül a küldő intézménynek küldi meg a dokumentumot.

 

 Ha meghiúsul a külföldi tanulmányok teljesítése...

  • Ha valamilyen – indokolt – oknál fogva nem történik meg a kiutazás, akkor írásban azonnal értesíteni kell a Károli, valamint a fogadó intézmény koordinátorát. Ennek határideje: őszi kiutazás esetében augusztus 15., a tavaszi kiutazás esetében október 15.
  • Ha a kinti tanulmányokat kell megszakítani, akkor a szerződésben foglaltak szerint, a fogadó egyetemmel egyeztetett módon kell eljárni. A vis maior esetek minden esetben kivizsgálásra kerülnek.

 

  • FONTOS: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a hallgató kreditpontok nélkül jön haza, akkor a fogadó egyetem feltételeitől függően akár a kapott ösztöndíjat részben vagy teljes egészében vissza kell fizetnie! A minimum megszerzendő ECTS pontok összege: 15 kredit (ECTS) és minimum 3 tantárgy teljesítése

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések