Tájékoztató ösztöndíjat nyert hallgatóknak

Az itt olvasható hallgatói mobilitásokra vonatkozó információk elsősorban a 2022/23-as tanévben kiutazni kívánó hallgatókra vonatkoznak.

A hallgatói mobilitások abban az esetben minősülnek támogatottnak, amennyiben a fizikai mobilitás időtartama minimum 2. Esetleges járványügyi helyzetben a mobilitási időszakba a kötelező karanténidőszak is beleszámítható.

Kérjük, hogy az utazásuk megszervezésének megkezdésekor, illetve a tényleges kiutazás előtt tájékozódjanak a célország járványügyi helyzetéről az alábbi weboldalakon:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok
https://reopen.europa.eu

Amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, a kiutazását ne kezdje meg, illetve jelezze ezt a tényt az intézményi Erasmus koordinátornak.

Ösztöndíj csak a mobilitás tényleges fizikai részére folyósítható. Amennyiben a minimális időtartam teljesítésére a hallgató önhibáján kívül (pl. koronavírus-járvány miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek minősül. Ez esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás keretében történik majd.

A jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama, és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, ennek okán nagyobb valószínűséggel keletkezhet visszautalási kötelezettség.

A fizikai mobilitási időszak, illetve az esetlegesen beadandó vis maior kérelmek igatolásához szükség lehet a kiutazáshoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumokra (pl. repülőjegy, vonatjegy, beszállókártya, számlák stb.), igy ezek megőrzése a jelenlegi helyzetben kiemelten fontos!

A mobilitás végén a fogadó fél által kiadott igazolásnak világosan jeleznie kell a virtuális és a fizikai mobilitás dátumait és időtartamát.

Kapcsolattartás az Erasmus Irodával:

• A kapcsolattartás módja a nyár folyamán elsősorban az elektronikus levelezés, ezért a hallgatónak érdemes gyakran ellenőriznie a postaládáját, mert bármikor sürgős értesítés vagy hír érkezhet, valamint figyelni az ERASMUS+ Applikáción keresztül érkező értesítéseket.

• Ha az előkészületek folyamán bármilyen gond vagy kérdés merülne fel, a Rektori Hivatalban az Erasmus Irodát (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; tel.: +36 (1) 455 9061 kell keresni.

• Érdemes figyelemmel kísérni az Erasmus Iroda honlapját, ahol pl. a mobilitáshoz szükséges dokumentumok letölthetők a Formanyomtatványok menüpont alatt.

 

Kérjük a hallgatókat, hogy időben kezdjék el intézni adminisztrációs ügyeket! Vegyék figyelembe, hogy a partneregyetemek irodái a nyári hónapokban (július, augusztus) bezárnak és augusztus elsejétől augusztus 23-ig a Rektori Hivatal is csak ügyeleti rendben működik.

Útlevél, vízum, biztosítás

Mivel Magyarország 2007-től a schengeni térség teljes jogú tagja, a térség országba való belépéshez és 90 napot meg nem haladó tartózkodáshoz elegendő az érvényes úti okmány, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas okmány birtoklása. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg; annak feltételeiről a hallgató az adott ország magyarországi külképviseletén, ill. annak honlapján tájékozódhat.
További hasznos információk: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

Kérjük a hallgatókat, hogy személyazonosító igazolványuk, útlevelük érvényességét kiutazás előtt mindenképp ellenőrizzék, és ha szükséges, hosszabbítsák meg!

Az EU-hoz való csatlakozásra tekintettel, ill. a fogadó intézménnyel történő egyeztetés alapján a hallgató köteles a megfelelő biztosítással rendelkezni a kiutazás megkezdése előtt. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően Magyarország és az Európai unió tagállamai vonatkozásában általános érvényű, közvetlen és kötelező jogforrássá válik a 1408/71 EGK rendelet és a végrehajtásáról szóló 574/72. sz. EGK rendelet, amelyek alapján a másik ország területén tartózkodó biztosítottak a halaszthatatlan orvosi ellátást megkapják a tartózkodási hely szerinti teherviselőtől a költségek viselésében illetékes teherviselő terhére. A sürgősségi egészségügyi ellátást egy erre a célra rendszeresített formanyomtatvánnyal igényelhetik majd, amely az Unióban jelenleg is használatos Európai Egészségbiztosítási Kártya.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséről és az egészségbiztosítás feltételeiről további információk az OEP honlapján található: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya

Tanulmányi ügyek az Erasmus tanulmányok alatt

Kedvezményes tanulmányi rend igénylése:
A kedvezményes tanulmányi rendről (TVSZ 56.§) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban olvashatnak. A kiutazó hallgatók kötelesek az Erasmus ösztöndíjas időszak teljes időtartamára kedvezményes tanulmányi rendet igényelniük.
Az Erasmus tanulmányok során minden mobilitásban részt vevő hallgató mindegyik külföldön teljesített tárgya beszámításra kerül, kötelező vagy szabadon választható tanegységként.

A Bölcsészettudomány Kar kiutazói esetében 2017/18. őszi félévétől érvényes eljárásrend:
– Hallgatói tájékoztató
– Formanyomtatvány

A többi Kar esetében az előzetes kreditátviteli kérelem megküldésének határideje: október 15. (őszi kiutazók) és március 15. (tavaszi kiutazók) a kari Erasmus koordinátor e-mail címére. Amennyiben a fenti határidők a kinti tanév későbbi kezdése miatt (pl. Németország, Hollandia 2. trimeszter) nem tarthatók, a kérelmet a tanév kezdetét követő 6. héten belül kell megküldeni.

Az Erasmus tárgyak elfogadtatásából származó kredittúllépés esetén nem kell kredittúllépési díjat fizetniük, valamint a kreditátviteli- ill. a kedvezményes tanulmányi rend kérelemért sem. (Forrás: Szolgáltalási díjtáblázat és a III.2.-es szabályzat 60. § (8) pontja)

 

A pénzügyi támogatás

Az ösztöndíj mindenkori mértékének megállapítása az Európai Bizottság, illetve a Tempus Közalapítvány által meghatározott irányelvek szerint történik. Az ösztöndíj aktuális összege minden évben kiírásra kerül, és a pályázati felhívásban olvasható.

A támogatás folyósítása az alábbi feltételekhez kötött:
• A kiutazás előtt legkésőbb 2-3 héttel a hallgatónak szerződést („Támogatási Szerződés") kell kötni az egyetemmel.
• A kiutazás félévében a hallgatónak KRE beiratkozott hallgatójának kell lennie.

A támogatás utalásának rendje a következőképpen alakul:
• előfinanszírozás: kiutazás előtt a teljes támogatási összeg 80%-a utalásra kerül
• utófinanszírozás: hazaérkezés után a meghatározott igazoló dokumentumok bemutatását követően, illetve kötelezettségek teljesítése után a maradék 20% kerül utalásra.

 

Learning Agreement for Studies

A dokumentummal kapcsolatos ügyintézést a kiutazás előtt legalább 1-2 hónappal meg kell kezdeni. A szerződéskötés előfeltétele, hogy a Learning Agreement mind a 3 fél (hallgató, küldő intézmény, fogadó intézmény) részéről alá legyen írva!

Az ügyintézés javasolt menete a következő:
• kattintson a www.learning-agreement.eu/start/index.php  weboldalra
• regisztrálja magát a Log In gombra kattintva Gmail-es email címmel (!)
• válassza ki a New Learning Agreement opciót
• a Learning Agreementben mindig meg kell adnia a saját, a küldő intézmény koordinátorának és a fogadófél koordinátorának e-mail címét. Ez biztosítja, hogy a lejjebb részletezett folyamat gördülékenyen haladjon.
• a fogadó intézmény honlapján szereplő vagy a kinti koordinátor által megküldött tantárgylista alapján kitölti az Online Learning Agreement első részét („Before mobility”),a listát leegyezteti a tanszéki koordinátorral,
• a kitöltött Online Learning Agreementet a hallgató továbbítja a küldő egyetem (KRE) Erasmus koordinátorának

A Learning Agreement módosítására is van lehetőség. Ezt akkor ajánlatos megtenni, amikor már egyértelmű, hogy mely tárgyak maradnak meg, illetve melyeket kell törölni, vagyis a külföldi tantárgyválasztás lezárultakor. Erre minden esetben a Learning Agreement „During mobility”részét kell használni.

Papír alapú Learning Agreement dokumentumot abban az esetben alkalmazandó, ha a fogadó intézmény kifejezett kérése, illetve, ha az online rendszerrel technikai probléma adódik.

A szerződéskötésről

• A szerződés megkötése az Erasmus Irodában történik. Célszerű, ha a szerződés megkötésekor a bankszámlaszám és a fogadó intézmény igazolása a kinti tanulmányok pontos időtartamáról a hallgatónál van ellenőrzés, egyeztetés céljából.
• A szerződés pontos betartása vonatkozik mind a hallgatóra, mind az Erasmus Irodára. Ha szerződésben rögzített jogok, kötelezettségek és feltételek bármelyike megváltozik, azt írásban is rögzíteni kell.
• Kiutazás előtt legkésőbb 2-3 héttel a hallgatónak jelentkeznie kell az Erasmus Irodában szerződéskötés céljából a honlapon feltüntetett hallgatói fogadóidőben.


A szerződéskötés feltétele a mind három fél által aláírt Learning Agreement!

Utalással kapcsolatos információk:
1. Az ösztöndíjak átutalásához a hallgatónak célszerű – de nem kötelező – devizaszámlával rendelkezni, mivel az ösztöndíjat csak euróban tudjuk folyósítani.
2. A bankfiók pontos címét és az IBAN számlaszámot kérjük megadni.
3. A számlaszám nem lehet más nevén, csak a hallgatóén. Ha csak a szülőknek van bankszámlaszámuk, akkor a hallgatónak azon társtulajdonosként kell szerepelnie.
4. Azok a hallgatók, akik külföldön nyitnak számlát, értelemszerűen csak a kiutazásuk után, a pontos adatoknak a Rektori Hivatalba való elküldését követően tudjuk az ösztöndíjat utalni.

Online nyelvi teszt

Az online nyelvi teszt első részét kiutazás előtt kell kitölteni, a kapott eredményt a Támogatási szerződésbenben kell feltüntetni. Ezt követően lehetőség van ingyenes online nyelvi kurzusra jelentkezni. Hazaérkezés után kerül majd kitöltésre az online nyelvi teszt második része.

Hazaindulás előtt...

• a hallgató aláíratja a kinttartózkodás időtartamáról szóló „Certificate of Attendace” dokumentumot;
• ellenőrzi, hogy a Learning Agrement szükség esetén módosításra került-e.

Hazaérkezés után...

• A külföldi tanulmányok befejeztével a hallgatónak szöveges beszámolót kell készítenie. Erre általában két hét áll rendelkezésre, de a pontos határidőt a hallgatói ösztöndíj szerződés tartalmazza. Korábbi hallgatói beszámolók itt.
• Le kell adnia az Erasmus Irodába a „Transcript of Records” egy másolati példányát, amennyiben azt a fogadó intézménytől közvetlenül megkapta. Egyéb esetekben általában a fogadó intézmény közvetlenül a küldő intézménynek küldi meg a dokumentumot.
• Ki kell töltenie az online nyelvi teszt záró részét.

Ha meghiúsul a külföldi tanulmányok teljesítése...

• Ha valamilyen – indokolt – oknál fogva nem történik meg a kiutazás, akkor írásban azonnal értesíteni kell az Erasmus koordinátort, valamint a fogadó intézmény koordinátorát. Ennek határideje: őszi kiutazás esetében augusztus 15., a tavaszi kiutazás esetében október 15.
• Ha a kinti tanulmányokat kell megszakítani, akkor a szerződésben foglaltak szerint a támogatás összegét vissza kell utalni. A vis maior esetek minden esetben kivizsgálásra kerülnek.
• FONTOS: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a hallgató kreditpontok nélkül jön haza, a kapott ösztöndíjat részben vagy teljes egészében vissza kell fizetnie! A minimum megszerzendő ECTS pontok összege: 15 kredit (ECTS) és minimum 3 tantárgy teljesítése.

Zero grant” státuszú hallgatók

A fenti kötelezettségek és tennivalók a „zero grant” státuszú hallgatókra is vonatkoznak annak kivételével, hogy részükre az Erasmus Iroda nem folyósít támogatást.

A célunk az, hogy minél több hallgatónk tanulhasson külföldön. Az EU szabályai azonban szigorúak és ezért nem könnyű a lehetőségeket biztosítani. Kérjük a pályázók türelmét és együttműködését a program sikere érdekében.

Nagyszerű lehetőség külföldön tanulni! Jó utat és sok sikert kívánunk!