Erasmus KA2

A stratégiai partnerségek pályázattípus célja innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának, megvalósításának támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai szintű tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása. A nemzetközi együttműködések keretében megvalósuló projektek az európai és a hazai oktatás és képzés minőségének fejlesztéséhez járulnak hozzá. A cél az, hogy olyan eredmények szülessenek, melyeket a partnerség intézményei, illetve szűkebb-tágabb környezetük is használni fog a projektek lezárása után is.

Az egyetemen jelenleg futó projektek:

A KRE koordinátor intézmény

Translanguaging for Equal Opportunities: Speaking Romani at School

Developing Flipped Methods for Teaching

A KRE partnerintézmény

Quality in Language Learning

A QuILL projekt célkitűzése, hogy a felsőoktatásban dolgozó nyelvoktatási szakemberek számára olyan készségek elsajátítását tegye lehetővé, melyek az innovatív tanítási módszerek, digitális technológiák, és a minőségi nyelvtanítás területein szükségesek.

A projekt honlapja itt elérhető: https://quill.pixel-online.org/

A projektnek három kiemelt célja van:
- felkutatni, kiválogatni és áttekinteni a minőségi, digitális idegennyelv-tanítási forrásokat
- a nyelvtanárokat felkészíteni arra, hogyan alkalmazzák a digitális módszereket és technológiákat
- a már meglévő digitális nyelvoktató anyagok minőségét javítani

A QuILL projekt várható eredményei:
- Egy online képzési csomag azon digitális technológiákról, melyek a felsőoktatás nyelvi képzésében használhatók.
- A nyelvoktató felsőoktatási szakemberek képesek lesznek digitális alapú nyelvoktató anyagok létrehozására, alkalmazására.
- Tanúsítvánnyal ellátott digitális technológiát alkalmazó anyagok gyűjteménye

Kidolgozandó szakmai tartalmak:
1. Ingyenes digitális nyelvoktató programok gyűjteménye 18 európai nyelvre
2. Egy online továbbképző csomag a felsőoktatásban dolgozó nyelvtanárok számára
3. Útmutató a magas színvonalú digitális nyelvoktatáshoz

A projektet az Erasmus+ Call for Proposals (KA2 Strategic Partnerships) keretében az Instituto Politecnico de Bragança (PT) nyújtotta be, a projektet a Pixel (IT) fogja koordinálni.
A projektben résztvevő további partnerek:
Károli Gáspár Református Egyetem, Magyarország;
Alma Mater Studiorum - Universita Di Bologna, Olaszország;
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi, Románia;
Universidad De Cordoba, Spanyolország;
Vilniaus Universitetas, Litvánia.

Civic and History Teachers’ Education in Europe. Modules for the Development of Democratic Competences and Social Responsibility of Teacher Trainees

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések