Szakmai gyakorlat mobilitás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása
a 2024.03.01-2025.08.31. közötti időszakra

 

 

 1. A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

 

 1. Miért érdemes szakmai gyakorlatra pályázni?
 • Nemzetközi munkatapasztalatot szerezhet, szakmai kapcsolatokat építhet
 • Magabiztos, élő nyelvtudásra és szakmai szókincsre tehet szert
 • Előnyt jelent a munkaerőpiacon

 

 1. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói. A Károli Gáspár Református Egyetem tanúsítványa elérhető itt.

 

 1. Támogatható tevékenységek
 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap)

 

 1. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Szerbia, Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

 

 1. Pályázati feltételek
 • magyar állampolgár vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel vagy menekült-státusszal rendelkezik,
 • oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat alap- vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben nappali, esti vagy levelező tagozaton a küldő intézményben, és hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a küldő intézményben a pályázat benyújtásakor
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot még a végzést megelőzően, még aktív hallgatói jogviszonnyal kell benyújtaniuk).
 • Rendelkezik a szakmai gyakorlati helyet biztosító intézmény által kiadott „Befogadó nyilatkozattal” !!! (Sablon itt.)
 • A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
 • Eddigi tanulmányainak összesített súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 3,00-t.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás)!
 • rendelkezik a Fogadó Intézmény által megkövetelt nyelvtudással, nyelvtudását nyelvvizsga bizonyítvánnyal, annak hiányában az Idegen Nelvi Lektorátus által kiállított igazolással igazolja,
 • nem választ az állampolgárságával megegyező célországot

 

 1. A pályázók elbírálása, a kiválasztás folyamata
 • A benyújtott pályázatok elbírálása a következő szempontok szerint történik: beadott befogadó nyilatkozat, tanulmányi eredmény, nyelvtudás, szakmai tájékozottság, tudományos és sport eredmények, szakmai és/vagy önkéntes tevékenység.
 • A benyújtott pályázatokat a Karon megbízott szakmai bíráló bizottság bírálja el és alakítja ki a kiutazásra javasolt hallgatói listát a Tempus Közalapítvány által biztosított létszám figyelembevételével.

 

 1. Kiutazás megvalósulásának és teljesítésének feltételei:
 • A küldő intézmény ERASMUS ösztöndíjra kiválasztja, illetve a fogadó intézmény megfelelő tanulmányi programot vagy szakmai gyakorlatot tud biztosítani neki;
 • A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik (a Károli Gáspár Református Egyetem tanúsítványa elérhető itt);
 • A nyertes hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után illetve a hazaérkezés után az OLS felületen).
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Szakmai Szerződés megkötése szükséges (Learning Agreement for Traineeships).
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett szakmai programról és eredményekről.

 

 1. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

Hallgatói ösztöndíjak mértéke:

Fogadó ország

szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű országok

750 € / hó

(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI)

Közepes megélhetési költségű országok

750 € / hó

(Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

 

 

 

690 € / hó

(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Szerbia (RS), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT))

 • Támogatás szociális rászorultság alapján: 250 € /hó a hallgatói ösztöndíjon felül. Az Erasmus szociális támogatásra külön kell pályázni, a pályázati felhívás várhatóan májusban kerül kiírásra.
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva.
 • Green travel: Az utazási támogatásban nem részesülő, de ’ZÖLD’ utazási formát igazoló hallgatók (vonat, busz, bicikli, telekocsizás, stb.) további 50 € támogatást, illetve további maximum 4 napnyi megélhetési költséget kaphatnak.

A szakmai gyakorlat legkorábban 2024.03.01-én kezdődhet és legkésőbb 2025.08.31-én érhet véget, de minimum 2 hónapnak kell lennie.

A megpályázható helyek:

 • Jelenleg a programban részt vevő országok vállalatai, képzőközpontjai, kutatóközpontjai és egyéb szervezetei lehetnek fogadóhelyek.

A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek:

 • Európai Uniós intézmények (Európai Bizottság, Európai Parlament, Európai Bíróság, stb.)
 • EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettős támogatás elkerülése érdekében).

A pályázónak önállóan kell fogadó intézményt keresnie. Fogadó intézmény keresésében az alábbi oldalak is segíthetnek:

 

A pályázat beadása FOLYAMATOS!

A Neptunban leadott pályázat leadása után küldjön egy emailt a Kari kapcsolattartók részére a beadásról!

ÁJK – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
BTK – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
GESZK – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
HTK – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
PK – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A pályázat beadásának menete és helye:

A pályázat a NEPTUNBAN  ÜGYINTÉZÉS – KÉRVÉNYEK – ERASMUS Szakmai gyakorlat (SMT) 2023/2024 PÁLYÁZATI ŰRLAP-on beadandó

 • Az alapvető személyes adatokat a Neptun automatikus beépíti (amennyiben nem helyes valamely adat a TO-n kérvényezzék a módosítást). Figyelem, a pályázat sikerességének és a további kommunikáció érdekében az elérhetőségek aktuálisak legyenek!
 • A befogadó intézmény nyilatkozatát a hallgató tölti fel. (Letter of acceptance sablon)
 • A megszerzett nyelvvizsgabizonyítványok másolatát a hallgató tölti fel a pályázási felületen.
 • Idegen Nyelvi Lektorátus által adott igazolás is külön feltölthető
 • A kummulált súlyozott tanulmányi átlagot automatikusan beépíti a Neptun

 

Pályázáskor feltöltendő dokumentumok:

 1. fogadó intézmény befogadó nyilatkozata
 2. önéletrajz (CV)
 3. Nyelvvizsgabizonyítványok másolata
 4. Idegen Nyelvi Lektorárus igazolása a szükséges nyelvtudás megfelelő szintjéről
 5. a fogadó intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél
 6. tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok (opcionális)

 

Eredményhirdetés (a pályázati űrlapon szereplő e-mail címen) a pályázat leadását követő 3 héten belül.

 

Kérdéseivel keresse a kari/tanszéki Erasmus koordinátorokat vagy az intézményi Erasmus koordinátort.

A határidőn túl beérkezett pályázatok értékelés nélkül kizárásra kerülnek!

 

További információk:
Egyetemi Erasmus Szabályzat

Közzététel: 2024.04.10.

 

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések