Szakmai gyakorlat mobilitás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása
a 2021.06.01-2022.09.30. közötti időszakra

1. A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák, EU-szervek és a magyar külképviseletek kivételével.

2. Miért érdemes szakmai gyakorlatra pályázni?

•    Magabiztos, élő nyelvtudásra és szakmai szókincsre tehet szert
•    Nemzetközi munkatapasztalatot szerezhet, szakmai kapcsolatokat építhet
•    Előnyt jelent a munkaerőpiacon

3. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói. A Károli Gáspár Református Egyetem tanúsítványa elérhető itt.

4. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap)

5. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Szerbia, Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

6. Pályázati feltétele

 • magyar állampolgár vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel vagy menekült-státusszal rendelkezik,
 • oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat alap- vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben nappali, esti vagy levelező tagozaton a küldő intézményben, és hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a küldő intézményben a pályázat benyújtásakor
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében, még aktív hallgatói jogviszonnyal kell benyújtaniuk).
 • A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
 • Eddigi tanulmányainak összesített korrigált kreditindexe (kummulált átlaga) eléri a 3,00-t.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás)!
 • rendelkezik a Fogadó Intézmény által megkövetelt nyelvtudással, nyelvtudását nyelvvizsga bizonyítvánnyal, annak hiányában az Idegen Nelvi Lektorátus által kiállított igazolással igazolja,
 • nem választ az állampolgárságával megegyező célországot


7. A kiválasztás folyamata

• A benyújtott pályázatokat a Karon megbízott szakmai bíráló bizottság bírálja el és alakítja ki a kiutazásra javasolt hallgatói listát a Tempus Közalapítvány által biztosított létszám figyelembevételével.
• Az elbírálás szempontjai: A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok mellett a nyelvtudás és a súlyozott tanulmányi átlag figyelembe vételével történik a bírálat.
• Ha két hallgatónak azonos a tanulmányi átlaga, akkor az a hallgató nyeri el az ösztöndíjat, akinek magasabb szintű a nyelvtudása a fogadó egyetem által megkövetelt nyelvből, tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumot csatolt a pályázatához, a motivációs levele szakmai szempontokra épül.

 

8. Kiutazás megvalósulásának és teljesítésének feltételei:

• A küldő intézmény ERASMUS ösztöndíjra kiválasztja, illetve a fogadó intézmény megfelelő tanulmányi programot vagy szakmai gyakorlatot tud biztosítani neki;
• A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik (a Károli Gáspár Református Egyetem tanúsítványa elérhető itt);
• A nyertes hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után illetve a hazaérkezés után az OLS felületen).
• A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Szakmai Szerződés megkötése szükséges (Learning Agreement for Traineeships).
• A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett szakmai programról és eredményekről.

9. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva.
 • Támogatás szociális rászorultság alapján: 100 € /hó a hallgatói ösztöndíjon felül. Az Erasmus szociális támogatásra külön kell pályázni, a pályázati felhívás várhatóan májusban kerül kiírásra.
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz, spanyol és holland) nyelveken nyelvi felkészítés.

Hallgatói ösztöndíj mértéke:


Fogadó ország Szakmai gyakorlat
Magas megélhetési költségű országok
(Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))
620 €/hó
Közepes megélhetési költségű országok
(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))
620 €/hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR))
570 €/hó

A szakmai gyakorlat legkorábban 2021.06.01-jén kezdődhet és legkésőbb 2022.09.30-án érhet véget, de minimum 2 hónapnak kell lennie.

A megpályázható helyek:

 • Jelenleg a programban részt vevő országok vállalatai, képzőközpontjai, kutatóközpontjai és egyéb szervezetei lehetnek fogadóhelyek.


A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek:

 • Európai Uniós intézmények (Európai Bizottság, Európai Parlament, Európai Bíróság, stb.)
 • EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettős támogatás elkerülése érdekében).
 • A hallgató nemzeti diplomáciai képviseletei (nagykövetség, konzulátus) a fogadó országban.


A pályázónak önállóan kell fogadó intézményt keresnie. Fogadó intézmény keresésében az alábbi oldalak is segíthetnek:
http://erasmusintern.org/
http://studentplacement.tpf.hu/

http://www.europlacement.com/
www.internship.muni.cz

10. A pályázás menete:

A pályázat beadási határideje 2021. április 9., péntek 16.00

Pályázáskor benyújtandó dokumentumok:
1. aláírt és kitöltött jelentkezési űrlap, fényképpel ellátva
2. fogadó intézmény befogadó nyilatkozata
3. lezárt félévek Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyv-kivonata
4. nyelvvizsga bizonyítvány, annak hiányában az Idegen Nyelvi Lektorárus igazolása a szükséges nyelvtudás megfelelő szintjéről
5. önéletrajz
6. a fogadó intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél
7. oktatói ajánlás (opcionális)
8. tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok (opcionális)

A pályázat beadásának helye:

ZÁRT BORÍTÉKBAN

•    BTK esetében a Dékánhelyettesi Hivatalban,  
•    ÁJK, HTK, TFK, SZEK esetében a Kar Dékáni Hivatalában

Eredményhirdetés (a pályázati űrlapon megadott e-mail címen) 2021.04.28-ig.

Kérdéseivel keresse a kari/tanszéki Erasmus koordinátorokat vagy az intézményi Erasmus koordinátort.

A határidőn túl beérkezett pályázatok értékelés nélkül kizárásra kerülnek!

 

További információk:
Egyetemi Erasmus Szabályzat
Tájékoztató ösztöndíjat nyert hallgatóknak

Közzététel: 2020.09.07

Következő eseményekNo result...

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések