Szakmai gyakorlat mobilitás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása
a 2024.03.01-2025.08.31. közötti időszakra

 

 

 1. A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

 

 1. Miért érdemes szakmai gyakorlatra pályázni?
 • Nemzetközi munkatapasztalatot szerezhet, szakmai kapcsolatokat építhet
 • Magabiztos, élő nyelvtudásra és szakmai szókincsre tehet szert
 • Előnyt jelent a munkaerőpiacon

 

 1. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói. A Károli Gáspár Református Egyetem tanúsítványa elérhető itt.

 

 1. Támogatható tevékenységek
 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap)

 

 1. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Szerbia, Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

 

 1. Pályázati feltételek
 • magyar állampolgár vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel vagy menekült-státusszal rendelkezik,
 • oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat alap- vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben nappali, esti vagy levelező tagozaton a küldő intézményben, és hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a küldő intézményben a pályázat benyújtásakor
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot még a végzést megelőzően, még aktív hallgatói jogviszonnyal kell benyújtaniuk).
 • Rendelkezik a szakmai gyakorlati helyet biztosító intézmény által kiadott „Befogadó nyilatkozattal” !!! (Sablon itt.)
 • A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
 • Eddigi tanulmányainak összesített súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 3,00-t.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás)!
 • rendelkezik a Fogadó Intézmény által megkövetelt nyelvtudással, nyelvtudását nyelvvizsga bizonyítvánnyal, annak hiányában az Idegen Nelvi Lektorátus által kiállított igazolással igazolja,
 • nem választ az állampolgárságával megegyező célországot

 

 1. A pályázók elbírálása, a kiválasztás folyamata
 • A benyújtott pályázatok elbírálása a következő szempontok szerint történik: beadott befogadó nyilatkozat, tanulmányi eredmény, nyelvtudás, szakmai tájékozottság, tudományos és sport eredmények, szakmai és/vagy önkéntes tevékenység.
 • A benyújtott pályázatokat a Karon megbízott szakmai bíráló bizottság bírálja el és alakítja ki a kiutazásra javasolt hallgatói listát a Tempus Közalapítvány által biztosított létszám figyelembevételével.

 

 1. Kiutazás megvalósulásának és teljesítésének feltételei:
 • A küldő intézmény ERASMUS ösztöndíjra kiválasztja, illetve a fogadó intézmény megfelelő tanulmányi programot vagy szakmai gyakorlatot tud biztosítani neki;
 • A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik (a Károli Gáspár Református Egyetem tanúsítványa elérhető itt);
 • A nyertes hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után illetve a hazaérkezés után az OLS felületen).
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Szakmai Szerződés megkötése szükséges (Learning Agreement for Traineeships).
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett szakmai programról és eredményekről.

 

 1. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

Hallgatói ösztöndíjak mértéke:

Fogadó ország

szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű országok

750 € / hó

Dánia, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország

Közepes megélhetési költségű országok

750 € / hó

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

 

 

 

690 € / hó

Bulgária, Csehország, Észak-macedón Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

 

 • Támogatás szociális rászorultság alapján: 250 € /hó a hallgatói ösztöndíjon felül. Az Erasmus szociális támogatásra külön kell pályázni, a pályázati felhívás várhatóan májusban kerül kiírásra.
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva.
 • Green travel: Az utazási támogatásban nem részesülő, de ’ZÖLD’ utazási formát igazoló hallgatók (vonat, busz, bicikli, telekocsizás, stb.) további 50 € támogatást, illetve további maximum 4 napnyi megélhetési költséget kaphatnak.

 

A szakmai gyakorlat legkorábban 2024.03.01-én kezdődhet és legkésőbb 2025.08.31-én érhet véget, de minimum 2 hónapnak kell lennie.

A megpályázható helyek:

 • Jelenleg a programban részt vevő országok vállalatai, képzőközpontjai, kutatóközpontjai és egyéb szervezetei lehetnek fogadóhelyek.

A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek:

 • Európai Uniós intézmények (Európai Bizottság, Európai Parlament, Európai Bíróság, stb.)
 • EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettős támogatás elkerülése érdekében).

A pályázónak önállóan kell fogadó intézményt keresnie. Fogadó intézmény keresésében az alábbi oldalak is segíthetnek:

 

A pályázat beadása FOLYAMATOS!

A Neptunban leadott pályázat leadása után küldjön egy emailt a Kari kapcsolattartók részére a beadásról!

ÁJK – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
BTK – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
GESZK – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
HTK – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
PK – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A pályázat beadásának menete és helye:

A pályázat a NEPTUNBAN  ÜGYINTÉZÉS – KÉRVÉNYEK – ERASMUS Szakmai gyakorlat (SMT) 2023/2024 PÁLYÁZATI ŰRLAP-on beadandó

 • Az alapvető személyes adatokat a Neptun automatikus beépíti (amennyiben nem helyes valamely adat a TO-n kérvényezzék a módosítást). Figyelem, a pályázat sikerességének és a további kommunikáció érdekében az elérhetőségek aktuálisak legyenek!
 • A befogadó intézmény nyilatkozatát a hallgató tölti fel. (Letter of acceptance sablon)
 • A megszerzett nyelvvizsgabizonyítványok másolatát a hallgató tölti fel a pályázási felületen.
 • Idegen Nyelvi Lektorátus által adott igazolás is külön feltölthető
 • A kummulált súlyozott tanulmányi átlagot automatikusan beépíti a Neptun

 

Pályázáskor feltöltendő dokumentumok:

 1. fogadó intézmény befogadó nyilatkozata
 2. önéletrajz (CV)
 3. Nyelvvizsgabizonyítványok másolata
 4. Idegen Nyelvi Lektorárus igazolása a szükséges nyelvtudás megfelelő szintjéről
 5. a fogadó intézmény által megkövetelt nyelven írt motivációs levél
 6. tudományos eredményt és/vagy társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok (opcionális)

 

Eredményhirdetés (a pályázati űrlapon szereplő e-mail címen) a pályázat leadását követő 3 héten belül.

 

Kérdéseivel keresse a kari/tanszéki Erasmus koordinátorokat vagy az intézményi Erasmus koordinátort.

A határidőn túl beérkezett pályázatok értékelés nélkül kizárásra kerülnek!

 

További információk:
Egyetemi Erasmus Szabályzat

Közzététel: 2024.04.10.

 

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép