Asztalos Zoltánné, sz. Toókos Ildikó

Az interjút készítette: Timár Lajos és Hosszú Gyula
Szerkesztette: Tímár Lajos és Kádár Judit
Debrecen, 2010-2013.

Édesapám katonai karrierje

Édesapám, Toókos Gyula egy erdélyi kis faluban, Vajasd községben született. Nagyenyed és Gyulafehérvár között van ez a község. Nagyapám ott volt esperes-lelkipásztor, Gyulafehérváron volt esperes, de nem költözött be soha Fehérvárra, hanem otthon maradt a falujában, és onnan intézte az esperesi teendőit is. Neki 11 gyermeke született. És ezek közül 7 élte meg a felnőttkort, illetve késő öregkort, mert mindegyik nagybácsi, nagynéni hosszú életű volt. Édesapám volt az utolsó előtti gyermek. Nagyon eleven, erős testalkatú és ambiciózus valaki volt. Herculesre szeretett volna hasonlítani, mert ő is érezte, hogy erős, és ilyenformán került a katonai pályára. Tulajdonképpen Nagyenyeden végezte az alsó négy gimnáziumot – akkor még úgy mondták, az alreált –, és onnan került aztán be Sopronba, a katonaiskolába.

Interjú

Fényképalbum

Családfa 

Családfa adatok

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések