Asztalos Zoltánné, sz. Toókos Ildikó

Az interjút készítette: Timár Lajos és Hosszú Gyula
Szerkesztette: Tímár Lajos és Kádár Judit
Debrecen, 2010-2013.

Édesapám katonai karrierje

Édesapám, Toókos Gyula egy erdélyi kis faluban, Vajasd községben született. Nagyenyed és Gyulafehérvár között van ez a község. Nagyapám ott volt esperes-lelkipásztor, Gyulafehérváron volt esperes, de nem költözött be soha Fehérvárra, hanem otthon maradt a falujában, és onnan intézte az esperesi teendőit is. Neki 11 gyermeke született. És ezek közül 7 élte meg a felnőttkort, illetve késő öregkort, mert mindegyik nagybácsi, nagynéni hosszú életű volt. Édesapám volt az utolsó előtti gyermek. Nagyon eleven, erős testalkatú és ambiciózus valaki volt. Herculesre szeretett volna hasonlítani, mert ő is érezte, hogy erős, és ilyenformán került a katonai pályára. Tulajdonképpen Nagyenyeden végezte az alsó négy gimnáziumot – akkor még úgy mondták, az alreált –, és onnan került aztán be Sopronba, a katonaiskolába.

Interjú

Fényképalbum

Családfa 

Családfa adatok

Kultúra, közélet

Rádió

Közösségi Média

Közösségi média

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések